Quỹ bảo hiểm

0
86
Quỹ bảo hiểm được thiết kế để bù đắp những tổn thất do tài sản trong tài khoản của người dùng dưới mức 0, chi phí phát sinh ngoài mà những người dùng không bị thanh lý phải thanh toán sẽ được đưa vào quỹ bảo hiểm. Mục đích chủ yếu của quỹ bảo hiểm là để giảm thiểu sự phát sinh đóng vị thế của bên đối thủ.
1. Nếu quyền lợi của người dùng bị âm thì sau khi người dùng bị thanh lý, khi trong tài khoản không còn tiền hoặc không thể bị thanh lý, Binance sẽ tiếp quản những vị thế còn lại trong tài khoản của người dùng.
2. Trong trường hợp này, Binance sẽ sử dụng quỹ bảo hiểm để tiến hành đóng vị thế ngược hướng, khi quỹ bảo hiểm không đủ để tiếp quản những vị thế còn lại trong tài khoản của người dùng thì sẽ thanh lý, sẽ có tình trạng tự động đóng vị thế của đối thủ.
Quy tắc của quỹ bảo hiểm:
Quỹ bảo hiểm sẽ tiến hành kiểm tra số dư danh nghĩa tối đa ròng, giá trị danh nghĩa này không thể vượt quá vị thế tối đa dự tính; thông thường mặc định là 100% của quỹ bảo hiểm. Bất cứ vị thế nào vượt quá giá trị danh nghĩa tối đa đều sẽ bị chuyển thành tự động giảm vị thế. Quỹ bảo hiểm sẽ căn cứ theo dự tính để tiến hành giảm vị thế. Lúc này, tất cả những trường hợp thông thường cần sự can thiệp của quỹ bảo hiểm đều sẽ được chuyển thành tự động giảm vị thế của đối phương.
Trong hợp đồng Binance, ngoại trừ hợp đồng vĩnh cửu của BTCUSDT và ETHUSDT có quỹ bảo hiểm của riêng mình ra thì hợp đồng vĩnh cửu của tất cả những cặp giao dịch khác đều dùng chung một quỹ bảo hiểm.
Hiện tại, bạn có thể kiểm tra số dư quỹ bảo hiểm hợp đồng vĩnh cửu của BTCUSDT, ETHUSDT và các cặp giao dịch khác. Nhấp “Thông tin”, sau đó chọn “Lịch sử vốn bảo hiểm”. Bạn có thể trực tiếp đi đến: https://www.binance.com/vn/futures/funding-history/2
Lối vào đi đến lịch sử vốn bảo hiểm trong giao diện giao dịch cũ:
Lối vào đi đến lịch sử vốn bảo hiểm trong giao diện giao dịch mới:
Số dư quỹ bảo hiểm hợp đồng của BTCUSDT, ETHUSDT và các hợp đồng khác.
11.png

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây