Cách kiểm tra hạn mức nắm giữ trong giếng và lịch sử giao dịch

0
112
1. Đăng nhập trang web Binance, nhấp [Tài chính] – [Swap] để tiến vào trang chủ của BSwap.
2. Nhấp [Hạn mức của tôi], tiến vào giao diện hiển thị hạn mức.
3. Tại giao diện này bạn có thể xem [Tổng hạn mức của tôi], [Hạn mức chi tiết], [Lịch sử thêm & loại bỏ].
4. Trong [Hạn mức của tôi] sẽ hiển thị tổng giá trị hạn mức mới nhất và tổng lời lãi chưa thực hiện.
Tổng giá trị hạn mức mới nhất: tổng giá trị của toàn bộ hạn mức của bạn theo giá mới nhất.
Tổng lời lãi chưa thực hiện: giá trị tổng hạn mức của bạn theo giá mới nhất trừ đi phần tiền gốc, không tính tới phí.
5. Trong phần hạn mức chi tiết hiển thị cặp giao dịch, số lượng hạn mức, giá trị hạn mức, cấu thành hạn mức, tỷ trọng trong giếng, chi phí trong mỗi hạn mức, lời lãi chưa thực hiện, thêm, loại bỏ…
6. Trong [Lịch sử thêm & loại bỏ] hiển thị thời gian, cặp giao dịch, loại hình, số lượng, sự thay đổi hạn mức, giá trị hạn mức, phí và thu nhập.
7. Nhập [Thời gian], [Cặp giao dịch], [Loại hình] sau đó nhấp [Tìm kiếm].
Những điều cần lưu ý:
1. Khi giá cả của một loại tiền tệ nào đó có sự biến động mạnh, những người nắm giữ hạn mức trong giếng có khả năng sẽ không thể được hưởng cùng mức giá trị gia tăng, bởi vậy hành vi tăng thêm tính lưu động không phải là một hành vi không có rủi ro, lợi nhuận được hưởng không hoàn toàn được đảm bảo.
2. Vào lúc 00:00 hàng ngày theo giờ UTC+0, sử dụng tài sản trong giếng hiện tại – số lượng thêm ngày hôm qua + số lượng loại bỏ ngày hôm qua để ra số tiền tính lãi, cùng với lãi suất linh hoạt của giếng đối với loại tiền đó ngày hôm qua để tính ra thu nhập linh hoạt. Nếu một loại tiền tệ nào đó không có sản phẩm linh hoạt thì sẽ không phát sinh thu nhập linh hoạt.
3. Sau khi tăng thêm tài sản giành được hạn mức trong một giếng nào đó (tăng thêm một loại tiền sẽ phát sinh phí tương ứng), có thể tiến hành loại bỏ ở trong cùng giếng. Có thể căn cứ theo tỷ lệ loại bỏ 2 loại tiền tệ cùng lúc, cũng có thể lựa chọn việc loại bỏ từng loại tiền tệ một. Khi loại bỏ 1 loại tiền tệ, do cần 1 loại tiền tệ khác trong giếng căn cứ theo tỷ lệ để giao dịch thành loại tiền mà bạn lựa chọn loại bỏ nên sẽ phát sinh phí, trừ trong số tiền mà bạn sẽ nhận được.
4. Điểm trượt giao dịch sẽ căn cứ theo tình hình thị trường để tiến hành điều chỉnh, giá hiển thị trên giao diện không nhất định là giá điểm trượt khớp cuối cùng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây