Cách sử dụng chức năng tài khoản phụ (Sub-Account)

0
158
1. Cách đăng ký tài khoản phụ?
  • Những người dùng đã hoàn thành xác thực doanh nghiệp sẽ nhìn thấy mục tài khoản phụ ở phía bên trái trung trung tâm người dùng;
  • Những người dùng đã hoàn thành xác thực cá nhân đồng thời từ VIP từ cấp 1 trở lên sẽ nhìn thấy mục tài khoản phụ ở phía bên trái trung trung tâm người dùng
2. Tài khoản chính hỗ trợ những chức năng nào?
– Quản lý tài khoản
Nhấp [+tạo tài khoản phụ] ở góc bên phải, trước mắt giới hạn của tài khoản phụ là 1000 tài khoản.
Khi tạo lập tài khoản phụ, cần điền email và mật khẩu của của tài khoản phụ. Sau khi nhấp xác nhận sẽ nhận được email xác nhận. Sau khi xác nhận email xong mới có thể kích hoạt tài khoản phụ.
Tài khoản chính có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với tất cả các tài khoản phụ, có thể “đóng băng” và “gỡ bỏ đóng băng” các tài khoản phụ bất cứ lúc nào, còn có thể trực tiếp đổi mật khẩu đăng nhập của tài khoản phụ.
– Quản lý tài sản
Tài khoản chính có thể kiểm tra số dư của tất cả các tài khoản phụ, có thể lựa chọn hiển thị giá trị theo BTC hoặc USD. Có thể chuyển và phân phối tài sản giữa tài khoản chính và tất cả các tài khoản phụ. Có thể chuyển giữa 2 tài khoản bất kỳ, nhận được ngay lập tức, không mất phí.
– Quản lý giao dịch
Có thể kiểm tra lệnh chờ, lịch sử đặt lệnh và lịch sử giao dịch của toàn bộ tài khoản. Tại mục lịch sử lệnh, có thể căn cứ theo thời gian và cặp giao dịch để tiến hành tìm kiếm.
– Lịch sử chuyển khoản
Bạn có thể kiểm tra lịch sử chuyển tài sản của tất cả các tài khoản phụ ở phần “chuyển khoản từ” và “chuyển khoản tới.”
– Lịch sử đăng nhập
Bạn có thể kiểm tra tất cả lịch sử đăng nhập của các tài khoản phụ như thời gian, địa chỉ IP và địa điểm.
3. Tài khoản phụ hỗ trợ những chức năng gì?
Lần đầu tiên đăng nhập tài khoản phụ, trên giao diện sẽ nhắc bạn hoàn thiện xác thực 2FA (Google hoặc SMS).
Có thể xem ghi chép đăng nhập và ghi chép phân phát, tạo private keys API để tiến hành giao dịch API.
4. Tất cả các tài khoản phụ đều được hưởng ưu đãi giảm phí giao dịch như tài khoản chính?
Ưu đãi về phí giao dịch của tất cả các tài khoản (cấp độ VIP tương ứng) sẽ căn cứ theo tổng lượng giao dịch 30 ngày gần nhất của tất cả các tài khoản phụ để tiến hành tính toán, tất cả các tài khoản phụ và tài khoản chính sẽ cùng hưởng ưu đãi giảm phí giao dịch như nhau (cấp độ VIP). Ngoài ra, người dùng có thể giữ BNB trong tài khoản chính hoặc một tài khoản phụ bất kỳ để đáp ứng yêu cầu về số dư BNB trong cấp độ VIP của tài khoản tương ứng.
5. Phần thưởng hoa hồng do giới thiệu sẽ được tính toán như thế nào?
Toàn bộ lượng giao dịch của tài khoản phụ sẽ được tính trong tài khoản chính đồng thời hoa hồng sẽ được chuyển cho tài khoản giới thiệu của tài khoản chính.
6. Tài khoản phụ có hạn mức API order như nhau?
Đúng vậy, giới hạn API order của tất cả các tài khoản là như nhau. Hạn mức API order là 10 orders/giây và 100,000 orders/24 giờ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây