Hướng dẫn chương trình giới thiệu Binance

Hướng dẫn chương trình giới thiệu Binance

0
Hướng dẫn chương trình giới thiệu Binance
Trải nghiệm cách kiếm tiền mã hóa mới không cần phải giao dịch bằng cách mời bạn bè tham gia cộng đồng Binance. Mời bạn bè cùng kiếm tiền mã hóa!

Quy định chương trình giới thiệu Binance:

Spot (ký quỹ) và hợp đồng tương lai:

Với mỗi người dùng mới giới thiệu thành công đến Binance, người giới thiệu sẽ nhận được hoa hồng từ phí bất cứ lúc nào người dùng mới được giới thiệu thực hiện giao dịch trên thị trường Spot (ký quỹ) hoặc Hợp đồng tương lai của Binance. Điều này nghĩa là giờ bạn có thể thoải mái mời người dùng qua liên kết giới thiệu spot hoặc Hợp đồng tương lai và nhận hoa hồng từ cả hai. Bạn cũng có thể giúp bạn bè được giảm phí giao dịch khi họ đăng ký qua liên kết giới thiệu mà bạn gửi. (Mời ngay)
Ví dụ A:
Người dùng A mời Người dùng B qua liên kết giới thiệu Spot. Giờ Người dùng A sẽ nhận được hoa hồng giới thiệu từ phí giao dịch của Người dùng B bất cứ khi nào Người dùng B giao dịch trên thị trường Spot, Ký quỹ hoặc Hợp đồng tương lai của Binance.
*Để kiếm cả hoa hồng Spot và Hợp đồng tương lai khi giới thiệu bạn bè, bạn cần đảm bảo đã mở tài khoản Hợp đồng tương lai trước. Nếu bạn giới thiệu một người bạn qua liên kết giới thiệu Spot, nhưng bạn chưa mở tài khoản Hợp đồng tương lai, bạn sẽ chỉ kiếm được hoa hồng từ phí giao dịch Spot của người đó.
Ví dụ B:
Người dùng A mời Người dùng B qua liên kết giới thiệu Hợp đồng tương lai. Giờ Người dùng A sẽ nhận được hoa hồng giới thiệu từ phí giao dịch của Người dùng B bất cứ khi nào Người dùng B giao dịch trên thị trường Spot, Ký quỹ hoặc Hợp đồng tương lai của Binance.
Tỷ lệ hoa hồng và hoàn trả/chiết khấu:
Spot:
Số dư BNB hàng ngày của người mời Tỷ lệ hoa hồng giới thiệu cơ bản của người mời Tỷ lệ hoa hồng mà người mời nhận được Mức chiết khấu mà bạn bè được mời nhận được
<500 BNB 20% 20% 0%
15% 5%
10% 10%
≥ 500 BNB 40% 40% 0%
35% 5%
30% 10%
25% 15%
20% 20%
  • Nếu số dư tài khoản BNB trung bình hàng ngày của người mời dưới 500 BNB, tỷ lệ hoa hồng giới thiệu cơ bản của họ sẽ là 20% và họ có thể chọn chia cho bạn bè mà họ mời 0%, 5% hoặc 10%.
  • Nếu số dư tài khoản BNB trung bình hàng ngày của người mời từ 500 BNB trở lên, tỷ lệ hoa hồng giới thiệu cơ bản của họ sẽ tăng lên 40% và họ có thể chọn chia cho bạn bè mà họ mời 0%, 5%, 10%, 15% hoặc 20%.
  • Tỷ lệ hoa hồng và hoàn trả spot dành cho người dùng được giới thiệu qua liên kết giới thiệu Hợp đồng tương lai được đặt theo tỷ lệ đã định trên liên kết giới thiệu Spot "mặc định".
  • Nguyên tắc tính số dư BNB trung bình hàng ngày
  • Truy cập tại đây để xem quy định giới thiệu chi tiết dành cho Spot.
Hợp đồng tương lai:
Số dư BNB hàng ngày của người mời Tỷ lệ hoa hồng giới thiệu cơ bản của người mời Tỷ lệ hoa hồng mà người mời nhận được Tỷ lệ chiết khấu (hoàn trả) tháng đầu của bạn bè trong tháng đầu
< 500 BNB 20% 10% 10%
≥ 500 BNB 30% 20% 10%
  • Nếu số dư tài khoản BNB trung bình hàng ngày của người mời dưới 500 BNB, tỷ lệ hoa hồng giới thiệu cơ bản của họ sẽ là 20%, trong đó họ sẽ chia cho bạn bè 10% và giữ lại 10% tiền thưởng giới thiệu
  • Nếu số dư tài khoản BNB trung bình hàng ngày của người mời từ 500 BNB trở lên, tỷ lệ hoa hồng giới thiệu cơ bản sẽ là 30%, trong đó họ sẽ chia cho bạn bè 10% và giữ lại 20% tiền thưởng giới thiệu.
  • Truy cập tại đây để xem quy định giới thiệu chi tiết dành cho Hợp đồng tương lai.
Hợp nhất chương trình giới thiệu Spot và Hợp đồng tương lai:
Binance đã liên kết hoa hồng phí giao dịch cho cả chương trình giới thiệu Spot và Hợp đồng tương lai vào 4:00 chiều ngày 11-05-2020 (giờ UTC). Điều này nghĩa là giờ bạn có thể thoải mái mời người dùng qua liên kết giới thiệu Spot hoặc Hợp đồng tương lai và nhận hoa hồng từ cả hai. Tuy nhiên, việc liên kết hoa hồng không áp dụng cho những người dùng được giới thiệu đến Binance thông qua chương trình giới thiệu Spot hoặc Hợp đồng tương lai trước 1:00 chiều ngày 07-05-2020 (giờ UTC).
Truy cập tại đây để xem quy định chi tiết về việc cập nhật chương trình giới thiệu Spot và Hợp đồng tương lai.
Chương trình giới thiệu Binance Pool:
Binance Pool là nền tảng dịch vụ dành riêng cho việc cải thiện thu nhập của các thợ đào. Khi bạn bè của bạn tạo tài khoản và bắt đầu khai thác trên Binance Pool đã đăng ký qua liên kết hoặc mã giới thiệu của bạn, bạn sẽ nhận được phần trăm thu nhập từ phí pool của họ dưới dạng phần thưởng giới thiệu. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận được phần thưởng giới thiệu từ phí giao dịch Spot, Ký quỹ và Hợp đồng tương lai.
Bạn có thể kiếm 30% hoa hồng khi mời bạn bè tham gia Binance Pool. Điều này nghĩa là bạn sẽ nhận được 30% thu nhập từ phí Hội thợ đào của người được mời. Tỷ lệ hoa hồng cuối cùng được tính bằng tổng lợi nhuận ước tính x phí khai thác (2,5%) x tỷ lệ hoa hồng (30%).
Truy cập tại đây để xem quy định giới thiệu chi tiết dành cho Binance Pool.
Ví dụ A:
người được mời có lợi nhuận ước tính là 0,0000697 BTC. Số tiền hoa hồng mà bạn sẽ nhận được sẽ được tính dựa trên công thức sau:
Lợi nhuận ước tính x Phí đào x Tỷ lệ hoa hồng = Hoa hồng giới thiệu
0,0000697 BTC x 2,5% x 30% = 0,00000052 BTC
Hướng dẫn chương trình giới thiệu Binance
5 trên 80 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây