Những câu hỏi thường gặp khi đăng ký tài khoản doanh nghiệp

0
113
Q1. Làm thế nào để đăng ký Tài khoản Doanh nghiệp?
Vui lòng đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và truy cập liên kết sau để bắt đầu quy trình xác minh Tài khoản Doanh nghiệp: https://www.binance.com/en/my/settings/profile
Đăng nhập vào tài khoản của bạn, chọn “Chuyển sang Tài khoản Doanh nghiệp”, nhấn “Đã hiểu” để xác nhận rằng bạn biết rằng một tài khoản không thể được xác minh là Cá nhân và Doanh nghiệp đồng thời, sau đó nhấp vào “Xác minh”.
图形用户界面,,应用程序描述已自动生成
图形用户界面,,文本,,应用程序,,聊天或短信描述已自动生成
1. Vui lòng hoàn thành trang thông tin cơ bản, sau đó nhấn "Tiếp tục". Xin lưu ý rằng bạn có thể lưu bản nháp trong quá trình xác minh.
图形用户界面,,应用程序,,Teams描述已自动生成
2. Vui lòng tải lên các tài liệu doanh nghiệp theo như yêu cầu, rồi nhấn "Tiếp tục".
图形用户界面,,文本,,应用程序,,电子邮件描述已自动生成
3. Vui lòng hoàn thành thông tin về ban lãnh đạo, rồi nhấn "Tiếp tục".
  1. Đối với Chứng minh thư, vui lòng tải lên bản sao Hộ chiếu hoặc CMND để chứng minh quốc tịch/quyền tài phán (không chấp nhận bằng lái xe).
  2. Đối với ảnh tự chụp, vui lòng gửi ảnh gốc, không gửi ảnh chụp màn hình hoặc ảnh đã bị chỉnh sửa/chèn bộ lọc.
  3. Chúng tôi hỗ trợ ảnh ở các định dạng JPEG/JPG/PNG.
图形用户界面,,应用程序描述已自动生成
4. Vui lòng tải lên thông tin về UBO (chủ sở hữu thụ hưởng sau cùng), rồi nhấn "Tiếp tục".
手机屏幕截图描述已自动生成
5. Vui lòng cung cấp thông tin về (các) nhà giao dịch được ủy quyền và nhấn "Tiếp tục". Xin lưu ý là nhà giao dịch chính cần phải hoàn tất xác minh khuôn mặt ở bước tiếp theo.
图形用户界面描述已自动生成
6. Vui lòng nhấn "Bắt đầu xác minh" để bắt đầu xác minh khuôn mặt của nhà giao dịch chính. Nếu bạn muốn làm điều đó bằng điện thoại, hãy nhấn "Sử dụng điện thoại" và quét mã QR bằng chức năng quét của Ứng dụng Binance.
图形用户界面,,应用程序描述已自动生成
7. Hãy đảm bảo bạn đã hiểu tuyên bố và nhấn "Tiếp tục".
图形用户界面,,文本,,应用程序,,电子邮件,,Teams描述已自动生成
8. Bạn đã gửi đơn đăng ký thành công.
图形用户界面,,应用程序描述已自动生成
Q2. Cần những tài liệu nào để đăng ký Tài khoản Doanh nghiệp?
1. Một bản sao Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp và Giấy phép đăng ký kinh doanh.
2. Điều lệ của Công ty / Hiến pháp / Văn bản dưới luật / Thỏa thuận thành lập.
3. Thư ủy quyền. Vui lòng cấp một thư ủy quyền cho Binance và ghi rõ email đăng nhập Binance, chức vụ của người đăng ký, cho phép người đăng ký vận hành Tài khoản Doanh nghiệp thay mặt cho công ty. Lưu ý rằng nó phải được ghi ngày trong vòng ba tháng gần nhất. Nếu công ty chỉ có một giám đốc thì Thư ủy quyền có thể được ký bởi giám đốc duy nhất đó. Nếu công ty có nhiều giám đốc thì phải có ít nhất hai giám đốc ký vào Thư ủy quyền. Nếu sử dụng một thư mẫu, hãy đảm bảo rằng nó đã được tùy chỉnh để phù hợp với công ty của bạn.
4. Báo cáo chính thức của Công ty hoặc Tài liệu của Chính phủ được phát hành trong vòng 12 tháng gần nhất, bao gồm:
a). Danh sách các giám đốc hiện tại (thể nhân),
b). Danh sách những chủ sở hữu hưởng lợi sau cùng (thể nhân), và tỷ lệ nắm giữ cổ phần của họ, v.v.
5. Cấu trúc quyền sở hữu.
6. Liên kết đến trang web của chính phủ mà có hiển thị thông tin chi tiết về doanh nghiệp của bạn, cho phép xác minh tính xác thực của giấy đăng ký kinh doanh. Nếu không có chức năng tìm kiếm trên trang web của chính phủ để biết thông tin chi tiết về doanh nghiệp, vui lòng cung cấp Giấy Xác minh hoạt động của doanh nghiệp được cấp trong vòng ba tháng gần nhất.
7. Ảnh chụp màn hình đầy đủ từ trang web của chính phủ có chứa thông tin chi tiết về công ty ở thời điểm hiện tại. Vui lòng đảm bảo nhìn thấy được đồng hồ và ngày trên được hiển thị màn hình máy tính.
8. Bản sao Hộ chiếu/CMND hợp lệ của giám đốc, UBO và nhà giao dịch.
9. Ảnh tự chụp gần đây của các giám đốc, UBO và nhà giao dịch.
10. Bảng câu hỏi về Cấm vận.
Q3. Tại sao đơn đăng ký Tài khoản Doanh nghiệp của tôi bị từ chối?
Vui lòng nhấn vào nút “Xác minh” để xem (các) lý do từ chối. Nếu đơn đăng ký của bạn bị từ chối, vui lòng gửi lại toàn bộ đơn đăng ký của bạn sau khi đã có điều chỉnh dựa trên những lý do bị từ chối. Chúng tôi sẽ ưu tiên xem xét đơn đăng ký mới trong vòng 7 ngày làm việc.
Q4. Có phải nộp tất cả các loại giấy tờ dưới dạng tiếng Anh?
Hiện tại, chúng tôi đang hỗ trợ các ngôn ngữ tiếng Bulgaria, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ba Lan, tiếng Slovenia, tiếng Ý, tiếng Hungary, tiếng Thụy Điển, tiếng Tây Ban Nhavà tiếng Hà Lan. Nếu giấy tờ doanh nghiệp của bạn ở dưới dạng ngôn ngữ khác, vui lòng cung cấp các giấy tờ gốc kèm với bản dịch sang tiếng Anh.
Q5. Khi tôi cố gắng đăng ký Tài khoản Doanh nghiệp, hệ thống hiển thị "Bạn đã vượt qua xác thực" và không cho phép tôi hoàn tất đơn đăng ký.
Nếu email của bạn đã được liên kết với một Tài khoản Cá nhân thì không thể nâng cấp lên Tài khoản Doanh nghiệp. Do đó, hãy đảm bảo rằng người đăng ký phải đủ điều kiện và đảm bảo rằng bạn gửi đơn đăng ký Tài khoản Doanh nghiệp bằng một tài khoản chưa được xác minh.
Q6. Tôi đã gửi đơn đăng ký từ lâu, nhưng tôi không nhận được bất kỳ phản hồi hay thông báo nào.
Bạn có thể xem trạng thái của đơn đăng ký Tài khoản Doanh nghiệp tại Trung tâm Người dùng của tài khoản Binance của bạn. Vui lòng theo dõi thêm tất cả các thư mục trong hộp thư đến của bạn, vì chúng tôi có thể đã liên hệ đến bạn để yêu cầu cung cấp thêm tài liệu.
Q7. Tôi có thể đăng ký một Tài khoản Doanh nghiệp thứ hai không?
Mỗi công ty chỉ có thể đăng ký một Tài khoản Doanh nghiệp.Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi cung cấp tính năng tài khoản phụ cho bạn để tăng mức độ thuận tiện. Sau khi tài khoản của bạn hoàn tất Xác minh Doanh nghiệp, bạn sẽ được cấp quyền sử dụng tính năng tài khoản phụ.
Q8. Làm thế nào để tôi tăng hạn mức rút tiền?
Để có thể đủ điều kiện xác minh Cấp độ 3 với giới hạn rút tiền hàng ngày là 200 BTC trở lên, bạn phải duy trì khối lượng giao dịch lớn hơn 1.000 BTC (giá trị) trong khoảng thời gian 30 ngày luân phiên. Nếu bạn đáp ứng yêu cầu này, vui lòng mở gửi yêu cầu hỗ trợ bằng cách sử dụng lựa chọn “Trợ giúp với Tài khoản”, sau đó chọn “Tăng hạn mức rút tiền”. Chúng tôi sẽ đánh giá trạng thái tài khoản của bạn trong vòng 3 ngày làm việc. Bạn có thể theo dõi cấp độ xác minh và giới hạn rút tiền của mình để cập nhật.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây