Quy định giao dịch Token Đòn bẩy của Binance

Quy định giao dịch Token Đòn bẩy của Binance

0
Quy định giao dịch Token Đòn bẩy của Binance

1. Quy định chung

1.1. Những quy định này được xây dựng dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cởi mở và công bằng nhằm điều chỉnh hành vi giao dịch liên quan đến token đòn bẩy tiền kỹ thuật số và để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.
1.2. Các quy định này đóng vai trò là tiêu chuẩn cho dịch vụ giao dịch token đòn bẩy trên Binance, bao gồm hoạt động giao dịch token đòn bẩy cùng các hoạt động liên quan khác do nhà đầu tư thực hiện.
1.3. Những quy định này chỉ áp dụng cho token đòn bẩy được giao dịch trên Binance. Trong các trường hợp không nằm trong phạm vi điều chỉnh của những quy định này, sẽ áp dụng Điều khoản Sử dụng cùng những quy định có liên quan khác của Binance.

2. Kiểm soát rủi ro

2.1. Binance có quyền giám sát tỷ lệ rủi ro của tài khoản người dùng trong thời gian thực.
2.2. Binance có quyền thực hiện các biện pháp thích hợp căn cứ vào những thay đổi trong tỷ lệ rủi ro. Có thể áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  • Đưa ra hạn mức "nắm giữ tối đa" để giới hạn số lượng token đòn bẩy tối đa mà một người dùng có thể nắm giữ;
  • Binance sẽ điều chỉnh hạn mức vị thế tối đa, hạn mức đăng ký và hạn mức rút token cho người dùng dựa trên mức độ rủi ro hiện tại của thị trường.
  • Vô hiệu hóa hoạt động chuyển và giao dịch token đòn bẩy cùng các hoạt động khác đối với một số người dùng có tỷ lệ rủi ro cao.

3. Quy định về khung giá vào lệnh giới hạn

Khung giá cho lệnh giới hạn thực hiện đối với token đòn bẩy là ± 90% giá trị tài sản ròng (NAV) mới nhất của token đòn bẩy nhất định. Các lệnh giới hạn vượt quá khung này sẽ không được thực hiện. Ví dụ: Nếu giá trị tài sản ròng (NAV) hiện tại của token đòn bẩy XUP là 10 thì khung giá vào lệnh giới hạn XUP/USDT sẽ nằm trong khoảng 1-19.

4. Hạn mức vị thế tối đa

Token Đòn bẩy

Hạn mức vị thế tối đa (USDT)*

SUSHIUP
2.500
SUSHIDOWN
2.500
YFIUP
2.500
YFIDOWN
2.500
SXPUP
2.500
SXPDOWN
2.500
1INCHUP
5.000
1INCHDOWN
5.000
AAVEUP
5.000
AAVEDOWN
5.000
LTCUP
5.000
LTCDOWN
5.000
XLMUP
5.000
XLMDOWN
5.000
TRXUP
5.000
TRXDOWN
5.000
XTZUP
5.000
XTZDOWN
5.000
FILUP
5.000
FILDOWN
5.000
BCHUP
5.000
BCHDOWN
5.000
DOTUP
5.000
DOTDOWN
5.000
EOSUP
5.000
EOSDOWN
5.000
LINKUP
5.000
LINKDOWN
5.000
UNIUP
5.000
UNIDOWN
5.000
*Hạn mức vị thế tối đa (USDT)
Binance sẽ áp dụng hạn mức vị thế tối đa cho phép (USDT) của token BLVT. Lệnh mua sẽ bị từ chối nếu tổng số lượng mua và vị thế hiện tại vượt quá hạn mức vị thế tối đa.
Ví dụ: Hạn mức vị thế tối đa cho SUSHIUP của người dùng A là 5.000 USDT và NAV hiện tại là 0,231 USD, Vị thế hiện tại của người dùng A là 10.000 SUSHIUP, tương đương 2.310 USDT. Số lượng tối đa người dùng A có thể mua là 11.645 SUSHIUP, tương đương với 2.690 USDT. Lệnh mua sẽ bị từ chối nếu người dùng A cố gắng mua 20.000 SUSHIUP.
Lưu ý:
  • Khi NAV biến động mạnh do biến động của thị trường, hạn mức vị thế tối đa ước tính có thể sẽ khác với giới hạn tính theo NAV hiện tại.
  • Binance sẽ điều chỉnh hạn mức vị thế tối đa cho người dùng dựa trên mức độ rủi ro hiện tại của thị trường. Người dùng đã nắm giữ các vị thế vượt quá hạn mức vị thế tối đa sẽ không thể tiếp tục đặt lệnh mua.

