Giao hàng và thanh toán hợp đồng tương lai theo quý

Giao hàng và thanh toán hợp đồng tương lai theo quý

0
Giao hàng và thanh toán hợp đồng tương lai theo quý
Video hướng dẫn:Nhấn vào nút "CC" để thay đổi ngôn ngữ
 • Thời gian giao hàng
Hợp đồng tương lai theo quý sẽ đáo hạn vào lúc 16:00 (UTC+8) ngày thứ 6 cuối cùng trong quý (Ví dụ BTCUSDT hợp đồng tương lai theo quý hiện tại 0925 có ngày đáo hạn là ngày thứ 6 cuối cùng trong quý 3, tức là ngày 25 tháng 9 năm 2020, lúc 08:00:00 UTC)
 • Đối tượng giao hàng
Hợp đồng tương lai theo quý của loại coin dùng làm tiền đảm bảo tới ngày đáo hạn và hợp đồng tương lai theo quý tiếp theo.
 • Phương thức giao hàng
Hệ thống áp dụng phương thức giao hàng chênh lệch giá (giao hàng tiền mặt).
 • Giá kết toán
Giá kết toán là giá bình quân của giá chỉ số spot mỗi giây trong 1 giờ trước khi đáo hạn (giữa 7.00 và 08.00 UTC tổng cộng có 3600 giá đánh dấu)
 • Phí thanh toán
Phí thanh toán được tính giống như phí taker đối với tất cả các vị thế được thanh toán vào ngày chuyển giao.
 • Quy trình giao hàng
 1. Khi hợp đồng theo quý đến hạn thì sẽ tiến hành giao hàng. Hệ thống sẽ áp dụng phương thức chênh lệch giá (giao hàng tiền mặt).
 2. Đối với những hợp đồng chưa đóng vị thế khi đáo hạn thì hệ thống sẽ tiến hành đóng vị thế bằng giá kết toán.
 3. 10 phút trước khi giao hàng chỉ có thể đóng vị thế chứ không thể mở vị thế mới: chỉ giảm vị thế.
 4. Tại thời điểm kết toán, tính toán toàn bộ những lời lỗ chưa thực hiện đã chuyển thành lời lỗ đã thực hiện (tạm ngưng 5-10 giây), giao hàng sẽ phát sinh phí, phí này được tính vào trong lời lỗ đã thực hiện, cần trừ đi phí giao hàng. Lời lỗ đã thực hiện = Độ lớn vị thế * Hệ số hợp đồng * (1/giá mở vị thế – 1/giá kết toán) – độ lớn vị thế * Hệ số hợp đồng * Phí giao hàng /giá kết toán
 5. Lời lỗ đã được thực hiện sẽ được thêm vào số dư tài khoản, việc thanh toán giao hàng đã hoàn thành.
 6. Sau khi giao hàng xong, hợp đồng tương lai quý này sẽ được đóng lại, sản sinh hợp đồng tương lai quý tiếp theo, trong vòng 10 phút sau khi hợp đồng mới được ra mắt sẽ kết hợp với chế độ giá giới hạn, sau 10 phút sẽ khôi phục bình thường: giá giới hạn trên = chỉ số giá * (1+10%); giá giới hạn dưới = chỉ số giá * (1-10%).
Giao hàng và thanh toán hợp đồng tương lai theo quý
4.5 trên 86 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây