Khai thác (đào) tiền điện tử là gì?

0
92

Đào tiền điện tử là một trong những yếu tố chính cho phép tiền điện tử hoạt động như là một mạng lưới phi tập trung ngang hàng mà không cần đến sự điều hành của một tổ chức tập trung bên thứ ba.
Nó là một quá trình trong đó các giao dịch giữa những người dùng được xác thực và thêm vào sổ cái công khai trên blockchain và quá trình này cũng đưa các đồng tiền mới vào dòng tiền đang lưu thông.  

Tiền điện tử được đào như thế nào?

Thợ đào là một node trong mạng, thợ đào thu thập các giao dịch và tổ chức chúng thành các khối. Bất cứ khi nào các giao dịch được thực hiện, node người đào nhận được và xác thực các giao dịch, thêm chúng vào vùng bộ nhớ và bắt đầu sắp xếp chúng thành một khối gồm nhiều giao dịch.

Bước đầu tiên trong quá trình đào một khối là băm mỗi giao dịch trong vùng bộ nhớ.

Trước khi bắt đầu quá trình, node thợ đào thêm một giao dịch trong đó họ sẽ tự gửi cho mình phần thưởng của quá trình đào. Giao dịch này được gọi là giao dịch “coinbase”, đó là giao dịch trong đó các coin đầu tiên được tạo ra và trong nhiều trường hợp là giao dịch đầu tiên trong một khối mới.

Sau khi mỗi giao dịch đã được băm, những mã băm này được tổ chức thành một cái gọi là Merkle Tree hay một cây mã băm, tức là chúng được tổ chức thành các cặp và rồi được băm một lần nữa cho đến khi đi tới “ngọn cây”, còn được gọi là mã băm gốc hoặc gốc Merkle.

Mã băm gốc cùng với mã băm của khối trước nó và một số ngẫu nhiên gọi là tham số nonce sau đó được đặt vào tiêu đề của khối. Sau đó, tiêu đề khối được băm và tạo thành một mã số là số nhận dạng khối.

Số nhận dạng khối phải nhỏ hơn một giá trị đích nào đó mà giao thức đặt ra. Nói cách khác, mã băm tiêu đề khối phải bắt đầu bằng một vài số 0.
Giá trị đích này, còn được gọi là độ khó mã băm, tỷ lệ, đảm bảo rằng tốc độ tạo các khối mới tỉ lệ với công suất băm trong mạng.

Các thợ đào tiếp tục băm tiêu đề nhiều lần nữa bằng cách lặp lại qua tham số nonce cho đến khi một thợ đào trong mạng tạo ra một mã băm hợp lệ. Khi tìm thấy một giá trị băm hợp lệ, node tìm thấy giá trị băm đó sẽ gửi khối đó tới mạng. Tất cả các node khác sẽ kiểm tra xem liệu mã băm đó có hợp lệ không và thêm khối đó vào bản sao blockchain của họ và chuyển sang đào khối tiếp theo.

Tuy nhiên, đôi khi có trường hợp hai thợ đào gửi một khối hợp lệ cùng một lúc và có hai khối cạnh tranh nhau trên mạng. Các thợ đào bắt đầu đào khối tiếp theo dựa trên khối họ nhận được trước. Sự cạnh tranh giữa các khối này sẽ tiếp tục cho đến khi khối tiếp theo được đào dựa trên một trong hai khối cạnh tranh. Khối bị từ chối được gọi là orphan block (khối mồ côi) hoặc stale block (khối cũ). Các thợ đào ra khối này sẽ quay lại khai thác chuỗi của khối chiến thắng.

Mỏ đào

Mặc dù khối phần thưởng được trao cho thợ đào đã phát hiện ra mã băm hợp lệ đầu tiên, nhưng xác suất để một thợ đào có thể tìm thấy mã băm tương ứng với phần công suất đào của họ trong tổng công suất đào trên mạng. Những thợ đào với công suất đào chiếm tỉ lệ nhỏ trong tổng công suất có cơ hội tự tìm ra khối tiếp theo rất thấp. Các mỏ đào được tạo ra để giải quyết vấn đề này, các mỏ là tổng hợp các tài nguyên của các thợ mỏ – những người chia sẻ sức mạnh xử lý của họ qua mạng – để chia phần thưởng bằng nhau cho tất cả mọi người trong mỏ đào dựa vào số lượng công việc họ đóng góp vào xác suất tìm ra một khối.

Hãy đón xem thêm nhiều nội dung khác và đừng quên xem các video khác trên Binance Academy!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây