Biểu phí của Binance Futures

Biểu phí của Binance Futures

0
Biểu phí của Binance Futures
Để kiểm tra mức phí giao dịch, vui lòng truy cập Mức phí.
Lưu ý:
  1. Tất cả VIP của thị trường spot cũng là VIP của thị trường Hợp đồng tương lai.
  2. Cấp độ phí hợp đồng tương lai phản ánh thị trường spot nhưng nhìn chung sẽ thấp hơn; xin lưu ý rằng yêu cầu khối lượng cho mỗi cấp độ VIP gấp 5 lần so với thị trường spot do đòn bẩy được cung cấp.
  3. Vui lòng tham khảo Cơ chế tính toán số dư BNB hàng ngày.
  4. Người dùng sẽ được giảm 10% phí giao dịch tiêu chuẩn khi sử dụng BNB để thanh toán phí giao dịch trên nền tảng Binance Futures. Người dùng cần chuyển BNB từ Ví Spot sang Ví Hợp đồng tương lai để được chiết khấu 10%. Vui lòng đảm bảo số dư BNB trong Ví Hợp đồng tương lai đủ để thanh toán phí giao dịch, nếu không, hệ thống sẽ tự động khấu trừ USDT dưới dạng phí giao dịch Hợp đồng tương lai và bạn sẽ không được chiết khấu.
  5. BNB chuyển vào Ví Hợp đồng tương lai sẽ chỉ được dùng để chiết khấu phí giao dịch. Bạn không thể sử dụng BNB này để trả phí thanh lý và làm tài sản thế chấp. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Chương trình chiết khấu phí giao dịch Binance Futures – Tiết kiệm 10% với BNB

"Maker" và "Taker" có nghĩa là gì?

Taker:

Khi bạn đặt một lệnh giao dịch ngay lập tức, bằng cách khớp một phần hoặc toàn bộ, trước khi vào sổ lệnh, những giao dịch đó sẽ là giao dịch "taker".
Giao dịch từ Lệnh thị trường luôn là Taker vì Lệnh thị trường không bao giờ đi vào sổ lệnh. Những giao dịch này "đang lấy" một khối lượng giao dịch khỏi sổ lệnh, nên được gọi là taker.

Maker:

Khi bạn đặt một lệnh một phần hoặc toàn bộ đi vào sổ lệnh, chẳng hạn như lệnh giới hạn, mọi giao dịch tiếp theo đến từ lệnh đó đều là "maker".
Những lệnh này thêm khối lượng giao dịch vào sổ lệnh, giúp "tạo lập thị trường", do đó mọi giao dịch tiếp theo được đặt gọi là "maker".

Cách tính hoa hồng của hợp đồng tương lai ký quỹ bằng COIN?

Phí hoa hồng = giá trị danh nghĩa x mức phí
Giá trị danh nghĩa = (số lượng hợp đồng x quy mô hợp đồng) / giá giao dịch
Ví dụ: hoa hồng maker VIP 0: 0,015%; hoa hồng taker: 0,040%
Mua 10 hợp đồng theo quý BTCUSD 0925 bằng Lệnh thị trường:
Giá trị danh nghĩa = (số lượng hợp đồng x quy mô hợp đồng) / giá mở cửa
= (10 Hợp đồng x 100 USD) / 10.104 USD
= 0,09897 BTC
Phí hoa hồng taker được trả: 0,09897 x 0,040% = 0,00003959 BTC
Sau khi giá tăng, Bán 10 hợp đồng theo quý BTCUSD 0925 bằng Lệnh giới hạn:
Giá trị danh nghĩa = (số lượng hợp đồng x quy mô hợp đồng) / giá đóng cửa
= (10 Hợp đồng x 100 USD) / 11.104 USD
= 0,09 BTC
Phí hoa hồng maker được trả: 0,09 x 0,015% = 0,00001351 BTC
Xin lưu ý rằng đối với hợp đồng giao theo quý, phí tất toán cố định 0,015% sẽ được áp dụng cho tất cả các vị thế được tất toán vào ngày giao.

Làm thế nào để tính hoa hồng của hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDⓈ?

Phí hoa hồng = giá trị danh nghĩa x mức phí
Giá trị danh nghĩa = số lượng hợp đồng x giá giao dịch
Ví dụ: hoa hồng maker VIP 0: 0,02%; hoa hồng taker: 0,040%
Mua hợp đồng 1BTC BTCUSDT bằng cách sử dụng Lệnh thị trường:
Giá trị danh nghĩa = số lượng hợp đồng x giá mở cửa
= 1 BTC x 10.104
= 10.104
Phí hoa hồng taker được trả: 10.104 x 0,040% = 4,0416 USDT
Sau khi giá tăng, Bán hợp đồng 1BTC BTCUSDT bằng Lệnh giới hạn:
Giá trị danh nghĩa = số lượng hợp đồng x giá đóng cửa
= 1BTC x 11.104
= 11.104
Phí hoa hồng maker được trả: 11.104 x 0,02% = 2,2208 USDT
Biểu phí của Binance Futures
4.4 trên 72 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây