Thoả thuận sử dụng dịch vụ Binance Futures

Thoả thuận sử dụng dịch vụ Binance Futures

0
Thoả thuận sử dụng dịch vụ Binance Futures
Bạn nên cân nhắc thật cẩn thận xem Binance futures (hợp đồng) có phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro, mục tiêu đầu tư, kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, nhu cầu tài chính, hoàn cảnh cá nhân và những điều khác hay không.
1. Giao dịch futures có rủi ro rất cao. Là một nhà giao dịch futures, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn phải tự chịu rủi ro khi truy cập và sử dụng các dịch vụ trong giao dịch futures;
2. Bạn nên hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan đến giao dịch hợp đồng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động giao dịch và phi giao dịch nào trên tài khoản Binance của mình. Không tham gia giao dịch hoặc đầu tư vượt quá khả năng tài chính của bạn;
3. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc tìm hiểu trạng thái thực tế của bất kỳ vị thế nào, ngay cả khi Binance hiển thị sai bất kỳ lúc nào;
4. Bạn đồng ý giữ đủ số lượng tài sản blockchain theo yêu cầu của Binance trong tài khoản để tham gia vào các giao dịch hợp đồng và hoàn trả khoản vay của bạn đầy đủ và đúng hạn. Việc không duy trì đủ tài sản hoặc không trả khoản nợ chưa thanh toán đúng hạn có thể dẫn đến việc bắt buộc phải thanh lý tài sản trong tài khoản ký quỹ của bạn;
5. Binance có thể, theo quyết định riêng của mình, thay mặt bạn thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chuyển tài khoản ký quỹ của bạn sang tài khoản giao dịch và / hoặc từ tài khoản giao dịch sang tài khoản ký quỹ của bạn;
6. Trong thời gian bảo trì hệ thống Binance, bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc quản lý rủi ro tài khoản ký quỹ của mình, bao gồm nhưng không giới hạn việc đóng các vị thế và hoàn trả khoản vay của bạn;
7. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ tự mình thực hiện mọi giao dịch, giao dịch hợp đồng và / hoặc vay nợ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động của mình. Binance sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào hoặc do bạn không hiểu các rủi ro liên quan đến việc sử dụng tài sản hoặc dịch vụ của chúng tôi gây ra.
8. Người dùng đồng ý rằng tất cả các hoạt động đầu tư được thực hiện trên Binance đều là tự nguyện và chấp nhận vô điều kiện những rủi ro và lợi ích tiềm ẩn do các quyết định đầu tư mang lại.
9. Binance có quyền tạm dừng, chấm dứt các dịch vụ hợp đồng Binance. Khi cần thiết, nền tảng Binance có thể tạm dừng, chấm dứt các dịch vụ hợp đồng Binance bất kỳ lúc nào.
10. Do sự chậm trễ của mạng, lỗi hệ thống máy tính và các yếu tố không thể cưỡng lại khác, có khả năng việc thực hiện các dịch vụ hợp đồng Binance có thể bị trì hoãn, tạm ngừng, bị đình chỉ hoặc đi chệch hướng. Binance sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo nhưng không hứa hẹn về sự ổn định và hiệu quả của hệ thống vận hành hợp đồng Binance. Nhưng nếu do các yếu tố trên, kết quả cuối cùng của các dịch vụ hợp đồng Binance khác với mong đợi của khách hàng thì Binance không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
Tôi đã đọc và đồng ý với thỏa thuận dịch vụ Binance futures và đồng ý sử dụng nghiệp vụ Binance futures. Tôi nhận thức được rủi ro này và xác nhận việc mua hàng.
Thoả thuận sử dụng dịch vụ Binance Futures
5 trên 80 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây