Hướng dẫn thay đổi địa chỉ email

0
130
Vui lòng làm theo các bước dưới đây để thay đổi email tài khoản của bạn
Nếu bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Binance để thay đổi email của mình
Sau khi đăng nhập, vui lòng nhấp [Trang cá nhân], nhấp vào [Bảo mật] – [2FA] – [Xác minh email] – [Đặt lại]
Sau khi đọc lời nhắc trên giao diện, nhấp [Tiếp theo] để vào quy trình thay đổi email.
Nếu bạn có thể đăng nhập vào email cũ để nhận thư:
1. Nhấp vào [Nhận mã xác minh]. Hệ thống sẽ gửi mã xác minh đến email cũ, vui lòng truy cập email cũ để kiểm tra.

2. Vui lòng nhập mã xác minh gồm 6 chữ số, sau đó nhấp vào [Gửi]

3. Sau khi bước vào quá trình xác nhận email mới, nhập email mới và mật khẩu mới sau đó nhấp vào [Xác nhận].
Lưu ý: Vui lòng sử dụng một địa chỉ email mới chưa được đăng ký trên Binance.
4. Nhấp vào [Nhận mã xác minh], nhập mã xác minh email mới và mã xác minh của phương thức xác minh 2FA đã cài đặt trong tài khoản của bạn và bấm vào [Gửi]

5. Sau khi xác nhận, hệ thống sẽ tiến hành xét duyệt, xin vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.

Nếu bạn không thể đăng nhập vào email cũ:

1. Vui lòng nhấp vào nút [Mất quyền xác minh] ở trang đăng nhập.

2. Vui lòng chọn [Email không dùng được, yêu cầu đặt lại], nhấp vào [Xác nhận đặt lại]
*Nếu xác minh Google/SMS của bạn không khả dụng, tại giao diện này bạn có thể chọn đặt lại nhiều mục bảo mật.

3. Nhập mã xác minh của phương thức xác minh phụ (Google/SMS) được liên kết với tài khoản, nhấp vào [Gửi].

4. Sau khi nhập địa chỉ email mới, nhấp vào [Nhận mã xác minh]. Hệ thống sẽ gửi mã xác minh đến email mới, vui lòng nhập mã xác minh gồm 6 chữ số trong email và sau đó nhấp vào [Gửi].

Lưu ý: Vui lòng sử dụng một địa chỉ email mới chưa được đăng ký trên Binance.

5. Sau khi xác minh, hệ thống sẽ xác định cấp độ an toàn của tài khoản hiện tại.

Nếu bạn là người dùng LV1, hệ thống sẽ căn cứ trên tình trạng tài khoản của bạn để yêu cầu bạn trả lời các câu hỏi bảo mật hoặc xác minh danh tính. Vui lòng làm theo hướng dẫn trên giao diện để hoàn thành xác minh tương ứng.

Trả lời câu hỏi bảo mật:

Hoàn thành xác minh danh tính:

Sau khi hoàn thành xác minh danh tính hoặc đã là người dùng LV2, nhấp vào [Bắt đầu xác thực] để bước vào quy trình xác minh khuôn mặt.
Hoàn thành xác minh khuôn mặt:

Bạn có thể hoàn tất xác minh khuôn mặt thông qua máy tính hoặc nhấp vào [Sử dụng điện thoại di động] để quét mã QR thông qua chức năng "Quét" trên APP điện thoại và tiến hành xác minh khuôn mặt. Sau khi xác minh khuôn mặt, vui lòng nhấp vào [Tôi đã hoàn tất xác thực trên điện thoại] để vào bước tiếp theo.

Sau khi thông qua xác minh khuôn mặt, hệ thống sẽ tiến hành xét duyệt, xin vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.

Nếu bạn không thể đăng nhập vào tài khoản để thay đổi email
1. Vui lòng nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn trên trang đăng nhập và nhấp vào [Đăng nhập]

2. Trên trang xác minh bảo mật, nhấp vào [Mất quyền xác minh]

3. Vui lòng chọn [Email không dùng được, yêu cầu đặt lại], nhấp [Xác nhận đặt lại]
*Nếu xác minh Google/SMS của bạn không khả dụng, bạn có thể chọn đặt lại nhiều mục bảo mật trên trang này.

4. Nhập mã xác minh của phương thức xác minh 2FA (Google/SMS) được liên kết với tài khoản, nhấp [Gửi].

5. Sau khi nhập địa chỉ email mới, nhấp vào [Nhận mã xác minh]. Hệ thống sẽ gửi mã xác minh đến địa chỉ email mới, vui lòng nhập mã xác minh gồm 6 chữ số trong email và sau đó nhấp vào [Gửi].
Lưu ý: Vui lòng sử dụng một địa chỉ email mới chưa được đăng ký trên Binance.

6. Sau khi xác minh, hệ thống sẽ nhận định cấp độ an toàn của tài khoản hiện tại.
Nếu bạn là người dùng LV1, hệ thống sẽ yêu cầu bạn trả lời các câu hỏi bảo mật hoặc xác minh danh tính dựa trên tình trạng tài khoản của bạn. Vui lòng làm theo hướng dẫn trên giao diện để hoàn thành xác minh tương ứng.
Trả lời câu hỏi bảo mật:

Hoàn thành xác minh danh tính:

Sau khi hoàn thành xác minh danh tính hoặc đã là người dùng LV2, nhấp vào [Bắt đầu xác thực] để bước vào quy trình xác minh khuôn mặt.

Hoàn thành xác minh khuôn mặt:

Bạn có thể hoàn tất xác minh khuôn mặt thông qua máy tính hoặc nhấp vào [Sử dụng điện thoại di động] để quét mã QR thông qua chức năng "Quét" trên APP điện thoại và tiến hành xác minh khuôn mặt. Sau khi xác minh khuôn mặt, vui lòng nhấp vào [Tôi đã hoàn tất xác thực trên điện thoại] để vào bước tiếp theo.

Sau khi xác minh khuôn mặt thông qua, hệ thống sẽ tiến hành xét duyệt, xin vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây