Không nhận được Email

Không nhận được Email

0
Không nhận được Email
Nếu không nhận được email, vui lòng thử các thao tác sau:
1. Đảm bảo địa chỉ email mà bạn điền là chính xác;
2. Vui lòng kiểm tra hộp thư rác hoặc các thư mục khác;
3. Cài đặt địa chỉ danh sách trắng email. Có thể nhấp vào đường dẫn dưới đây để tham khảo cách thức thực hiện:
Danh sách trắng cần thêm người gửi an toàn:
  • do-not-reply@binance.com
  • donotreply@directmail.binance.com
  • do-not-reply@post.binance.com
  • do-not-reply@sendgrid.binance.com
  • do_not_reply@mailer.binance.com
  • notifications@post.binance.com
4. Kiểm tra xem email của bạn có đang hoạt động bình thường hay không;
5. Vui lòng sử dụng những email phổ biến như: Gmail, QQ, Outlook…
Không nhận được Email
4.4 trên 228 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây