Làm thế nào để sử dụng chức năng Bảo vệ giá

1. Bảo vệ giá là gì?Sau khi bật Bảo vệ giá, nếu chênh lệch giữa Giá gần nhất và Giá đánh dấu của hợp...

Cách để tham gia Chiến đấu

I. Lưu ý quan trọng trước khi bắt đầu:Chế độ Chiến đấu hiện mới chỉ hỗ trợ Hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTCUSD,...

Chức năng tự động nạp tiền

Khi chức năng tự động nạp tiền đảm bảo được khởi động, bạn sẽ cho phép hệ thống tự động nạp tiền thế chấp...

Trả nợ bằng vật thế chấp

Lưu ý: chức năng này hiện tại chỉ được sử dụng ở trên web, sắp tới sẽ ra mắt trên App Android: 1.30.0, iOS:...

Thanh lý

Binance sử dụng Giá đánh dấu (Mark Price) để tránh để xảy ra thanh lý không cần thiết và chống lại các thủ đoạn...

Giao dịch quyền chọn Binance

Sản phẩm quyền chọn Binance hạ thấp rào cản sử dụng cho người dùng đồng thời mang lại sự linh hoạt. So với các...

Cách mở hoặc đóng vị thế ở chế độ vị thế hai chiều Hedge...

Trong chế độ hai chiều Hedge mode, 1 hợp đồng cho phép đồng thời nắm giữ cả vị thế long và short, chính bởi...

Các loại chế độ vị thế

Chế độ một chiều (One-Way Mode)Trong chế độ một chiều, một hợp đồng chỉ cho phép nắm giữ vị thế một chiều. Chế độ...

Cách giao dịch quyền chọn Binance trên ứng dụng di động

Hiện tại, giao dịch quyền chọn Binance chỉ hỗ trợ trên ứng dụng di động (APP), vui lòng tải xuống phiên bản mới nhất...

Tổng quan về giao dịch quyền chọn

Giao dịch quyền chọn là gì?Quyền chọn là một loại hình phái sinh tài chính cho phép các nhà giao dịch mua hoặc bán...
Đăng ký Binance miễn phí, giảm đến 50% phí giao dịch