Tuyên bố Tiết lộ rủi ro Token Đòn bẩy của Binance

Tuyên bố Tiết lộ rủi ro Token Đòn bẩy của Binance

0
Tuyên bố Tiết lộ rủi ro Token Đòn bẩy của Binance
Vui lòng đọc tuyên bố tiết lộ rủi ro sau một cách cẩn thận. Trong văn bản này, Binance mô tả những rủi ro chung và cụ thể liên quan đến Token Đòn bẩy ("Token Đòn bẩy"), đây là một phần trong các sản phẩm và dịch vụ của Binance mà thỉnh thoảng bạn có thể sử dụng. Tuyên bố này không phải là một danh sách đầy đủ. Bạn phải đọc tuyên bố này cùng với Điều khoản Sử dụng Binance tại https://www.binance.com/en/terms. Binance cung cấp Token Đòn bẩy làm sản phẩm và dịch vụ để bạn sử dụng với điều kiện bạn phải hiểu được những rủi ro đi kèm.
Bạn nên thường xuyên cân nhắc một cách cẩn thận để xem Token đòn bẩy của Binance có phù hợp với mức độ rủi ro mà bạn có thể chấp nhận, mục đích đầu tư, kinh nghiệm đầu tư hoặc tính phức tạp, điều kiện tài chính, nhu cầu tài chính và hoàn cảnh bản thân hay các yếu tố cần cân nhắc khác có liên quan đến bạn.
Bạn nên thường xuyên cập nhật thông tin và nhận thức về những rủi ro nói chung cũng như rủi ro cụ thể bao gồm:
A. Token Đòn bẩy của Binance là khoản đầu tư có RỦI RO
Đầu tư/giao dịch Token Đòn bẩy là một hoạt động rủi ro. Nói chung, dù Token Đòn bẩy của Binance có mức độ rủi ro và chi phí thấp hơn so với những token đòn bẩy thông thường và các dạng phái sinh (do nền tảng khác không phải Binance quản lý), nhưng khoản đầu tư này vẫn có rủi ro. Với vai trò là một trader, bạn xác nhận và đồng ý sẽ tự chịu mọi rủi ro khi tiếp cận và sử dụng Token Đòn bẩy của Binance. Bạn cần phải hiểu rõ tất cả rủi ro đi kèm với Token Đòn bẩy của Binance và tự chịu mọi trách nhiệm cũng như nghĩa vụ đối với tất cả các hoạt động giao dịch và phi giao dịch trên tài khoản Binance của mình. Không tham gia giao dịch hay đầu tư với số vốn vượt quá khả năng tài chính của bạn.
B. Token Đòn bẩy của Binance không phải một khoản đầu tư dài hạn
Nhà đầu tư hoặc trader có xu hướng đầu tư dài hạn sẽ tự chịu mọi rủi ro khi mua và nắm giữ Token Đòn bẩy của Binance. Không thể loại trừ khả năng giá trị của Token Đòn bẩy của Binance sẽ giảm về (0) và không thể phục hồi vì rủi ro của thị trường, phí cao, trượt giá, thuật toán tái cân bằng hoặc các rủi ro chưa được biết đến nhưng đã lường trước gắn với Token Đòn bẩy của Binance.
C. Token Đòn bẩy của Binance sẽ chỉ tái cân bằng khi cần thiết
Token Đòn bẩy của Binance được thiết kế sao cho không thể dự đoán trước thời điểm tái cân bằng để tránh rủi ro bị tấn công bởi các thuật toán trên thị trường. Khác với các dạng token đòn bẩy thông thường (do nền tảng khác không phải Binance quản lý), Token Đòn bẩy của Binance không duy trì liên tục một tỷ lệ đòn bẩy. Do đó, Token Đòn bẩy của Binance sẽ chỉ tái cân bằng trong trường hợp thị trường biến động mạnh. Việc tái cân bằng vị thế Token Đòn bẩy của Binance được giám sát bởi các thuật toán độc quyền của Binance với mục tiêu tối đa hóa mối tương quan giữa Token Đòn bẩy của Binance và vị thế đòn bẩy ký quỹ cơ sở mà không đảm bảo sẽ sinh lợi nhuận.
D. Hoa hồng, phí và phụ phí đối với Token Đòn bẩy của Binance
Trước khi đầu tư hoặc giao dịch Token Đòn bẩy của Binance, bạn cần hiểu rõ về tất cả các khoản hoa hồng, phí và phụ phí mà bạn có thể phải chịu. Những khoản phí này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận mong muốn của bạn.
i. Phí giao dịch: Phí giao dịch được tính khi có hoạt động mua và bán token trên thị trường giao ngay và biểu phí tương tự như phí giao dịch giao ngay được mô tả ở Mục 7 (c) của Điều khoản sử dụng Binance;
ii. Phí rút tiền: Phí rút tiền được tính khi người dùng quyết định rút token và hiện đang được đặt ở mức 0,1% cho mỗi lần rút;
iii. Phí quản lý: Phí quản lý hàng ngày 0,01% sẽ được tính vào lúc 07:00 giờ Việt Nam và thể hiện trực tiếp trong giá trị tài sản ròng của Token Đòn bẩy;
iv. Phí funding: Phí funding được trả (hoặc trả đến) cho tài sản cơ sở dựa trên funding rate và thể hiện trực tiếp trong giá trị tài sản ròng của Token Đòn bẩy. Binance không tính phí cho các lần chuyển funding rate; vì đó là giao dịch diễn ra trực tiếp giữa các trader.
Binance có toàn quyền điều chỉnh hoặc thay đổi các mức phí đề cập ở trên ở bất kỳ lúc nào. Tất cả mức phí đã được cập nhật sẽ được áp dụng cho những giao dịch diễn ra sau thời điểm có hiệu lực của lần cập nhật phí đó. Bạn chấp nhận để Binance khấu trừ tiền khỏi tài khoản với mục đích trả phí theo những Điều khoản này.
E. Rủi ro về thanh khoản và định giá liên quan đến Token Đòn bẩy của Binance
Do bản chất tạo phi tập trung và thanh khoản thị trường của Token Đòn bẩy của Binance, Binance cố gắng cung cấp đầy đủ tính thanh khoản thị trường và đưa ra Token Đòn bẩy của Binance ở mức giá hợp lý. Binance sẽ thực hiện các bước phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bơm thêm vốn, tạo token bổ sung và bán token trên thị trường thứ cấp, phân tách token hoặc đảo ngược phân tách token để giảm thiểu rủi ro được đề cập ở trên. Người dùng có thể rút token đòn bẩy bất kỳ lúc nào, trừ khi đang trong quá trình tái cân bằng. Tuy nhiên, nhìn chung thao tác này sẽ đắt hơn so với việc bán token trên thị trường giao ngay và không được khuyến khích trong thời gian giao dịch bình thường. Vui lòng tham khảo Quy tắc giao dịch Token Đòn bẩy của Binance để biết giới hạn đăng ký và rút tiền.
Tuyên bố Tiết lộ rủi ro Token Đòn bẩy của Binance
5 trên 85 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây