Phân bổ và đa dạng hóa tài sản là gì

0
69

Nội dung

 • Giới thiệu
 • Phân bổ và đa dạng hóa tài sản là gì?
 • Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại
 • Các loại tài sản và chiến lược phân bổ
 • Áp dụng phân bổ và đa dạng hóa tài sản cho một danh mục đầu tư
 • Đa dạng hóa trong danh mục đầu tư tiền mã hóa
 • Các vấn đề trong phân bổ tài sản
 • Kết luận

Giới thiệu

Khi nói đến tiền, luôn có rủi ro. Bất kỳ khoản đầu tư nào cũng có thể bị lỗ, giá trị tiền mặt có thể bị xói mòn dần qua lạm phát. Mặc dù không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro, chúng ta có thể điều chỉnh nó để phù hợp với các mục tiêu đầu tư cụ thể của một cá nhân.

Phân bổ và đa dạng hóa tài sản là các khái niệm thiết yếu ßđể xác định các tham số rủi ro này. Ngay cả khi bạn mới đầu tư, có lẽ bạn đã quen thuộc với các nguyên tắc để phân bổ và đa dạng hóa tài sản vì chúng đã tồn tại hàng ngàn năm.

Bài viết này sẽ đưa ra một cái nhìn tổng quan về các khái niệm này và cách chúng liên quan đến các chiến lược quản lý tiền hiện đại.

Nếu bạn muốn đọc thêm về một chủ đề tương tự, hãy đọc bài viết Giải thích về Rủi ro Tài chính . 

Phân bổ và đa dạng hóa tài sản là gì?

Các thuật ngữ phân bổ và đa dạng hóa tài sản thường được sử dụng với cùng ý nghĩa, tuy nhiên, đôi khi chúng cũng có thể được dùng để mô tả các khía cạnh khác nhau trong quản lý rủi ro.

Phân bổ tài sản là thuật ngữ mô tả chiến lược quản lý tiền, chiến lược này phân bổ vốn giữa các loại tài sản trong danh mục đầu tư. Trong khi đó, đa dạng hóa mô tả cách phân bổ vốn trong các loại tài sản đó.

Mục tiêu chính của các chiến lược này là tối đa hóa lợi nhuận dự kiến trong khi giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn. Thông thường, điều này liên quan đến việc xác định thời hạn đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro và đôi khi là sự xem xét các điều kiện kinh tế rộng lớn hơn. 

Nói một cách đơn giản, ý tưởng chính đằng sau các chiến lược phân bổ và đa dạng hóa tài sản là không bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ. Kết hợp các loại tài sản và các tài sản không có tương quan với nhau là cách hiệu quả nhất để xây dựng danh mục đầu tư cân bằng.

Kết hợp hai chiến lược này tạo ra một chiến thuật mạnh mẽ vì rủi ro không chỉ được phân phối giữa các loại tài sản khác nhau, mà còn trong chính các loại tài sản đó.

Một số chuyên gia tài chính thậm chí tin rằng việc xác định chiến lược phân bổ tài sản có thể quan trọng hơn việc lựa chọn các khoản đầu tư.

Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại

Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT) là một khung để chính thức hóa các nguyên tắc này thông qua một mô hình toán học. Nó được giới thiệu trong một bài báo được xuất bản bởi Harry Markowitz vào năm 1952, sau đó ông đã nhận được giải thưởng Nobel về kinh tế.

Các loại tài sản chính có xu hướng di chuyển khác nhau. Trong các điều kiện thị trường, một loại tài sản có thể hoạt động tốt trong khi một loại tài sản khác có thể hoạt động kém. Giả định chính là nếu một loại tài sản hoạt động kém, các khoản lỗ có thể được cân bằng bởi một loại tài sản khác đang hoạt động tốt.  

MPT giả định rằng kết hợp các tài sản từ các loại tài sản không có tương quan với nhau có thể làm giảm sự biến động của danh mục đầu tư. Điều này cũng sẽ làm tăng hiệu suất điều chỉnh rủi ro, có nghĩa là một danh mục đầu tư có cùng mức rủi ro sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn. Nó cũng giả định rằng nếu hai danh mục đầu tư mang lại lợi nhuận như nhau, bất kỳ nhà đầu tư khôn ngoan nào cũng sẽ thích danh mục đầu tư với ít rủi ro hơn. 

Nói một cách đơn giản, MPT tuyên bố rằng cách hiệu quả nhất là kết hợp các tài sản không có tương quan với nhau trong một danh mục đầu tư.

Các loại tài sản và chiến lược phân bổ

Trong khung phân bổ tài sản điển hình, các loại tài sản có thể được phân loại theo cách sau:

 • Tài sản truyền thống — cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt. 
 • Tài sản thay thế — bất động sản, hàng hóa, phái sinh, sản phẩm bảo hiểm, vốn cổ phần tư nhân, và tất nhiên, tiền mã hóa.

Nhìn chung, có hai loại chiến lược phân bổ tài sản chính, cả hai đều sử dụng các giả định được nêu trong MPT: Phân bổ tài sản chiến lược và Phân bổ tài sản chiến thuật.

Phân bổ tài sản chiến lược được coi là một cách tiếp cận truyền thống phù hợp hơn với phong cách đầu tư thụ động. Danh mục đầu tư dựa trên chiến lược này sẽ có xu hướng được cân bằng lại chỉ khi việc thay đổi phân bổ mong muốn được dựa trên sự thay đổi trong thời hạn đầu tư hoặc hồ sơ rủi ro của nhà đầu tư.

Phân bổ tài sản chiến thuật phù hợp hơn với các phong cách đầu tư tích cực hơn. Nó cho phép các nhà đầu tư tập trung danh mục đầu tư của họ vào các tài sản đang hoạt động tốt hơn các tài sản khác trên thị trường. Nó đưa ra giả định rằng nếu một lĩnh vực nào đó hoạt động tốt hơn các lĩnh vực khác trên thị trường, nó có thể tiếp tục vượt trội hơn trong một thời gian dài. Vì tất cả đều dựa trên các nguyên tắc được nêu trong MPT, nó cũng cho phép một số mức độ đa dạng hóa.

Điều đáng chú ý là các tài sản không phải hoàn toàn không có tương quan hoặc tương quan nghịch đảo với nhau để đa dạng hóa trở nên hiệu quả. Chúng chỉ cần không được tương quan hoàn toàn.

Áp dụng phân bổ và đa dạng hóa tài sản cho một danh mục đầu tư

Hãy xem xét các nguyên tắc này thông qua một danh mục đầu tư ví dụ. Chiến lược phân bổ tài sản có thể xác định rằng danh mục đầu tư nên phân bổ giữa các loại tài sản khác nhau như sau:

 • 40% đầu tư vào cổ phiếu
 • 30% đầu tư vào trái phiếu
 • 20% đầu tư vào tiền mã hóa
 • 10% đầu tư vào tiền mặt

Chiến lược đa dạng hóa có thể chỉ ra rằng trong số 20% đầu tư vào tiền mã hóa:

 • 70% nên được phân bổ vào Bitcoin
 • 15% nên được phân bổ vào các công ty có vốn hóa lớn
 • 10% nên được phân bổ vào các công ty có vốn hóa trung bình
 • 5% nên được phân bổ vào các công ty có vốn hóa nhỏ

Sau khi phân bổ được thiết lập, có thể theo dõi và xem xét thường xuyên hiệu quả của danh mục đầu tư. Nếu phân bổ thay đổi, có lẽ đã đến lúc phải cân bằng lại — điều này có nghĩa là mua và bán tài sản để điều chỉnh danh mục đầu tư trở lại tỷ lệ mong muốn. Điều này thường bao gồm việc bán những tài sản hoạt động tốt và mua vào những tài sản kém hiệu quả. Việc lựa chọn tài sản, tất nhiên, hoàn toàn phụ thuộc vào chiến lược và mục tiêu đầu tư cá nhân.

Tiền mã hóa là một trong những loại tài sản rủi ro nhất. Danh mục đầu tư này có thể được coi là rất rủi ro, vì nó có một phần đáng kể được phân bổ cho tiền mã hóa. Một nhà đầu tư không thích rủi ro hơn có thể muốn phân bổ nhiều hơn danh mục đầu tư vào trái phiếu – một loại tài sản ít rủi ro hơn nhiều.

Nếu bạn muốn đọc báo cáo nghiên cứu chuyên sâu về lợi ích của Bitcoin trong danh mục đa tài sản đa dạng, hãy xem báo cáo này của Binance Research: Loạt bài viết số 1 về quản lý danh mục đầu tư – Khám phá lợi ích đa dạng hóa với Bitcoin.

Đa dạng hóa trong danh mục đầu tư tiền mã hóa

Trên lý thuyết, đây là các nguyên tắc nên được áp dụng cho danh mục đầu tư tiền mã hóa, tuy nhiên người sử dụng cần áp dụng linh hoạt. Thị trường tiền mã hóa có tương quan cao với biến động giá của Bitcoin. Điều này làm cho đa dạng hóa trở thành một nhiệm vụ không hợp lý – làm thế nào có thể tạo ra một giỏ tài sản không có tương quan với nhau từ một giỏ tài sản có tương quan với nhau?

Đôi khi, các altcoin cụ thể có thể có ít tương quan với Bitcoin và những trader có thể tận dụng lợi thế đó. Tuy nhiên, những điều này thường không kéo dài một cách nhất quán như các chiến lược tương tự trong các thị trường truyền thống.  

Tuy nhiên, có thể giả định khi thị trường trưởng thành, có thể áp dụng một cách tiếp cận có hệ thống hơn để đa dạng hóa danh mục đầu tư tiền mã hóa. Chắc chắn vẫn còn một chặng đường dài để thị trường có thể đạt được mục tiêu này.

Các vấn đề trong phân bổ tài sản

Mặc dù là một kỹ thuật mạnh mẽ không thể phủ nhận, một số chiến lược phân bổ tài sản có thể không phù hợp với các nhà đầu tư và danh mục đầu tư nhất định.

Lên một kế hoạch trò chơi có thể tương đối đơn giản, nhưng điều cốt lõi để có chiến lược phân bổ tài sản tốt là triển khai nó. Nếu nhà đầu tư không thể đặt sự thiên vị của họ sang một bên, hiệu quả của danh mục đầu tư có thể bị suy yếu.

Một vấn đề tiềm năng khác đến từ những khó khăn trong việc ước tính khả năng chịu rủi ro của nhà đầu tư trước đó. Sau khi các kết quả bắt đầu đến sau một khoảng thời gian nhất định, nhà đầu tư có thể nhận ra rằng họ muốn ít (hoặc thậm chí nhiều) rủi ro hơn.

Kết luận

Phân bổ và đa dạng hóa tài sản là những khái niệm cơ bản về quản lý rủi ro đã tồn tại hàng ngàn năm. Chúng cũng là một trong những khái niệm cốt lõi đằng sau các chiến lược quản lý danh mục đầu tư hiện đại.

Mục đích chính của việc đưa ra chiến lược phân bổ tài sản là tối đa hóa lợi nhuận dự kiến trong khi giảm thiểu rủi ro. Phân phối rủi ro giữa các loại tài sản có thể làm tăng hiệu quả của danh mục đầu tư.

Vì các thị trường có mối tương quan cao với Bitcoin, cần áp dụng các chiến lược phân bổ tài sản cho các danh mục đầu tư tiền mã hóa một cách thận trọng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây