Không nhận được Email

0
234
Nếu không nhận được email, vui lòng thử các thao tác sau:
1. Đảm bảo địa chỉ email mà bạn điền là chính xác;
2. Vui lòng kiểm tra hộp thư rác hoặc các thư mục khác;
3. Cài đặt địa chỉ danh sách trắng email. Có thể nhấp vào đường dẫn dưới đây để tham khảo cách thức thực hiện:
Danh sách trắng cần thêm người gửi an toàn:
  • do-not-reply@binance.com
  • donotreply@directmail.binance.com
  • do-not-reply@post.binance.com
  • do-not-reply@sendgrid.binance.com
  • do_not_reply@mailer.binance.com
  • notifications@post.binance.com
4. Kiểm tra xem email của bạn có đang hoạt động bình thường hay không;
5. Vui lòng sử dụng những email phổ biến như: Gmail, QQ, Outlook…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây