Quy trình giao dịch Margin (Phiên bản tốc hành)

Quy trình giao dịch Margin (Phiên bản tốc hành)

0
Quy trình giao dịch Margin (Phiên bản tốc hành)

Dạy bạn nhanh chóng quen được với giao dịch Margin trên nền tảng Binance, 4 bước để hiện thực hoá thu nhập:

Quy trình 4 bước trong giao dịch Margin:

111.png

1. Mở tài khoản Margin

Đăng nhập tài khoản Binance, trong giao diện [Giao dịch] – [Ký quỹ] nhấp [Mở tài khoản Margin].mceclip0.png

Đọc thỏa thuận tài khoản Margin và nhấp tôi đã biết là có thể mở được tài khoản Margin.

mceclip1.png

Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo “Cách mở tài khoản Ký quỹ”.

2.Chuyển số dư Margin

Select Sau khi bạn mở tài khoản Margin, có thể chuyển trực tiếp số dư Margin tại giao diện giao dịch:

mceclip2.png

Xác nhận phương hướng chuyển khoản là từ ví Spot vào ví Margin, chọn loại Coin, nhập số lượng chuyển, xác nhận chuyển. 

mceclip3.png

Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo “Cách chuyển”.


3. Tự động vay nợ/giao dịch

Tại giao diện đặt lệnh giao dịch, bạn có thể lựa chọn mô hình [Vay], lựa chọn loại hình lệnh, trực tiếp [Margin mua xxx] hoặc [Margin bán xxx].

mceclip4.png

Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo “如何借款”.

 

4. Tự động trả nợ/giao dịch

Tại giao diện đặt lệnh giao dịch, bạn có thể lựa chọn mô hình [Hoàn trả], lựa chọn loại hình lệnh, trực tiếp [Mua xxx] hoặc [Bán xxx], hiện thực hoá thu nhập của bạn.

mceclip5.png

Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo “Cách trả khoản vay”.

Quy trình giao dịch Margin (Phiên bản tốc hành)
4.0 trên 81 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây