Làm thế nào để sử dụng chức năng “cố định chuyển linh hoạt” trong Binance Savings

0
94

1. Sau khi bạn đã đăng ký mua sản phẩm tiết kiệm cố định, bạn có thể lựa chọn việc đem một phần tài sản trong tiết kiệm cố định (1 lô trở lên) chuyển sang tài sản linh hoạt (tiền đề là tài sản này có sản phẩm linh hoạt có thể mua), đạt tới điều kiện rút sớm, với mục đích giúp tài sản của bạn càng linh hoạt hơn. 

 

2. Bạn có thể thông qua: [Tiết kiệm] – [Tài sản] – thao tác [Chuyển sang linh hoạt].

 

3. Bạn cần lưu ý: 

  1. Sau khi chuyển, toàn bộ lãi cố định của phần được chuyển đi sẽ không được phát. 
  2. Sau khi thao tác xong, phần được chuyển ra sẽ được chuyển đến tài khoản tài chính linh hoạt của bạn và có thể lập tức rút về. 
  3. Lãi linh hoạt sau khi chuyển sẽ được bắt đầu tính từ ngày hôm sau, ngày tiếp theo nữa sẽ bắt đầu phát lãi. 

4. Ví dụ:

  • Ngày 1/1/2020: đã đăng ký mua 10,000 USDT sản phẩm tài chính tiết kiệm cố định;
  • Ngày 5/1/2020: do có nhu cầu sử dụng tiền nên đề nghị chuyển 5,000 USDT thành linh hoạt, trong ngày hôm đó sẽ được chuyển đến tài khoản linh hoạt và có thể rút về ngay lập tức.
  • Ngày 6/1/2020: tài sản linh hoạt 5,000 USDT bắt đầu tính lãi;
  • Ngày 7/1/2020: nhận lãi linh hoạt của tài sản 5,000 USDT.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây