Terms of the Dual Currency Investments Purchase Agreement

0
361
  1. Binance triển khai dịch vụ Đầu tư Tiền tệ Kép để cung cấp một dịch vụ giá trị gia tăng cho người dùng nắm giữ tài sản kỹ thuật số nhàn rỗi.
  2. Đầu tư Tiền tệ Kép được sử dụng trong giao dịch quyền chọn hoặc các sản phẩm tương tự;
  3. Khi sử dụng dịch vụ Đầu tư Tiền tệ Kép, bạn sẽ ngay lập tức cho phép Binance.com được sử dụng tài sản của bạn và phân bổ chúng một cách hợp lý theo như Điều khoản Sử dụng một cách vô điều kiện.
  4. Khi sử dụng dịch vụ Đầu tư Tiền tệ Kép, bạn phải tuân thủ với luật pháp nước sở tại và đảm bảo quỹ tiền của mình có nguồn gốc hợp pháp.
  5. Khi sử dụng dịch vụ Đầu tư Tiền tệ Kép, bạn chấp nhận toàn bộ những rủi ro đi kèm với hoạt động đầu tư tài sản kỹ thuật số, đảm bảo bạn thực hiện các hành động một cách cẩn thận và trong giới hạn nguồn lực của bản thân.
  6. Bạn xác nhận rằng tất cả hoạt động đầu tư trên Binance.com được thực hiện theo ý muốn đầu tư của bạn, và bạn chấp nhận những rủi ro và lợi ích đi kèm với những quyết định đầu tư đó một cách vô điều kiện.
  7. Binance.com có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt dịch vụ Đầu tư Tiền tệ Kép. Khi cần thiết, nền tảng Binance.com có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt dịch vụ Đầu tư Tiền tệ Kép.
  8. Vì độ trễ của mạng lưới, sự cố hệ thống máy tính hoặc các trường hợp bất khả kháng khác, dịch vụ Đầu tư Tiền tệ Kép của chúng tôi có thể sẽ bị gián đoạn hoặc xuất hiện sai lệch trong hoạt động. Binance.com sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo, nhưng không thể luôn luôn duy trì, sự ổn định và hoạt động bình thường của hệ thống Đầu tư Tiền tệ Kép. Vì những yếu tố nêu trên, Binance.com sẽ không chịu trách nhiệm nếu kết quả cuối cùng của dịch vụ Đầu tư Tiền tệ Kép khác với mong đợi của người sử dụng.
Tôi đã đọc và chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận Đầu tư Tiền tệ Kép và tôi đồng ý mua các sản phẩm Đầu tư Tiền tệ Kép. Tôi thừa nhận những rủi ro đi kèm và chấp nhận mua những sản phẩm này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây