Hướng dẫn mở khoá tài khoản

0
136
_.gif
Quy trình mở khóa tài khoản như sau:
Tại website, nhập tài khoản, mật khẩu, mã xác minh 2FA, sau đó nhấp vào [Mở khóa]
unlock.png
Nhấp đồng ý phương án xử lý, nhấp [Tái kích hoạt tài khoản]
mceclip0.png
Sau khi nhấp xong, căn cứ theo hướng dẫn trên giao diện, hoàn thành các xác minh sau:
Trả lời câu hỏi bảo mật:
en.png
mceclip5.png
Email xác nhận đặt lại:
mceclip9.png
Tải lên thông tin ID:
mceclip10.png
Bước tiếp theo bắt đầu xác thực thông tin ID:
  • Lựa chọn quốc gia và loại hình ID bạn muốn tải lên.
22.png
  • Mặt trước của chứng minh thư.
24.png
  • Mặt sau của chứng minh thư.
  • Ảnh khuôn mặt
mceclip11.png
Hoàn thành xác thực khuôn mặt:
mceclip12.png
*Người dùng khác nhau do trạng thái tài khoản và thông tin liên quan khác nhau nên sẽ tiến hành các thao tác khác nhau.
Khi xác thực khuôn mặt cần lưu ý:
Thông qua APP, quét mã để hoàn thành xác thực (không cần đăng nhập).
Điện thoại Android:
Mở APP Binance, nhấp vào biểu tượng quét mã trên giao diện, quét mã QR ở phía dưới để tiến hành xác thực.
888.png
Điện thoại iPhone:
Mở APP Binance, nhấp vào biểu tượng quét mã trên giao diện, quét mã QR ở phía dưới để tiến hành xác thực.
mceclip0.png
26.png

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây