Hướng dẫn vô hiệu hóa tài khoản

0
117
Trước mắt, để vô hiệu hóa tài khoản, vui lòng tham khảo các cách sau để tiến hành thao tác:
Người dùng có thể đăng nhập:
  • Thông qua APP trên di động đăng nhập, nhấp vào [Tài khoản] – [Bảo mật] – [Vô hiệu hóa tài khoản] là được.
mceclip0.png
  • Thông qua website để đăng nhập tài khoản, tiến vào [Trung tâm người dùng], tìm đến phần hoạt động và nhấp vào [Vô hiệu hóa tài khoản].
_.gif
Người dùng không thể đăng nhập:
Bạn có thể đăng nhập vào email và tìm các email mà bạn đã nhận từ Binance như dưới đây (bao gồm nhưng không hạn chế) và nhấn vào “vô hiệu hóa tài khoản của bạn”.
  • [Binance] Password Reset
  • [Binance] Successful Login
  • [Binance] IP Verification
  • [Binance] Authorize New Device
  • [Binance] Reset SMS Authenticator
  • [Binance] Reset Google Authenticator
  • [Binance] Confirm Your Withdraw Request
Hình bên dưới là ví dụ đối với email thông báo việc thay đổi IP đăng nhập:
__IP___.png

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây