Cách sử dụng Binance Liquid Swap – Chức năng tính lưu động

0
101
Làm thế nào để tăng tính lưu động
1. Đăng nhập trang web Binance, nhấp [Tài chính] – [Swap] để tiến vào trang chủ của Binance Liquid Swap.
2. Nhấp [Tính lưu động], tiến vào giao diện giao dịch.
3. Vui lòng đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi sau đó tiếp tục.
4. Tại giao diện [Thêm], chọn loại hình giếng, loại hình tiền tệ và số lượng, đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với điều khoản sử dụng của Binance Liquid Swap.
Hệ thống tự động tính toán giá cả, hạn mức giành được, tỷ trọng trong giếng, tỷ suất sinh lợi năm trong 7 ngày và sức chứa hiện tại của giếng.
Lưu ý: sau khi thêm một loại tiền tệ hệ thống sẽ căn cứ theo tỷ lệ để đổi thành loại tiền tương ứng, trong quá trình đổi sẽ phát sinh phí tương ứng.
Giá cả: giá này là giá dự tính gần đúng, giá cuối cùng được quyết định bởi lượng tiền tệ trong giếng tài sản lưu động khi bạn thêm tài sản.
Hạn mức giành được: hạn mức dự tính bạn có thể giành được sau khi thêm tài sản, kết quả cuối cùng sẽ căn cứ theo lượng các loại tiền tệ trong giếng tài sản lưu động khi bạn thực hiện thao tác.
Tỷ trọng hạn mức: giá trị hạn mức dự tính bạn có thể giành được sau khi thêm tài sản. Hạn mức giành được sẽ thay đổi căn cứ theo tình hình thêm và loại bỏ trên thị trường.
Tỷ suất sinh lợi năm trong 7 ngày: căn cứ theo tính lưu động trong 7 ngày vừa qua tính ra tỷ suất sinh lợi năm mà nhà cung cấp có thể giành được. Bao gồm tỷ suất sinh lợi linh hoạt.
Sức chứa hiện tại của giếng: sức chứa của các cặp tiền tệ trong giếng hiện tại.
Chi tiết vui lòng tham khảo Binance Liquid Swap – giải thích về AMM, hạn mức, thu nhập, cách tính phí
5. Sau khi xác nhận tham số, nhấp [Thêm].
6. Sau khi thêm thành công, giao diện hiển thị số lượng, cặp giao dịch, giá, hạn mức giành được, hạn mức cấu thành, tỷ trọng hạn mức hiện tại…
7. Nhấp [Xem hạn mức của tôi] để xem tổng hạn mức của bạn, chi tiết hạn mức, lịch sử thêm, loại bỏ.
Cách loại bỏ tính lưu động
1. Tại giao diện [Tính lưu động] nhấp [Loại bỏ]
2. Chọn loại hình giếng, nhập số lượng và loại tiền muốn loại bỏ.
Lưu ý: nếu lựa chọn loại bỏ một loại tiền tệ, hệ thống sẽ căn cứ trên hạn mức của 2 loại tiền tệ đổi thành loại tiền tệ mà bạn lựa chọn, trong quá trình đổi sẽ phát sinh phí tương ứng.
3. Hệ thống tự động tính toán giá cả, tỷ trọng hạn mức loại bỏ, sức chứa hiện tại của giếng, hạn mức hiện tại của bạn, tỷ trọng hạn mức hiện tại, hạn mức cấu thành. Sau khi xác nhận tham số nhấp [Loại bỏ].
4. Sau khi loại bỏ thành công, giao diện hiển thị số lượng loại bỏ, cặp giao dịch, hạn mức loại bỏ, giá cả, hạn mức còn lại của bạn.
5. Nhấp [Xem hạn mức của tôi] để xem tổng hạn mức của bạn, hạn mức chi tiết, lịch sử thêm và loại bỏ.
Những điều cần lưu ý:
1. Khi giá cả của một loại tiền tệ nào đó có sự biến động mạnh, những người nắm giữ hạn mức trong giếng có khả năng sẽ không thể được hưởng cùng mức giá trị gia tăng, bởi vậy hành vi tăng thêm tính lưu động không phải là một hành vi không có rủi ro, lợi nhuận được hưởng không hoàn toàn được đảm bảo.
2. Vào lúc 00:00 hàng ngày theo giờ UTC+0, sử dụng tài sản trong giếng hiện tại – số lượng thêm ngày hôm qua + số lượng loại bỏ ngày hôm qua để ra số tiền tính lãi, cùng với lãi suất linh hoạt của giếng đối với loại tiền đó ngày hôm qua để tính ra thu nhập linh hoạt. Nếu một loại tiền tệ nào đó không có sản phẩm linh hoạt thì sẽ không phát sinh thu nhập linh hoạt.
3. Sau khi tăng thêm tài sản giành được hạn mức trong một giếng nào đó (tăng thêm một loại tiền sẽ phát sinh phí tương ứng), có thể tiến hành loại bỏ ở trong cùng giếng. Có thể căn cứ theo tỷ lệ loại bỏ 2 loại tiền tệ cùng lúc, cũng có thể lựa chọn việc loại bỏ từng loại tiền tệ một. Khi loại bỏ 1 loại tiền tệ, do cần 1 loại tiền tệ khác trong giếng căn cứ theo tỷ lệ để giao dịch thành loại tiền mà bạn lựa chọn loại bỏ nên sẽ phát sinh phí, trừ trong số tiền mà bạn sẽ nhận được.
4. Điểm trượt giao dịch sẽ căn cứ theo tình hình thị trường để tiến hành điều chỉnh, giá hiển thị trên giao diện không nhất định là giá điểm trượt khớp cuối cùng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây