Hướng dẫn sử dụng cho vay tiền mã hoá

0
116
Mục lục:
 • Cách vay tiền mã hoá
 • Cách trả nợ toàn bộ (bao gồm: Trả nợ toàn bộ trước thời hạn)
 • Sau khi trả nợ trước một phần, cách loại bỏ tiền thế chấp
 • Cách bổ sung tiền thế chấp
 • Cách điều chỉnh tỷ lệ thế chấp
 • Cách kiểm tra lệnh vay
 • Cách kiểm tra lịch sử trả nợ

Cách vay tiền mã hoá

Nhấp [Tài chính], chọn [Cho vay tiền mã hoá], dựa theo các bước dưới đây để thao tác:
1. Chọn loại tiền mã hoá muốn vay và nhập số tiền
2. Chọn loại tiền mã hoá dùng làm vật thế chấp
3. Chọn thời hạn vay tiền
4. Sau khi xác nhận lãi suất và số tiền trả nợ, nhấp “Bắt đầu vay ngay” để tiến vào giao diện lệnh
5. Xác nhận lệnh, đọc và đồng ý với điều khoản dịch vụ của Binance sau đó nhấp “Xác nhận” để vay tiền

Cách để trả nợ toàn bộ (bao gồm cả trả nợ toàn bộ trước thời hạn)

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, nhấp [Lệnh] – [Lịch sử vay tiền], dựa theo các bước dưới đây để bắt đầu thao tác:
1. Nhấp “Lệnh vay”
2. Chọn “Trả nợ”
3. Nhập “Tổng số tiền trả nợ”
4. Chọn trả nợ “100%”
5. Nhấp “Xác nhận trả nợ”
Lưu ý: vui lòng đảm bảo trong ví spot của bạn có đủ tiền để trả nợ cả tiền lãi lẫn tiền gốc. Sau khi trả hết nợ, toàn bộ tiền thế chấp của bạn sẽ được trả lại vào ví spot của bạn.

Cách loại bỏ tiền thế chấp sau khi trả nợ trước một phần

Lưu ý: Nếu trả trước một phần nợ, hệ thống sẽ không tự động hoàn trả phần tiền thế chấp tương ứng. Vui lòng căn cứ theo các bước dưới đây để loại bỏ tiền thế chấp theo cách thủ công.
Sau khi đăng nhập vào hệ thống, vui lòng nhấp [Lệnh] – [Lịch sử vay tiền] và làm theo hướng dẫn dưới đây:
1. Nhấp “Lệnh vay”
2. Chọn “Điều chỉnh tỷ lệ thế chấp”
3. Trượt dòng “tỷ lệ thế chấp” để nâng cao tỷ lệ thế chấp, hoặc
4. Chọn thao tác “loại bỏ” tiền thế chấp và nhập số tiền thế chấp muốn loại bỏ theo cách thủ công
5. Sau khi thực hiện xong các thao tác ở trên, tỷ lệ thế chấp tương ứng sẽ được điều chỉnh, vui lòng đảm bảo tỷ lệ thế chấp khôi phục xuống dưới 65% sau khi điều chỉnh xong.
6. Nhấp “Loại bỏ tiền thế chấp” và xác nhận
Cách bổ sung tiền thế chấp
Sau khi đăng nhập vào hệ thống, nhấp [Lệnh] – [Lịch sử vay tiền], dựa theo các bước dưới đây để bắt đầu thao tác:
1. Nhấp “Lệnh vay”
2. Chọn “Điều chỉnh tỷ lệ thế chấp”
3. Trượt dòng “tỷ lệ thế chấp” để hạ thấp tỷ lệ thế chấp, hoặc
4. Chọn thao tác “Tăng thêm” tiền thế chấp và nhập số tiền thế chấp muốn tăng thêm theo cách thủ công.
5. Sau khi hoàn thành những thao tác được mô tả ở trên, tỷ lệ thế chấp tương ứng sẽ được điều chỉnh, vui lòng đảm bảo tỷ lệ thế chấp khôi phục dưới 65% sau khi điều chỉnh.
6. Nhấp “Tăng thêm tiền thế chấp” và xác nhận

Cách điều chỉnh tỷ lệ thế chấp

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, vui lòng nhấp [Lệnh] – [Lịch sử vay tiền] và làm theo hướng dẫn dưới đây:
1. Nhấp “Lệnh vay”
2. Chọn “Điều chỉnh tỷ lệ thế chấp”
3. Trượt dòng “tỷ lệ thế chấp” để điều chỉnh tỷ lệ thế chấp, hoặc
4. Nhập số tiền thế chấp theo cách thủ công và chọn thao tác “Tăng thêm” hoặc “Loại bỏ”
5. Nhấp “Tăng thêm tiền thế chấp” hoặc “Loại bỏ tiền thế chấp” và xác nhận
Cách kiểm tra lệnh vay
Sau khi đăng nhập vào hệ thống, vui lòng nhấp [Lệnh] – [Lịch sử vay tiền] và làm theo hướng dẫn dưới đây:
 1. Nhấp “Lịch sử vay tiền”
 2. Nhấp “Lệnh vay”
 3. Tiến vào giao diện lệnh vay và xem toàn bộ lịch sử lệnh vay

Cách kiểm tra lịch sử trả nợ

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, vui lòng nhấp [Lệnh] – [Lịch sử vay tiền] và làm theo hướng dẫn dưới đây:
 1. Nhấp “Lịch sử trả nợ”
 2. Xác nhận trạng thái trả nợ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây