Thẻ quà tặng Binance là gì và những câu hỏi thường gặp

0
267
Thẻ quà tặng Binance là sản phẩm mới cho phép bạn tạo và gửi đến bạn bè thẻ quà tặng bằng tiền mã hóa có thiết kế, thông điệp mà bạn muốn cùng loại coin, số tiền do bạn chọn. Sau khi người nhận đổi mã thẻ quà tặng, số tiền mã hóa mà bạn gửi sẽ được ghi nhận đầy đủ vào Ví Funding của người nhận trên Binance.

Cách tạo thẻ quà tặng 

1. Đăng nhập vào ứng dụng Binance và nhấn vào [Ví][Chuyển tiền] để chuyển tiền mã hóa từ Ví Spot của bạn sang Ví Funding.
2. Truy cập trang chủ và nhấn vào [Hồ sơ] [Thẻ quà tặng].
3. Nhấn [Gửi]
4. Chọn loại tiền mã hóa bạn muốn gửi và nhập số tiền. Sau đó, bạn sẽ thấy phí tạo thẻ quà tặng. Bạn cũng có thể tùy chỉnh thiết kế của thẻ quà tặng. Nhấn [Tạo] để tiếp tục.
5. Nhập mã 2FA của bạn để xác nhận giao dịch. Số tiền tương ứng sẽ được khấu trừ khỏi Ví Funding của bạn.
6. Bạn đã tạo thành công thẻ quà tặng. 
1. Trên trang Thẻ quà tặng, nhấn [Gửi]. Nếu bạn không có thẻ quà tặng nào, vui lòng tham khảo mục Cách tạo thẻ quà tặng để tạo thẻ quà tặng mới.  
2. Chọn thẻ quà tặng trong danh sách thẻ của bạn, rồi nhấn [Gửi].
3. Bạn có thể chọn gửi thẻ quà tặng qua tin nhắn hoặc email. 
3.1 Nếu muốn [Gửi qua tin nhắn], bạn sẽ thấy cửa sổ thông báo với thông tin chi tiết về thẻ quà tặng. Nhấn [Sao chép] để sao chép thông tin và gửi thông tin đó cho bạn bè của bạn. 
Xin lưu ý rằng bất kỳ ai có mã thẻ quà tặng đều có thể đổi thẻ. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn chỉ gửi mã thẻ quà tặng đến người nhận mà bạn định gửi. 
3.2 Nếu bạn muốn [Gửi qua email], vui lòng nhập địa chỉ email của người nhận, tên của bạn cùng thông điệp bạn muốn, rồi nhấn [Gửi]
Bạn có thể gửi email thẻ quà tặng đến bất kỳ ai, thậm chí là người không phải người dùng Binance. 
1. Trên trang Thẻ quà tặng, nhấn [Nhận].
2. Bạn có thể nhấn [Thêm Thẻ] để thêm thẻ quà tặng vào danh sách thẻ của bạn và đổi thẻ sau.
3. Nhập mã thẻ quà tặng và nhấn [Thêm].
Bạn nên thêm thẻ vào tài khoản ngay khi nhận được thẻ quà tặng. Sau khi bạn đã thêm thẻ quà tặng vào tài khoản thành công, bạn trở thành chủ sở hữu của thẻ quà tặng và không ai có thể thêm hoặc đổi thẻ quà tặng một lần nữa bằng cách nhập mã của thẻ quà tặng đó.
4. Nếu bạn muốn tiền mã hóa được ghi nhận ngay vào Ví Funding, hãy nhấn [Đổi tiền mã hóa] và nhập mã thẻ quà tặng.

Các câu hỏi thường gặp

Chức năng Thẻ quà tặng Binance hiện chỉ có trên ứng dụng Binance. Vui lòng đảm bảo ứng dụng của bạn đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất (iOS 2.32.0 hoặc Android 1.43.0).
Bạn có thể truy cập chức năng Thẻ quà tặng Binance từ mục [Hồ sơ] [Thẻ quà tặng] trên ứng dụng Binance.
Không, thẻ quà tặng Binance hoàn toàn miễn phí. 
Không, thẻ quà tặng không có ngày hết hạn.
Không, hiện không thể nạp lại thẻ quà tặng.
Chức năng Thẻ quà tặng Binance hỗ trợ tất cả các loại tiền mã hóa có thể sử dụng trong Ví Funding. Chức năng này không hỗ trợ tiền pháp định.
Khi bạn bè của bạn nhận được thẻ quà tặng, họ có thể đổi thẻ để ghi nhận ngay tiền mã hóa vào ví tiền hoặc thêm thẻ quà tặng vào tài khoản để đổi thẻ sau. 
Vì lý do bảo mật, người nhận nên làm theo một trong hai cách trên ngay sau khi nhận được thẻ quà tặng.
Không, chỉ có thể đổi toàn bộ giá trị thẻ quà tặng. Sau khi đổi, tiền mã hóa sẽ được ghi nhận đầy đủ vào ví tiền. 
Mọi mã thẻ quà tặng đều chỉ có thể được sử dụng một lần. Khi người dùng thêm thẻ quà tặng vào tài khoản, họ trở thành chủ sở hữu của thẻ quà tặng. Do đó, không còn ai có thể thêm hoặc đổi thẻ quà tặng đó bằng cách nhập mã thẻ quà tặng tương tự. Vào thời điểm người dùng thêm thẻ quà tặng vào tài khoản, mã thẻ quà tặng sẽ thay đổi hoàn toàn. 
Có, bạn có thể. Trước tiên, bạn cần phải thêm thẻ quà tặng vào tài khoản. Sau khi thêm thẻ quà tặng thành công, bạn có thể nhấn [Gửi] để gửi thẻ cho người khác qua tin nhắn hoặc email.
Mọi mã thẻ quà tặng đều chỉ có thể được sử dụng một lần. Sau khi bạn đã thêm thẻ quà tặng vào tài khoản thành công, bạn trở thành chủ sở hữu của thẻ quà tặng và không ai có thể thêm hoặc đổi thẻ quà tặng bằng cách nhập mã của thẻ quà tặng đó. Vào thời điểm người dùng thêm thẻ quà tặng vào tài khoản, mã thẻ quà tặng sẽ thay đổi hoàn toàn. 
Mã thẻ quà tặng dùng để đổi thẻ quà tặng hoặc thêm thẻ quà tặng vào tài khoản của bạn. Phải giữ bí mật mã này vì bất kỳ ai có mã đều có thể đổi thẻ quà tặng.
Số thẻ quà tặng dùng để kiểm tra số dư và trạng thái của thẻ quà tặng. Bạn có thể chia sẻ mã này với người khác để họ kiểm tra xem thẻ quà tặng đã được đổi hay chưa. 
Không, bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp. 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây