Sự khác biệt giữa Isolated Margin và Cross Margin

0
154
Nền tảng giao dịch Margin của Binance hỗ trợ Isolated Margin và Cross Margin, có thể trực tiếp lựa chọn Isolated Margin hoặc Cross Margin trong giao diện giao dịch phiên bản mới. Tham khảo hình vẽ dưới đây:
Giao dịch trong Isolated Margin, mỗi cặp giao dịch sẽ được tiến hành độc lập:
 • Mỗi một cặp giao dịch là một tài khoản Isolated độc lập. Vì vậy, một tài khoản Isolated nhất định chỉ có thể chuyển, sở hữu, vay nợ loại coin của cặp giao dịch này, ví dụ tài khoản Isolated BTCUSDT, chỉ có thể chuyển vào 2 loại coin là BTC và USDT; bạn có thể mở tài khoản Isolated nhiều cặp giao dịch.
 • Mỗi cặp giao dịch có vị thế độc lập. Nếu muốn bù, ngay cả khi tài sản của bạn trong các tài khoản Isolated Margin hoặc Cross Margin khác có đủ nhiều thì cũng sẽ không tự động bù cho cặp giao dịch này mà bạn cần phải bù thủ công.
 • Mỗi một tài khoản Isolated có một tỷ lệ rủi ro riêng, căn cứ theo tài sản và nợ của cặp giao dịch này để tính toán riêng.
 • Tỷ lệ rủi ro của mỗi tài khoản Isolated là riêng biệt, khi xảy ra thanh lý thì sẽ không làm ảnh hưởng tới các tài khoản Isolated khác;
Giao dịch Cross Margin được tiến hành trong một tài khoản:
 • Mỗi một người dùng chỉ có thể mở được một tài khoản Cross Margin, có thể giao dịch đối với tất cả các cặp giao dịch được hỗ trợ trong Cross Margin;
 • Tài sản trong tài khoản Cross Margin được đảm bảo chéo, sử dụng chung;
 • Tỷ lệ rủi ro căn cứ trên tài sản và nợ của cả tài khoản Cross Margin để tiến hành tính toán.
 • Hệ thống sẽ căn cứ trên mức độ rủi ro của tài khoản Cross Margin để thông báo cho bạn bổ sung số dư margin và đóng vị thế. Một khi xảy ra thanh lý thì tất cả tài sản của tài khoản đều sẽ bị đóng vị thế.
Chi tiết xin mời tham khảo: https://www.binance.com/vn/support/faq/360041505471
Ví dụ: Vào một ngày nào đó (ngày N), giá thị trường của ETH là 200 USDT, giá thị trường của BCH là 200USDT, người dùng A và người dùng B đều chuyển 400 USDT vào làm tiền bảo đảm Margin, x5 Margin đều mua ETH và BCH. Giả sử người dùng A sử dụng giao dịch Cross Margin, người dùng B sử dụng giao dịch Isolated Margin. [Ví dụ này bỏ qua sự ảnh hưởng của phí thanh toán và tiền lãi]
Ngày N:
Tài khoản Cross Margin của người dùng A:
 • Tài sản: 5 ETH, 5 BCH
 • Tiền gốc: 400 USDT
 • Tỷ lệ rủi ro: (5 ETH*200+5 BCH*200)/1600 = 1.25
 • Trạng thái: bình thường
Người dùng B:
 • ETHUSDT tài khoản Isolated Margin:
 • Tài sản:5 ETH
 • Tiền gốc:200 USDT
 • Tỷ lệ rủi ro:5 ETH * 200 /800= 1.25
 • Trạng thái: bình thường
 • BCHUSDT tài khoản Isolated Margin:
 • Tài sản: 5 BCH
 • Tiền gốc:200 USDT
 • Tỷ lệ rủi ro: 5 BCH * 200 / 800 = 1.25
 • Trạng thái: bình thường
Ngày N+2: giả sử giá ETHUSDT tăng lên 230, BCHUSDT hạ xuống 170.
Tài khoản Cross Margin của người dùng A:
 • Tài sản: 5 ETH, 5 BCH
 • Tỷ lệ rủi ro: (5 ETH*230+5 BCH*170)/1600 = 1.25
 • Trạng thái: bình thường
Người dùng B:
 • ETHUSDT tài khoản Isolated Margin:
 • Tài sản:5 ETH
 • Tỷ lệ rủi ro:5 ETH * 230 /800= 1.44
 • Trạng thái: bình thường, lợi nhuận 150 USDT
 • BCHUSDT tài khoản Isolated Margin:
 • Tài sản: 5 BCH
 • Tỷ lệ rủi ro: 5 BCH * 170 / 800 = 1.06
 • Trạng thái: Margin Call, thông báo người dùng bổ sung tiền đảm bảo cho vị thế BCHUSDT.
Ngày N+5:giả sử giá của ETHUSDT trở lại 220, BCHUSDT tụt dốc xuống 120. Giả sử cả 2 người dùng đều không tiếp tục thêm tiền bảo đảm.
Tài khoản Cross Margin của người dùng A:
 • Tài sản: 5 ETH, 5 BCH
 • Tỷ lệ rủi ro: (5 ETH*220+5 BCH*120)/1600 = 1.06
 • Trạng thái: Margin Call, thông báo người dùng bổ sung tiền bảo đảm cho tài khoản Cross Margin
Người dùng B:
 • ETHUSDT Isolated Margin:
 • Tài sản:5 ETH
 • Tỷ lệ rủi ro: 5 ETH * 220 /800= 1.38
 • Trạng thái: bình thường, lợi nhuận 100 USDT
 • BCHUSDT Isolated Margin:
 • Tài sản: 0
 • Tỷ lệ rủi ro: N/a
 • Trạng thái: Do tỷ lệ rủi ro 5 * 120 / 800 < 1, vị thế này sớm đã bị thanh lý.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây