Cách tính giá thanh lý ký quỹ

Cách tính giá thanh lý ký quỹ

0
Cách tính giá thanh lý ký quỹ
Công thức tính giá thanh lý cho giao dịch ký quỹ bằng đơn vị tiền tệ "i" như sau:
Trong đó, "i" là đơn vị tiền tệ "i", "Ai" là tổng tiền của tài sản "i", "Li" là số tiền vay của tài sản "x", "Ri" là số tiền lãi phải trả trên tài sản "x", "Pi" là giá chỉ số của cặp tài sản "x"/BTC (hoặc USDT) và cuối cùng, "li" là giá thanh lý của tài sản "x".
Tính năng thanh lý được kích hoạt khi tỷ lệ rủi ro đạt đến mức tỷ lệ rủi ro thanh lý.
Tỷ lệ rủi ro = Tổng tài sản / (Tổng số tiền vay + Số tiền lãi phải trả).
Sử dụng đơn vị tiền tệ "i" làm ví dụ như sau:
Do đó, giá thanh lý tham khảo cho đơn vị tiền tệ "i" là:
Tỷ lệ giá chỉ số trên giá thanh lý tham khảo = (Giá thanh lý – Giá chỉ số) / Giá chỉ số.
Cách tính giá thanh lý ký quỹ
4.4 trên 33 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây