Quy tắc Phân bổ Vé xổ số Binance Launchpad

0
464
Người dùng sẽ có thể nhận được tối đa 10 vé xổ số dựa trên số dư BNB nắm giữ trung bình hàng ngày (được ký hiệu là X trong bảng dưới đây) trong một số lượng ngày được chỉ định trước thời điểm nhận vé.
Ví dụ, 50 ≤ X < 100 nghĩa là số dư BNB trung bình của người dùng trong suốt khoảng thời gian nói trên luôn nằm trong khoảng từ 50 BNB trở lên, nhưng không đạt đến 100 BNB.
Số dư BNB Trung bình Hàng ngày (X)
Số lượng Vé xổ số
50 ≤ X < 100
1
100 ≤ X < 150
2
150 ≤ X < 200
3
200 ≤ X < 250
4
250 ≤ X < 300
5
300 ≤ X < 350
6
350 ≤ X < 400
7
400 ≤ X < 450
8
450 ≤ X < 500
9
>=500
10
Ví dụ, nếu số dư BNB trung bình hàng ngày của bạn trong khoảng thời gian được chỉ định là 320 BNB, bạn sẽ đủ điều kiện để nhận 6 vé xổ số.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây