Tỷ lệ từ chối là gì

Tỷ lệ từ chối là gì

0
Tỷ lệ từ chối là gì
Tỷ lệ từ chối là gì?
Căn cứ theo nguyên lý vận hành của máy đào, máy đào sẽ không ngừng tiếp nhận nhiệm vụ công việc do giếng đào mining pool gửi đến. Tuy nhiên, có sự chậm trễ trong giao tiếp giữa máy đào và mạng giếng đào mining pool, do sự chậm trễ của mạng dẫn tới các lần gửi không hợp lệ được gọi là tỷ lệ từ chối.
Kiểm tra tỷ lệ từ chối như thế nào?
Đăng nhập Binance Pool.
Tại giao diện số liệu thống kê có thể kiểm tra được lực tính và tình trạng từ chối tổng thể.
Tại giao diện máy đào có xem được lực tính máy đào tương ứng và tình hình tỷ lệ từ chối trung bình hàng ngày.
Tỷ lệ từ chối thông thường có phạm vi là bao nhiêu? Nếu vượt quá phạm vi thì nên xử lý như thế nào?
Tỷ lệ từ chối tổng thể thường nằm trong khoảng 2%. Nếu nó vượt quá 2%, vui lòng kiểm tra xem mạng cục bộ có ổn định hay không. Tỷ lệ từ chối tăng đột ngột thường là do mạng lưới của giếng đào không ổn định gây ra.
Nếu mạng cục bộ ổn nhưng tỷ lệ từ chối vẫn quá cao, vui lòng liên hệ với người quản lý giếng đào để được hỗ trợ.
Tỷ lệ từ chối là gì
4.9 trên 64 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây