Cách sử dụng Binance Liquid Swap – Chức năng Swap

0
125
1. Đăng nhập trang web Binance, nhấp [Tài chính] – [Swap] để tiến vào trang chủ của Binance Liquid Swap.
2. Nhấp [Swap], tiến vào giao diện giao dịch.
3. Chọn loại tiền bán ra, nhập số tiền bán ra.
4. Xác nhận loại tiền và số lượng mua vào.
5. Hệ thống tự động tính toán giá cả giao dịch, phí và điểm trượt. Nếu thời gian bạn ở lại giao diện này khá lâu, vui lòng làm mới để nhận được giá mới nhất.
Giá cả giao dịch: giá này là giá ước tính, không phải là giá cuối cùng khi thực hiện giao dịch.
Phí: phí giao dịch được thu bởi những nhà cung cấp tính lưu động.
Điểm trượt: mức độ ảnh hưởng của giao dịch này đối với các cặp giao dịch trong giếng.
6. Nhấp [Swap] để chấp hành giao dịch này.
7. Sau khi giao dịch thành công, nhấp [Lịch sử giao dịch] để xem.
Những điều cần lưu ý:
1. Khi giá cả của một loại tiền tệ nào đó có sự biến động mạnh, những người nắm giữ hạn mức trong giếng có khả năng sẽ không thể được hưởng cùng mức giá trị gia tăng, bởi vậy hành vi tăng thêm tính lưu động không phải là một hành vi không có rủi ro, lợi nhuận được hưởng không hoàn toàn được đảm bảo.
2. Hàng ngày, vào lúc 00:00 theo giờ UTC+0, sử dụng tài sản hiện tại trong giếng – số lượng tăng thêm ngày hôm qua + số lượng loại bỏ ngày hôm qua để tính ra số tiền dùng để tính lãi, cùng với lãi suất linh hoạt ngày hôm qua của giếng để tính ra thu nhập linh hoạt. Nếu một loại tiền nào đó không có sản phẩm linh hoạt tương ứng thì sẽ không phát sinh thu nhập linh hoạt.
3. Sau khi tăng thêm tài sản giành được hạn mức trong một giếng nào đó (tăng thêm một loại tiền sẽ phát sinh phí tương ứng), có thể tiến hành loại bỏ ở trong cùng giếng. Có thể căn cứ theo tỷ lệ loại bỏ 2 loại tiền tệ cùng lúc, cũng có thể lựa chọn việc loại bỏ từng loại tiền tệ một. Khi loại bỏ 1 loại tiền tệ, do cần 1 loại tiền tệ khác trong giếng căn cứ theo tỷ lệ để giao dịch thành loại tiền mà bạn lựa chọn loại bỏ nên sẽ phát sinh phí, trừ trong số tiền mà bạn sẽ nhận được.
4. Điểm trượt giao dịch sẽ căn cứ theo tình hình thị trường để tiến hành điều chỉnh, giá hiển thị trên giao diện không nhất định là giá điểm trượt khớp cuối cùng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây