Sự khác biệt giữa hợp đồng tương lai vĩnh cửu và truyền thống

0
95
Hợp đồng vĩnh cửu tương tự như hợp đồng truyền thống, khác biệt chủ yếu là ở chỗ: hợp đồng vĩnh cửu không có ngày đáo hạn hoặc ngày kết toán.
Hãy thử tưởng tượng hợp đồng là một loại hàng hoá thực, ví dụ như tiểu mạch (hoặc vàng). Trong thị trường hợp đồng truyền thống, những hợp đồng này ghi chú ngày giao tiểu mạch. Nói một cách khác, vào ngày đáo hạn sẽ tiến hành giao tiểu mạch. Bởi vì có người muốn sở hữu tiểu mạch thực tế, điều này dẫn tới “chi phí sở hữu” hợp đồng.
Ngoài ra, giá cả của tiểu mạch do ngày kết toán hợp đồng dài ngắn khác nhau mà có sự thay đổi. Theo thời gian, chi phí sở hữu hợp đồng ngày một tăng lên, giá cả trong tương lai càng trở nên không chắc chắn. Bởi vậy sự chênh lệch giá cả giữa thị trường spot và hợp đồng vĩnh cữu càng lớn hơn.
Hợp đồng vĩnh cửu kế thừa đặc điểm của futures (đặc biệt là không cần giao hàng hóa thực) và mô phỏng hành vi trong thị trường spot, rút ngắn khoảng cách giữa giá futures và giá đánh dấu. So với hợp đồng truyền thống (so với giá cả trong spot thì sẽ có sự khác biệt trong dài hạn/cố định) thì đây là một bước tiến rất lớn.
Để đảm bảo giá của hợp đồng vĩnh cửu và giá đánh dấu xích lại gần nhau trong dài hạn, chúng tôi sử dụng hệ thống Funding Rate. Trong hợp đồng vĩnh cửu có một số điểm cần lưu ý như sau:
  • Giá đánh dấu: Để tránh nguy cơ thị trường bị thao túng và đảm bảo giá hợp đồng vĩnh cửu khớp với giá spot, chúng tôi sử dụng giá đánh dấu để tính toán lời & lỗ chưa ghi nhận cho nhà đầu tư.
  • Margin ban đầu và duy trì (Tiền đảm bảo ban đầu và duy trì): Nhà đầu tư nên thành thục với các tỷ lệ tiền đảm bảo ban đầu và duy trì, đặc biệt là tiền đảm bảo duy trì. Một khi tiền đảm bảo của người dùng thấp hơn tiền đảm bảo duy trì, hệ thống sẽ cưỡng chế đóng vị thế. Nhà đầu tư nên đóng vị thế ở trên tiền đảm bảo duy trì để tránh bị cưỡng chế đóng vị thế, phát sinh chi phí cao hơn.
  • Funding rate: kết toán vốn giữa toàn bộ bên long/short trong thị trường hợp đồng vĩnh cửu. Funding rate sẽ quyết định bên thanh toán và bên được thanh toán; nếu tỷ suất là số dương, bên long thanh toán cho bên short, nếu là số âm, bên short thanh toán cho bên long.
  • Rủi ro: Khác với thị trường spot, thị trường futures cho phép nhà giao dịch tiến hành giao dịch với số tiền lớn hơn tiền gốc, tức là có tồn tại margin. Cùng với sự tiến bộ về kỹ thuật trong thị trường giao dịch, tỷ suất margin cũng được tăng thêm.
Chúng tôi có một loạt sách lược và các biện pháp để đề phòng việc nhà giao dịch bị phá sản và để bảo vệ lợi ích của nhà giao dịch, chúng tôi sẽ tiến hành giải thích rõ hơn trong những bài viết tiếp theo.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây