Hướng dẫn cài đặt thư của Binance vào danh sách trắng (whitelist)

Hướng dẫn cài đặt thư của Binance vào danh sách trắng (whitelist)

0
Hướng dẫn cài đặt thư của Binance vào danh sách trắng (whitelist)
1. Dùng Outlook
Bước 1: Đăng nhập vào Outlook (sử dụng trình duyệt web)
e1.png
Bước 2: Tắt phần thử beta.
e2.png
Bước 3: Vào phần cài đặt (hình bánh xe bên góc phải), nhấp tùy chọn.
e3.png
Bước 4: Vào phần safe mailing lists.
e4.png
Bước 5: Thêm những địa chỉ email này vào và lưu lại.
 • do-not-reply@binance.com
 • donotreply@directmail.binance.com
 • do-not-reply@post.binance.com
 • do-not-reply@sendgrid.binance.com
 • do_not_reply@mailer.binance.com
 • notifications@post.binance.com
e5.png
2. Gmail
Bước 1: Đăng nhập vào Gmail.
Bước 2: Vào phần Setting – Cài đặt phía góc trên bên phải.
6.png
Bước 3: Vào phần “Bộ lọc và địa chỉ bị chặn”.
7.png
Bước 4: Tạo một filter mới.
8.png
Bước 5: Thêm những địa chỉ email vào ô “Từ” và ấn tạo bộ lọc:
Thực hiện với những email dưới:
 • do-not-reply@binance.com
 • donotreply@directmail.binance.com
 • do-not-reply@post.binance.com
 • do-not-reply@sendgrid.binance.com
 • do_not_reply@mailer.binance.com
 • notifications@post.binance.com
9.png
Bước 6: Tích vào ô “Không bao giờ gửi thư này tới thư rác” rồi ấn tạo bộ lọc.
10.png
Hướng dẫn cài đặt thư của Binance vào danh sách trắng (whitelist)
4.5 trên 216 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây