Quy tắc giao dịch spot trong thị trường tiền mã hoá Binance

0
128
Các tham số giao dịch cụ thể trong quy tắc giao dịch spot của thị trường tiền mã hoá Binance, căn cứ trên các loại tiền khác nhau, đối với các tham số như lượng giao dịch tối thiểu/biến động giá tối thiểu/tổng số tiền nhỏ nhất khi đặt lệnh và lượng đặt lệnh market tối đa đều có những chỉ số tham số tương ứng, cụ thể xin mời tham khảo:
Giải thích:
Thị trường BNB: thị trường giao dịch dựa trên BNB;
Thị trường BTC: thị trường giao dịch dựa trên BTC;
Thị trường ALTS: ALTS là Alt Coins, đây là thị trường của các cặp giao dịch khác;
Thị trường FIAT: FIAT có nghĩa là tiền pháp định, thị trường FIAT dựa trên tiền pháp định (Tiền do nhà nước phát hành) hoặc liên quan đến tiền pháp định.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây