Điều khoản và quy tắc sử dụng Bonus Voucher

0
128
Điều khoản và quy tắc sử dụng Bonus Voucher
  • Nhấp vào sử dụng có thể đổi voucher thưởng, voucher thưởng được phân phát vào tài khoản Binance futures của bạn theo thời gian thực, bạn có thể xem tại trung tâm người dùng – ví – ví futures để xem.
  • Tiền thưởng có thể được sử dụng để tham gia giao dịch futures của Binance, lợi nhuận thu được thuộc về người dùng, nếu bị tổn thất thì trừ vào số dư của tiền thưởng, trừ cho tới khi số dư tiền thưởng bị dùng hết mới thôi.
  • Số tiền thưởng có thể được chuyển căn cứ theo tổng số lời lỗ hiện tại của người dùng.
  • Tài khoản phụ không tham gia sự kiện lĩnh voucher thưởng.
  • Voucher thưởng trải nghiệm futures chỉ dùng để giao dịch trong futures, không thích hợp với các sản phẩm khác của Binance.
  • Sau khi nhận được voucher thưởng, nếu người dùng không sử dụng trong 1 thời gian dài Binance có quyền lấy lại tiền thưởng, người dùng nên chú ý đến rủi ro bị thanh lý trong thời gian này.
  • Quyền giải thích cuối cùng về sự kiện thuộc về Binance.
Cảnh báo rủi ro: mua, bán, nắm giữ và tham gia giao dịch hợp đồng tiền mã hoá là một hoạt động có tính rủi ro cao. Sự biến động về giá cả của tiền mã hoá là không thể dự đoán và có khả năng đem tới tổn thất rất lớn. Khi mua, bán, nắm giữ và lợi dụng sự biến động giá của tiền mã hoá gây ra bất kỳ tổn thất nào, Binance sẽ không chịu trách nhiệm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây