Quỹ bảo hiểm ký quỹ là gì

Quỹ bảo hiểm ký quỹ là gì

0
Quỹ bảo hiểm ký quỹ là gì
Quỹ bảo hiểm ký quỹ được thiết kế để bù đắp cho tổn thất phát sinh khi vốn chủ sở hữu tài khoản Cross Margin hoặc Isolated Margin (tài sản trừ đi nợ) của người dùng nhỏ hơn 0 hoặc khi người dùng không thể trả nợ của lệnh Vay tiền mã hóa. Trong trường hợp này, nền tảng sẽ bơm khoản Phí thanh lý và một phần thu nhập đến từ giao dịch Ký quỹ, cũng như khoản Vay tiền mã hóa vào Quỹ bảo hiểm ký quỹ.
Quy định của Quỹ bảo hiểm ký quỹ:
  1. Nếu tài khoản ký quỹ của bạn bị phá sản, tức là bạn không có đủ tiền trong tài khoản để trả nợ sau khi bị buộc thanh lý, dẫn đến việc bị âm vốn chủ sở hữu (tài sản trừ đi nợ), hệ thống sẽ sử dụng Quỹ bảo hiểm ký quỹ để trả nợ cho bạn.
  2. Tương tự như vậy, nếu lệnh Vay tiền mã hóa của bạn bị phá sản và tài sản thế chấp không đủ để trả nợ, hệ thống sẽ trả nợ bằng cách sử dụng Quỹ bảo hiểm ký quỹ.
Bạn có thể kiểm tra số dư Quỹ bảo hiểm ký quỹ bằng cách nhấp vào [Ví] [Ký quỹ] [Thêm dữ liệu] [Quỹ bảo hiểm] hoặc bạn cũng có thể xem trực tiếp trong [Quỹ bảo hiểm ký quỹ].

Phí thanh lý là gì?

Khi tài khoản Ký quỹ hoặc lệnh Vay tiền mã hóa của bạn bị buộc thanh lý, Quỹ bảo hiểm ký quỹ sẽ tính một tỷ lệ phần trăm nhất định trong phí thanh lý. Bạn có thể xem các khoản phí này trong Lịch sử phí thanh lý của tài khoản Ký quỹ. Tuy nhiên, bạn nên quản lý rủi ro của mình một cách cẩn thận để tránh bị buộc phải thanh lý. Do đó, giá thanh lý của người dùng sẽ không thay đổi.
Sản phẩm
Phí thanh lý
Cross Margin
Tài sản thanh lý Cross Margin*2%
Isolate Margin
Tài sản thanh lý Isolated Margin*mức phí thanh lý tương ứng với Đòn bẩy theo cấp
Cho vay tiền mã hóa
Tài sản thanh lý Vay tiền mã hóa*2%
Lưu ý: Mức phí thanh lý tương ứng với Đòn bẩy theo cấp = (tỷ lệ rủi ro thanh lý của đòn bẩy theo cấp trong quá trình thanh lý -1)*8% (số tiền tối đa có thể được tính mà không vượt quá số dư tài sản còn lại của bạn sau khi thanh lý).
Ví dụ: Nếu một người dùng đang bị thanh lý và giảm các vị thế trong ADA/ETH Cấp 3, thì mức Phí thanh lý = (1,165-1)*8% = 1,32%.
Quỹ bảo hiểm ký quỹ là gì
5 trên 70 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây