Binance Liquid Swap là gì

0
156
Video hướng dẫn
Binance Liquid Swap là gì
Binance Liquid Swap căn cứ vào nguyên lý của “Giếng thanh khoản” để tiến hành giao dịch. Số lượng của mỗi cặp tiền mã hoá trong giếng thanh khoản sẽ quyết định giá cả của tiền mã hoá.
Giá cả tiền mã hoá trong giếng thanh khoản của Binance Liquid Swap được quyết định như thế nào?
Trong Binance Liquid Swap sẽ thông qua một công thức đặc định để hiện thực hoá giao dịch và giá cả giữa 2 loại tiền tệ. Người dùng tiến hành trao đổi hoặc thêm vốn trong giếng thanh khoản sẽ ảnh hưởng đến giá cả của loại tiền này trong giếng; Nếu người dùng thêm hoặc loại bỏ tài sản trong giếng thanh khoản thì sẽ tham gia vào thị trường.
Ưu điểm của Binance Liquid Swap
Tại sao lại lựa chọn Binance Liquid Swap? Người dùng có thể thông qua Binance Liquid Swap để trao đổi tiền mã hoá một cách nhanh chóng; cũng có thể cung cấp tính thanh khoản cho giếng, từ đó thu được lợi nhuận.
1. Trao đổi tiền tệ một cách nhanh chóng
Trong giếng trao đổi, hiện thực hóa việc chênh lệch giá bằng 0 đối với các giao dịch nhỏ lẻ, đối với các giao dịch lớn thì sẽ có điểm trượt nhỏ hơn. Người dùng thụ hưởng được giá cả ổn định hơn và mức phí cực kỳ cạnh tranh.
2. Người dùng thông qua việc cung cấp tính thanh khoản cho giếng vốn để thu được lợi nhuận
Người dùng bơm tiền vào giếng để cung cấp tính thanh khoản, thụ hưởng thu nhập phí do loại tiền này giao dịch mang đến cho giếng, đồng thời còn thụ hưởng lãi linh hoạt của tiền tệ này.
Chọn thêm loại tiền bất kỳ, hệ thống sẽ căn cứ theo tỷ lệ tự động giúp bạn trao đổi thành 2 loại tiền tệ như USDT/BUSD. Sau khi xác nhận đã đọc thoả thuận dịch vụ, nhấp “thêm” là có thể trở thành người cung cấp tính thanh khoản cho giếng thanh khoản, thụ hưởng cổ phần trong giếng. Khi bạn muốn rút tiền, có thể thông qua việc “loại bỏ”, tiền vốn của bạn căn cứ theo tỷ lệ với một loại tiền nào đó rút về ví spot của bạn bất cứ lúc nào. Cần lưu ý, khi bạn loại bỏ tính thanh khoản, có thể thông qua cổ phần hiện tại của bạn tại cùng một loại tiền/giếng để loại bỏ tính thanh khoản của bạn. Loại bỏ có thể căn cứ theo tỷ lệ, dùng 2 loại tiền trao đổi để loại bỏ hoặc chọn 1 trong 2 loại tiền để loại bỏ. Nếu bạn chọn 1 loại tiền, bạn cần thanh toán phí giao dịch, khấu trừ vào số tiền mà bạn nhận được.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây