Sản phẩm Dual Investment của Binance là gì?

0
537
Video hướng dẫn

Sản phẩm Dual Investment của Binance là gì?

Dual Investment của Binance cho phép bạn nạp tiền mã hóa (ví dụ: BTC) và kiếm được lợi nhuận dựa trên hai loại tài sản (ví dụ: BTC hoặc BUSD). Dual Investment là sản phẩm tài chính có mức độ rủi ro cao và lãi dao động. Lợi suất hàng năm cố định nhưng khoản thanh toán sau cùng sẽ bị ảnh hưởng bởi giá thanh toán và giá thực hiện. Dual investment có rủi ro biến động cao của thị trường. Vui lòng đảm bảo bạn đã hiểu về sản phẩm cũng như các rủi ro trước khi đầu tư.

Làm thế nào để đăng ký theo dõi sản phẩm Dual Investment của Binance?

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance và nhấp vào [Tài chính] [Binance Earn].
2. Nhấp vào [Dual Investment]. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các loại sản phẩm khác nhau có tài sản cơ sở khác nhau, chẳng hạn như BTC, BUSD và USDT.
Mỗi sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận hàng năm, ngày giao và giá thực hiện khác nhau. Khi sản phẩm bạn đăng ký hết hạn, số tiền mã hóa tương ứng sẽ được thêm vào Ví Spot của bạn trong vòng 48 giờ.
*Xin lưu ý rằng bạn không thể rút sớm đối với sản phẩm Dual Investment.

Dual Investment hoạt động như thế nào?

Ví dụ: Bob đầu tư 1 BTC vào sản phẩm Dual Investment của Binance. Giá BTC là 10.000 USD và Bob đã đăng ký sản phẩm 30 ngày với tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 40%. Giá thực hiện là 12.000 USD.
Khi sản phẩm hết hạn sau 30 ngày, Bob sẽ nhận được một trong hai kết quả sau:
Tình huống 1: Giá BTC cao hơn 12.000 đô la
 • Bob nhận lại số tiền bằng đồng BUSD tương đương với giá trị của 1 BTC cộng với tiền lãi.
  • (12.000 * 0,40) / 365 * 30 = 394,5 BUSD
  • Tổng nhận được: 12.000 + 394,5 = 12.394,5 BUSD
Tình huống 2: Giá BTC thấp hơn 12.000 đô la
 • Bob nhận lại 1 BTC của mình cộng với tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 40%.
  • (1 * 0,40) / 365 * 30 = 0,03288 BTC
  • Tổng nhận được: 1,03288 BTC

Thuật ngữ:

 • Ngày hết hạn: Đây là ngày bạn có thể rút tiền mã hóa cùng với số tiền lãi đã kiếm được.
 • Giá thực hiện: Ngưỡng giá xác định loại tiền thanh toán mà bạn sẽ nhận được.
 • Giá thanh toán: Giá của tiền mã hóa vào ngày hết hạn. Giá này được tính bằng cách sử dụng một chỉ số bao gồm một số cặp giao dịch trên thị trường spot BTC-USD có thanh khoản cao nhất.
 • Tỷ suất lợi nhuận: Lãi suất cố định bạn sẽ nhận được khi sản phẩm quyết toán.
 • Tỷ suất lợi nhuận hàng năm: Lãi suất bạn nhận được nếu gửi tiền mã hóa vào sản phẩm Dual Investment trong một năm. Ví dụ: Nếu tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 365% thì lợi nhuận hàng ngày ước tính sẽ là 1%.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây