Cách sử dụng tiết kiệm gửi tiền có kỳ hạn

0
86
Video hướng dẫn:Cách sử dụng tiết kiệm gửi tiền có kỳ hạn
1. Các sản phẩm tài chính định chế của Biance sẽ không thiết kế giai đoạn chuẩn bị, khi hạn mức của sản phẩm vẫn còn thì có thể đăng ký mua bất kỳ lúc nào.
Truy cập trang web Binance, nhấp [Tài chính] – [Tiết kiệm] để tiến vào trang chủ của sản phẩm.
Tại trang chủ của Binance Savings, tìm đến sản phẩm tài chính [Tiết kiệm cố định]
Tại đây, căn cứ theo nhu cầu bạn có thể tự do cài đặt:
  • Lựa chọn sản phẩm cố định (Loại coin);
  • Lựa chọn thời hạn của sản phẩm tiết kiệm cố định;
  • Xem lợi suất năm;
2. Nhấp vào nút [Chuyển], hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác nhận lại thông tin đăng ký mua.
Đồng thời, hãy đảm bảo rằng bạn có đủ tài sản trong tài khoản Spot để mua. (Tài sản trong lệnh chờ khớp và tài khoản Margin là không khả dụng để đặt mua).
Sau khi nhập xong lượng đăng ký mua, hệ thống sẽ giúp bạn tính toán tiền lãi ước tính sau khi rút về.
Đối với thông tin đăng ký mua:
  • Coin: sản phẩm tài chính mà bạn chọn;
  • Thời hạn: thời hạn mà bạn chọn để đăng ký mua (ngày);
  • Số tiền mỗi lô: đơn vị đăng ký mua nhỏ nhất;
  • Lãi trên mỗi lô (lãi suất năm): căn cứ [Coin] và [Thời hạn] để đưa ra lãi suất năm và lợi nhuận khi đến hạn;
  • Ngày có hiệu lực: ngày bắt đầu tính lãi;
  • Ngày rút tiền: ngày bắt đầu tính lãi + thời lượng;
  • Số lô: dựa trên số tiền có thể sử dụng ở trong tài khoản spot của bạn, số lô nhiều nhất mà bạn có thể đăng ký mua sẽ được quyết định bởi hạn ngạch chung của sản phẩm.
3. Sau khi mua thành công, hệ thống của chúng tôi sẽ khấu trừ số tiền tương ứng từ số dư của bạn, bạn có thể xem chi tiết tại [Tài khoản] của mình.
4. Rút về
Khi đến ngày đáo hạn, việc thu hồi tiền vốn sẽ diễn ra tự động. Tiền gốc và tiền lãi sẽ được phân phát đến tài khoản của bạn cùng lúc, bạn có thể kiểm tra trong [Số dư] của mình.
Sản phẩm định kỳ cũng hỗ trợ chức năng Chuyển sang sản phẩm không kỳ hạn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây