Binance thêm các cặp giao dịch ETH/UAH, MATIC/BRL, SHIB/BIDR, SHIB/BRL & SOL/EUR

Thân gửi các Binancian,Binance sẽ mở giao dịch cho các cặp ETH/UAH, MATIC/BRL, SHIB/BIDR, SHIB/BRL & SOL/EUR vào lúc 17:00 ngày 28/05/2021 (giờ...

Binance thêm các cặp giao dịch DOGE/BIDR, ETC/BRL, ETC/EUR, SHIB/EUR & SHIB/RUB

Thân gửi các Binancian,Binance sẽ mở giao dịch cho các cặp DOGE/BIDR, ETC/BRL, ETC/EUR, SHIB/EUR & SHIB/RUB vào lúc 17:00 ngày 14/05/2021 (giờ Việt...

Binance thêm các cặp giao dịch BAKE/USDT, BURGER/BUSD, BURGER/USDT, SLP/BUSD, SLP/USDT, TRX/AUD, TRX/EUR &...

Thân gửi các Binancian,Binance sẽ mở giao dịch cho các cặp BAKE/USDT, BURGER/BUSD, BURGER/USDT, SLP/BUSD, SLP/USDT, TRX/AUD, TRX/EUR và VET/TRY vào lúc 19:00ngày 30/04/2021...
Danh sách niêm yết mới Binance

Binance thêm các cặp giao dịch CAKE/GBP, DOGE/RUB, HOT/BRL & WRX/EUR

Thân gửi các Binancian,Binance sẽ mở giao dịch cho các cặp CAKE/GBP, DOGE/RUB, HOT/BRL & WRX/EUR vào lúc 17:00 ngày 26/04/2021 (giờ Việt Nam).Xin...

Binance thêm các cặp giao dịch BNB/UAH, ONT/TRY, VET/EUR, VET/GBP & WIN/BRL

Thân gửi các Binancian,Binance sẽ mở giao dịch cho các cặp BNB/UAH, ONT/TRY, VET/EUR, VET/GBP và WIN/BRL vào lúc 17:00 ngày 16/04/2021 (giờ Việt...

Binance thêm các cặp giao dịch BTT/BRL, BTT/EUR, HOT/EUR & WIN/EUR

Thân gửi các Binancian,Binance sẽ mở giao dịch cho các cặp BTT/BRL, BTT/EUR, HOT/EUR và WIN/EUR vào lúc 17:00 ngày 09/04/2021 (giờ Việt Nam).Xin...

Binance thêm các cặp giao dịch NAV/ETH, RVN/TRY, THETA/EUR & XVG/BUSD

Thân gửi các Binancian,Binance sẽ mở giao dịch cho các cặp NAV/ETH, RVN/TRY, THETA/EUR và XVG/BUSD vào lúc 15:00 ngày 02/04/2021 (giờ Việt Nam).Xin...

Binance P2P thêm các yêu cầu mới về việc đăng quảng cáo

Thân gửi các Binancian,Để tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch P2P, Binance đã bổ sung yêu cầu mới khi người dùng đăng quảng...

Binance thêm các cặp giao dịch ENJ/GBP, EOS/TRY, LTC/GBP & LUNA/EUR

Thân gửi các Binancian,Binance sẽ mở giao dịch cho các cặp ENJ/GBP, EOS/TRY, LTC/GBP và LUNA/EUR vào lúc 16:00 ngày 30/03/2021 (giờ Việt Nam).Xin...

Binance thêm các cặp giao dịch ADA/RUB, ENJ/BRL, ENJ/EUR, MATIC/EUR & NEO/TRY

Thân gửi các Binancian,Binance sẽ mở giao dịch cho các cặp ADA/RUB, ENJ/BRL, ENJ/EUR, MATIC/EUR và NEO/TRY vào lúc 15:00 ngày 19/03/2021 (giờ Việt...