5. Quy định về rút token đã đăng ký

5.1. Phí rút token đã đăng ký được tính toán dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV) trong thời gian thực.
5.2. Sau khi quá trình đăng ký kết thúc, tất cả token đòn bẩy mà bạn đã đăng ký sẽ được nạp trực tiếp vào Ví Spot của bạn. Hệ thống sẽ khấu trừ trực tiếp khoản phí đăng ký bằng USDT từ Ví Spot của bạn.
Sau khi quá trình rút token hoàn tất, số token đòn bẩy mà bạn đã rút sẽ được nạp vào Ví Spot của bạn dưới dạng USDT.
5.3 Người dùng có thể nhấp vào “Hạn mức rút và đăng ký token” trên giao diện giao dịch để tìm hiểu về hạn mức mới nhất.
Nhấp vào “Hạn mức rút và đăng ký token”
5.4. Người dùng có thể đăng ký hoặc rút token bất kỳ lúc nào, ngoại trừ thời điểm tái cân bằng. Hạn mức đăng ký và rút token được quy định như sau:

Token Đòn bẩy

Đăng ký hàng ngày dành cho người dùng cá nhân

Hạn mức (USDT)

Đăng ký hàng ngày

Hạn mức (USDT)

Rút token hàng ngày dành cho người dùng cá nhân

Hạn mức (USDT)

Rút token hàng ngày

Hạn mức (USDT)

BCHDOWN
5.000
75.000.000
5.000
200.000.000
BCHUP
5.000
300.000.000
5.000
900.000.000
1INCHDOWN
5.000
75.000.000
5.000
200.000.000
1INCHUP
5.000
300.000.000
5.000
900.000.000
XLMDOWN
5.000
75.000.000
5.000
200.000.000
XLMUP
5.000
300.000.000
5.000
900.000.000
SUSHIDOWN
2.500
75.000.000
2.500
800.000.000
SUSHIUP
2.500
300.000.000
2.500
900.000.000
AAVEDOWN
5.000
75.000.000
5.000
200.000.000
AAVEUP
5.000
300.000.000
5.000
900.000.000
YFIDOWN
2.500
75.000.000
2.500
200.000.000
YFIUP
2.500
300.000.000
2.500
900.000.000
FILDOWN
5.000
75.000.000
5.000
200.000.000
FILUP
5.000
300.000.000
5.000
900.000.000
SXPDOWN
2.500
75.000.000
2.500
200.000.000
SXPUP
2.500
300.000.000
2.500
900.000.000
UNIDOWN
5.000
75.000.000
5.000
200.000.000
UNIUP
5.000
300.000.000
5.000
900.000.000
LTCDOWN
5.000
75.000.000
5.000
200.000.000
LTCUP
5.000
300.000.000
5.000
900.000.000
XRPDOWN
5.000
75.000.000
5.000
200.000.000
XRPUP
20.000
300.000.000
25.000
900.000.000
DOTDOWN
5.000
75.000.000
5.000
200.000.000
DOTUP
5.000
300.000.000
5.000
900.000.000
TRXDOWN
5.000
75.000.000
5.000
200.000.000
TRXUP
5.000
300.000.000
5.000
900.000.000
EOSDOWN
5.000
75.000.000
5.000
200.000.000
EOSUP
5.000
300.000.000
5.000
900.000.000
XTZDOWN
5.000
75.000.000
5.000
200.000.000
XTZUP
5.000
300.000.000
5.000
900.000.000
BNBDOWN
5.000
75.000.000
5.000
200.000.000
BNBUP
20.000
300.000.000
25.000
900.000.000
LINKDOWN
5.000
75.000.000
5.000
200.000.000
LINKUP
5.000
300.000.000
5.000
900.000.000
ADADOWN
5.000
75.000.000
5.000
200.000.000
ADAUP
20.000
300.000.000
25.000
900.000.000
ETHDOWN
5.000
75.000.000
5.000
200.000.000
ETHUP
20.000
300.000.000
25.000
900.000.000
BTCDOWN
5.000
75.000.000
5.000
200.000.000
BTCUP
20.000
300.000.000
25.000
900.000.000

6. Quy định về thu phí Funding

6.1. Funding rate cho token đòn bẩy = Funding rate cho vị thế hợp đồng tương lai trong rổ x Đòn bẩy thực tế. Binance không thu phí chuyển tỷ lệ lãi suất trong funding rate. Việc thu phí funding diễn ra giữa các trader và những khoản phí này được tính vào giá trị tài sản ròng (NAV).
6.2. Funding rate hiển thị trên trang đã tính đến đòn bẩy nên mức độ tác động lên giá trị tài sản ròng (NAV) sẽ bằng với mức funding rate hiển thị. Giá trị tài sản ròng (NAV) mới = NAV × (1 – Funding rate).
Ví dụ: Nếu funding rate cho BTCDOWN là – 0,0304% thì giá trị tài sản ròng (NAV) sẽ tăng lên 0,0304% sau khi thu được funding rate.

7. Quy định về tái cân bằng

7.1. Việc tái cân bằng vị thế token đòn bẩy của Binance chỉ diễn ra khi cần thiết và được kiểm soát bằng các thuật toán độc quyền của Binance. Mục tiêu của việc tái cân bằng là để tối đa hóa mối tương quan giữa token đòn bẩy của Binance và vị thế ký quỹ cơ sở mà không phải lo lắng về tính thanh khoản.
7.2. Phạm vi đòn bẩy mục tiêu cho token đòn bẩy của Binance được duy trì trong khoảng từ 1,25x đến 4x. Hệ số nhân của đòn bẩy mục tiêu thực tế không được công khai và thay đổi liên tục. Nhờ vậy, bên ngoài không thể dự đoán hệ số nhân của đòn bẩy mục tiêu được duy trì cho token đòn bẩy của Binance hoặc thời điểm hoạt động tái cân bằng diễn ra, từ đó giảm thiểu việc giao dịch trước giờ mở cửa và thao túng thị trường.

8. Tính giá trị tài sản ròng (NAV)

Giá trị tài sản ròng (NAV) = ((1 / Hệ số nhân thực tế của đòn bẩy) × Vị thế trong rổ × Giá của tài sản cơ sở) / Số lượng token đã phát hành.

9. Quy định bổ sung

9.1. Binance cung cấp dịch vụ thông tin, giám sát và kiểm soát rủi ro cho hoạt động giao dịch token đòn bẩy. Binance không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về lợi nhuận, cũng như không có nghĩa vụ bảo toàn vốn cho người dùng thực hiện giao dịch token đòn bẩy trên nền tảng Binance. Nhà đầu tư phải nhận thức được những rủi ro lớn hơn liên quan đến dịch vụ giao dịch token đòn bẩy. Ngoài ra, nhà đầu tư nên tự đánh giá tổn thất có thể xảy ra và tự nguyện tham gia giao dịch sau khi xác nhận bản thân có thể kiểm soát và gánh chịu rủi ro.
9.2. Thuật ngữ "vượt quá" và "ít hơn" đã đề cập trong các quy định này không bao gồm giá trị được đề cập còn những thuật ngữ như "không vượt quá", "không ít hơn", "trên" và "tối đa" có bao gồm giá trị được đề cập.
9.3. Các quy định này do nền tảng Binance xây dựng và sẽ có hiệu lực ngay sau khi phổ biến cho tất cả các nhà đầu tư trên nền tảng. Quy định tương tự được áp dụng cho những nội dung sửa đổi.
9.4. Nền tảng Binance nắm quyền diễn giải các quy định này.
*Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các con số trong bài viết này có thể thay đổi mà không cần thông báo thêm. Vui lòng tham khảo bản tiếng Anh để biết con số cập nhật mới nhất.
Quy định giao dịch Token Đòn bẩy của Binance
4.1 trên 82 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây