Phí liên quan trong token đòn bẩy Binance

Phí liên quan trong token đòn bẩy Binance

0
Phí liên quan trong token đòn bẩy Binance
Các khoản phí liên quan trong token đòn bẩy Binance như sau:
1. Phí giao dịch: khi mua bán token trên thị trường spot sẽ thu phí giao dịch, biểu phí giống trong giao dịch spot;
2. Phí đăng ký: khi người dùng đăng ký mua token thì cần thanh toán phí đăng ký. Mức phí hiện tại là 0.1% mệnh giá trên mỗi lần đăng ký.
3. Phí rút: khi người dùng rút token thì cần thanh toán phí rút. Mức phí hiện tại là 0.1% mệnh giá trên mỗi lần rút;
4. Phí quản lý: mỗi ngày thu 0.01% phí quản lý, thời gian tính toán là vào lúc 00:00 theo giờ UTC, trực tiếp tính vào giá trị tài sản ròng;
5. Phí funding: là khoản vốn tương ứng phải thanh toán hoặc được thanh toán căn cứ trên Funding Rate. Binance không thu phí chuyển đổi tỷ lệ vốn; chi phí vốn được tiến hành giữa các nhà giao dịch với nhau. Chi phí vốn được tính trực tiếp vào giá trị tài sản ròng.
Phí liên quan trong token đòn bẩy Binance
5 trên 80 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây