Tỷ lệ vay bằng thế chấp (LTV)

0
95
Tỷ lệ vay bằng thế chấp (LTV) là thước đo để đánh giá rủi ro trong việc vay tiền, là tỷ lệ giữa giá trị danh nghĩa của số tiền đi vay và giá trị thị trường của tài sản thế chấp. Nếu tỷ lệ thế chấp của khoản vay cao thì có nghĩa là rủi ro tài chính của khoản vay này là rất cao.
Cách tính LTV?
LTV = Số tiền vay / Giá tài sản thế chấp x 100%
*Số tiền vay = Tiền gốc + Tiền lãi
Ví dụ: Vào lúc 9:00 sáng theo giờ UTC ngày 12/03/2020, giá thị trường của 1 BTC tương đương với 7,400 USDT, bởi vậy 0.01938571 BTC tương đương 143.45 USDT.
LTV (%) = 100 USDT / 0.01938571 BTC x 100%
= 100 USDT / 143.45 USDT x 100%
= 69.71%
LTV và thanh lý
Binance thông qua LTV để đánh giá mức độ rủi ro thế chấp của tài sản của bạn. Khi tỷ lệ vay thế chấp đạt đến một ngưỡng nhất định, tài sản thế chấp của bạn sẽ phải đối mặt với việc bị thanh lý. Khi tỷ lệ vay thế chấp đạt ngưỡng cần bổ sung, bạn sẽ nhận được thông báo qua email, thông báo nội bộ, SMS nhắc bạn bổ sung vật thế chấp, chúng tôi khuyên bạn nên tăng thêm tài sản thế chấp để giảm thiểu rủi ro bị thanh lý. Khi tỷ lệ vay thế chấp đạt ngưỡng đóng vị thế, tài sản thế chấp của bạn sẽ bị thanh lý. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn việc bạn bị thanh lý thông qua email, thông báo nội bộ và SMS.
Tỷ lệ vay bằng thế chấp của ngưỡng bổ sung và ngưỡng thanh lý do tính biến động của vật thế chấp nên sẽ khác nhau. Bởi vậy, chúng tôi khuyên bạn thật lưu ý đến LTV để tránh việc bị thanh lý.
Khi phát sinh việc thanh lý, bạn sẽ bị thu phí thanh lý, khoản phí này bằng 1% số tiền bạn vay. Xin hãy lưu ý: phí thanh lý của vật thế chấp ở đây khác với phí thanh lý trong vị thế hợp đồng. Khi thị trường tiền mã hoá có sự biến động mạnh, có khả năng bạn sẽ bị thu đồng thời phí thanh lý do vật thế chấp bị thanh lý và phí thanh lý do vị thế hợp đồng bị thanh lý. Vui lòng tham khảo tại đây để tìm hiểu nhiều thông tin hơn liên quan đến phí thanh lý khi vị thế hợp đồng bị thanh lý.
Cách phòng ngừa thanh lý
Để tránh việc bị thanh lý, bạn bắt buộc phải đảm bảo LTV của bạn ở dưới ngưỡng đóng vị thế. Bạn có thể điều chỉnh LTV trong giao diện “ví futures”.
1. Tại vật thế chấp như hình minh hoạ, nhấp “điều chỉnh LTV”.
2. Nếu bạn muốn hạ thấp LTV, vui lòng nhấp “thêm”, sau đó điền số tiền thế chấp mà bạn muốn tăng thêm. LTV mới sẽ được hiển thị ở bên dưới. Sau khi xác nhận xong, nhấp “thêm vật thế chấp”.
3. Sau khi thêm vật thế chấp thành công, LTV sẽ hạ xuống, điều này có nghĩa là rủi ro bạn bị thanh lý cũng được hạ xuống một cách tương đối.
4. Bạn có thể giảm vật thế chấp trong tài khoản thế chấp. Vui lòng nhấp “giảm”, sau đó điền số tiền thế chấp mà bạn muốn giảm. LTV mới sẽ được hiển thị ở bên dưới. Sau khi xác nhận xong, nhấp “giảm vật thế chấp”.
5. LTV của bạn đã được tăng lên. Chúng tôi khuyên bạn nên đặc biệt chú ý đến tỷ lệ vay bằng thế chấp của bạn, tránh trường hợp khi giá cả biến động lớn dẫn đến tình trạng bị thanh lý vật thế chấp.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây