Quy tắc giao dịch Cross Margin

0
99
1. Quy tắc chung
1.1 Để quy phạm tài sản mã hoá trong giao dịch margin, hành vi vay margin, bảo vệ trật tự của thị trường, bảo hộ quyền lợi hợp pháp của người đầu tư, nguyên tắc này được xây dựng dựa trên sự công bằng, công khai và công chính.
1.2 Quy tắc này là cơ sở tiêu chuẩn trong nghiệp vụ giao dịch margin của Binance, bao gồm việc nhà đầu tư vay tiền trên nền tảng giao dịch margin, giao dịch và các thao tác có liên quan khác.
1.3 Tại Binance tiến hành vay, giao dịch trong cross margin đều được áp dụng quy tắc này. Đối với những quy tắc chưa được quy định trong đây thì sẽ áp dụng theo <Thỏa thuận dịch vụ của Binance> và các quy định có liên quan khác của Binance.
2. Tài sản có thể thế chấp
2.1 Người dùng margin có thể sử dụng tài sản ròng trong ví cross margin để làm tài sản thế chấp khi giao dịch cross margin.
2.2 Những loại coin có thể giao dịch trong nghiệp vụ margin đều có thể sử dụng làm tài sản thế chấp trong cross margin, cụ thể có thể tham khảo tại:
2.3 Để đảm bảo an toàn tài sản, nền tảng có quyền điều chỉnh phạm vi loại coin mà người dùng có thể sử dụng làm tài sản thế chấp.
3. Tài sản vay
3.1 Các loại coin có thể giao dịch ở trong nghiệp vụ margin đều có thể được sử dụng để làm tài sản thế chấp trong cross margin, cụ thể xin mời tham khảo tại: https://www.binance.com/vn/margin-fee
3.2 Để đảm bảo an toàn tài sản, nền tảng có quyền điều chỉnh phạm vi tài sản loại coin người dùng có thể vay.
4. Quy tắc vay
4.1 Số tiền lớn nhất mà cá nhân có thể vay trong margin chính là hạn mức vay cao nhất của coin trong giao dịch margin hiện tại. Nền tảng sẽ căn cứ vào số lượng có thể vay lớn nhất trong cross margin của người dùng, quy tắc kiểm soát rủi ro của nền tảng và các hạn chế khác để tính toán hạn mức vay hiện tại của người dùng.
Trong quy tắc này, hạn mức vay cá nhân trong margin = giá trị nhỏ nhất ([Tài sản ròng trong ví cross margin – 1) – tài sản chưa trả], hạn mức vay của coin).
4.2 Sau khi vay margin thành công, tài sản mã hoá đã vay sẽ được chuyển đến ví cross margin của người dùng, hệ thống sẽ bắt đầu tính lãi. Người dùng có thể đem tài sản mã hoá đã vay đi tiến hành giao dịch margin đối với những cặp giao dịch được phép giao dịch trong cross margin.
4.3 Nếu người dùng sử dụng x5 margin, có giới hạn về số tiền lớn nhất có thể vay, nền tảng có quyền điều chỉnh số tiền lớn nhất có thể vay trong x5 margin.
5. Quy tắc tính toán lãi suất vay
5.1 Quy tắc tính lãi: căn cứ theo lãi suất mỗi giờ để tính lãi, nếu không đủ 1 giờ thì sẽ tính tròn thành 1 giờ. Số giờ tính lãi được bắt đầu tính kể từ thời điểm thực tế mà người dùng vay, sau khi vay thành công thì ngay lập tức tính 1 giờ tiền lãi, tại mốc giờ tròn tiếp theo được tính thành 2 giờ.
Công thức tính: Lãi = Số tiền vay (tiền gốc)*(lãi suất ngày/24)*số giờ đã vay
5.2 Người dùng có thể trả tiền sớm đồng thời căn cứ theo số giờ vay thực tế để thanh toán tiền lãi, không đủ 1 giờ vẫn tính lãi 1 giờ. Khi người dùng trả nợ thì sẽ trả tiền lãi trước sau đó tiếp tục trả tiền gốc sau.
5.3 Khi chưa trả nợ, tiền lãi không bị tính vào trong margin, trong trường hợp chưa phát sinh việc trừ lãi, nếu không trả lãi trong một khoảng thời gian dài thì sẽ có khả năng dẫn đến tình trạng mức margin của ví cross margin thấp hơn đường đóng vị thế, dẫn đến việc tài khoản phát sinh rủi ro bị thanh lý. Người dùng vui lòng chủ động thanh toán lãi theo chu kỳ hoặc để lại đủ tiền trong ví margin.
5.4 Người dùng sử dụng BNB để khấu trừ lãi vay có thể hưởng phúc lợi chiết khấu 5%. Sau khi mở chức năng này, toàn bộ lãi vay phát sinh trong ví margin sẽ hiển thị trong ô [Lãi] của tài sản BNB. Nếu vay nhiều loại coin, lãi vay của mỗi loại coin đều được tính bằng BNB.
5.5 Có khả năng chúng tôi sẽ tiến hành điều chỉnh lãi suất vay bất kỳ lúc nào, lãi suất vay mới nhất có thể tham khảo tại: https://www.binance.com/vn/margin-fee
5.6 Quy tắc tự động vay: người dùng có thể sử dụng chức năng (tự động) vay tại giao diện giao dịch margin.
6. Quy tắc trả nợ
6.1 Quy tắc trả nợ: người dùng có thể thủ công lựa chọn hoàn trả tài sản vay nợ, khi lựa chọn số lượng trả có thể lựa chọn trả toàn bộ hoặc trả từng phần. Ưu tiên trả tiền lãi trước sau đó trả tiền gốc. Vào giờ tiếp theo, hệ thống sẽ căn cứ trên số lượng tiền vay còn lại để tính lãi.
6.2 Quy tắc trả nợ 2: người dùng vay tài sản gì thì bắt buộc phải trả bằng tài sản đó, không được sử dụng các tài sản khác để thay thế. Bởi vậy người dùng bắt buộc phải đảm bảo việc khi trả nợ trong ví margin có đủ loại tài sản này.
6.3 Quy tắc tự động trả nợ: người dùng có thể sử dụng chức năng trả nợ tự động tại giao diện giao dịch. Sau khi lựa chọn phương thức giao dịch này để đặt lệnh, sau khi lệnh kết thúc, hệ thống sẽ sử dụng số tiền giành được sau khi lệnh được khớp để tiến hành thao tác trả nợ. Tự động trả nợ chỉ được chấp hành sau khi lệnh đã hoàn thành.
6.4 Quy tắc chuyển đổi tài sản nhỏ thành BNB:
Coin có tổng giá trị tài sản nhỏ hơn 0.001BTC thì được xem là tài sản nhỏ.
Tài sản nhỏ của nhiều loại coin có thể cùng được tiến hành 1 lần.
Mỗi một người dùng, trong vòng 24h chỉ có thể tiến hành thao tác chuyển đổi tài sản nhỏ một lần.
Suy xét tới việc giá cả biến động ảnh hưởng đến giá trị của BTC, giá trị chuyển đổi mà hệ thống hiển thị là một giá trị ước tính, số lượng BNB cuối cùng giành được sau khi chuyển đổi sẽ được tính theo giá thị trường tại thời điểm nhấp xác nhận chuyển đổi.
Để người dùng thuận tiện chuyển đổi, biên độ giá của coin nằm trong phạm vi 5% thì việc chuyển đổi sẽ được hoàn thành.
7. Khống chế rủi ro
7.1 Người dùng tham gia vay margin căn cứ trên tài sản ròng của ví cross margin Binance làm tài sản thế chấp, tài sản mã hoá ở trong các ví khác đều không tính vào tài sản có thể thế chấp trong giao dịch cross margin.
7.2 Binance có quyền theo dõi tỷ lệ rủi ro trong ví cross margin của người dùng và căn cứ theo tình hình thay đổi của tỷ lệ rủi ro để áp dụng các biện pháp tương ứng.
Trong quy tắc này, tỷ lệ rủi ro của ví cross margin = tổng giá trị tài sản / (tổng giá trị nợ + lãi chưa trả)
Trong đó, tổng giá trị tài sản = tổng giá trị thị trường hiện tại của toàn bộ tài sản mã hoá trong ví cross margin
Tổng giá trị nợ = tổng giá trị thị trường hiện tại của toàn bộ tài sản mã hoá đã vay nhưng chưa trả trong ví cross margin
Lãi chưa trả = số tài sản mỗi lần vay* thời gian vay tại thời điểm tính toán* lãi suất giờ – chiết khấu/lãi đã trả.
7.3 Tỷ lệ rủi ro và thao tác
x3 margin
Khi tỷ lệ rủi ro > 2, người dùng có thể giao dịch, đi vay, phần tài sản dư thừa trong ví có thể chuyển tới ví giao dịch;
Khi 1.5 < tỷ lệ rủi ro ≤ 2, người dùng có thể giao dịch và đi vay nhưng không thể chuyển tài sản ra ngoài;
Khi 1.3 < tỷ lệ rủi ro ≤ 1.5, chỉ có thể tiến hành giao dịch, không thể đi vay và chuyển tài sản ra;
Khi 1.1 < tỷ lệ rủi ro ≤ 1.3, hệ thống sẽ kích hoạt margin call, hệ thống sẽ gửi thư đến hòm thư của người dùng, tin nhắn và thông báo trong tài khoản để nhắc nhở về rủi ro đồng thời khuyến nghị người dùng gia tăng tiền đảm bảo (chuyển nhiều tiền thế chấp vào hơn) để phòng tránh rủi ro bị thanh lý, sau lần thông báo đầu tiên, mỗi 24h sẽ đẩy đi thông báo.
Khi tỷ lệ rủi ro của một tài khoản margin nào đó ≤1.1, hệ thống sẽ chấp hành quy trình cưỡng chế đóng vị thế, sẽ cưỡng chế bán đi những tài sản trong ví margin để trả nợ. Đồng thời sẽ thông báo trong hòm thư, tin nhắn và tài khoản đến người dùng.
X5 margin (chỉ hỗ trợ tài khoản chính)
Khi tỷ lệ rủi ro > 2, người dùng có thể giao dịch, đi vay, phần tài sản dư thừa trong ví có thể chuyển tới ví giao dịch;
Khi 1.25 < tỷ lệ rủi ro ≤ 2, người dùng có thể giao dịch và đi vay nhưng không thể chuyển tài sản ra ngoài;
Khi 1.15 < tỷ lệ rủi ro ≤ 1.25, chỉ có thể tiến hành giao dịch, không thể đi vay và chuyển tài sản ra;
Khi 1.05 < tỷ lệ rủi ro ≤ 1.15, hệ thống sẽ kích hoạt margin call, hệ thống sẽ gửi thư đến hòm thư của người dùng, tin nhắn và thông báo trong tài khoản để nhắc nhở về rủi ro đồng thời khuyến nghị người dùng gia tăng tiền đảm bảo (chuyển nhiều tiền thế chấp vào hơn) để phòng tránh rủi ro bị thanh lý, sau lần thông báo đầu tiên, mỗi 24h sẽ đẩy đi thông báo.
Khi tỷ lệ rủi ro của một tài khoản margin nào đó ≤1.05, hệ thống sẽ chấp hành quy trình cưỡng chế đóng vị thế, sẽ cưỡng chế bán đi những tài sản trong ví margin để trả nợ. Đồng thời sẽ thông báo trong hòm thư, tin nhắn và tài khoản đến người dùng.
7.4 Người dùng nên chú ý đến rủi ro trong giao dịch margin, kịp thời điều chỉnh tỷ lệ vị thế để tránh rủi ro. Bởi vì những tổn thất do kích hoạt thanh lý ví margin đều là người dùng tự chịu, bao gồm nhưng không hạn chế: do giá cả tài sản mã hoá biến động khốc liệt, dẫn đến việc sau khi tỷ lệ rủi ro của ví cross margin đạt tới mức cảnh báo thì sẽ rất nhanh chóng đạt tới tỷ lệ thanh lý, vì vậy người dùng không thể thực hiện được các biện pháp ứng phó kịp thời sau khi nhận được thông báo của hệ thống dẫn đến việc phải chịu tổn thất.
7.5 Giao dịch margin và rủi ro được nền tảng tiến hành thực hiện quản lý thông minh, khi giao dịch margin trên nền tảng hoặc vay nợ bước vào phạm vi cảnh báo sớm của kiểm soát rủi ro cross margin, nền tảng sẽ áp dụng một số biện pháp nhất định để ngăn chặn phát sinh những rủi ro lớn hơn, bao gồm nhưng không hạn chế: cấm chuyển, cấm long, cấm short, cấm giao dịch margin và thanh lý.
7.6 Nền tảng sẽ căn cứ theo tình hình vận hành thực tế của thị trường và mức độ rủi ro để điều chỉnh hạn mức vay margin cá nhân cao nhất và tổng lượng cho vay của nền tảng.
7.7 Quỹ rủi ro margin. Bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 năm 2020, nền tảng sẽ bơm 15% thu nhập từ lãi suất cho vay coin margin để làm quỹ rủi ro margin, dùng để trang trải các khoản vay không thể trả được do việc bị phá sản.
7.8 Nền tảng cross margin có một số điều chỉnh như sau kể từ lúc 16:00 ngày 16 tháng 7 năm 2020 (Giờ Hồng Kông):
Lần đầu tiên mở chức năng cross margin chỉ hỗ trợ mở x3 margin;
Cross margin x5 vốn có hỗ trợ điều chỉnh thành x3 nhưng cross margin x3 không thể điều chỉnh lại thành x5.
8. Quy tắc tài khoản phụ
8.1 1 tài khoản chính có thể mở 10 tài khoản margin phụ;
8.2 Hạn mức vay của tài khoản phụ là 1/10 hạn mức vay của tài khoản chính;
8.3 Tài khoản phụ không thể điều chỉnh lên x5 margin
9. Số dư ví margin và quy tắc thống kê lượng giao dịch
9.1 Số dư BNB trung bình hàng ngày trong ví cross margin (bao gồm cả lượng giao dịch margin của tài khoản phụ) là một bộ phận được tính trong tổng số dư trung bình hàng ngày của người dùng, công thức tính như sau:
Số dư BNB trung bình hàng ngày trong ví cross margin (bao gồm cả ví margin của tài khoản phụ) = số dư BNB ròng mỗi giờ (Số dư BNB ròng = Tổng tài sản BNB – số lượng BNB đã vay – lãi suất BNB phải nộp) tổng chụp nhanh/24h
Hàng giờ sẽ tiến hành chụp nhanh ngẫu nhiên;
Khi thống kê số dư, bao gồm cả lệnh treo
9.2 Lượng giao dịch của ví cross margin (bao gồm cả lượng giao dịch margin của tài khoản phụ) trực tiếp là một bộ phận trong tổng lượng giao dịch trong ngày của người dùng;
10. Bổ sung
10.1 Binance cung cấp dịch vụ phát hành thông tin, giám sát và kiểm soát rủi ro cho giao dịch cross margin và vay nợ, đối với người dùng tiến hành nghiệp vụ giao dịch tại Binance, không cung cấp bất kỳ lời hứa nào về việc đảm bảo được thu nhập và vốn, người đầu tư cần nhận thức rõ ràng rằng nghiệp vụ margin tồn tại rủi ro khá cao, phải tự mình đánh giá mức tổn thất mà bản thân có thể chấp nhận được đồng thời tự nguyện tham gia trên cơ sở xác nhận rủi ro có thể khống chế có thể chấp nhận.
10.2 Các tên gọi "vượt quá", "dưới" không nằm trong số này, "không vượt quá", "không dưới", "ở trên", "đạt tới" nằm trong số này.
10.3 Quy tắc này do nền tảng Binance quy định, sẽ có hiệu lực sau khi thông báo với toàn bộ các nhà đầu tư trên nền tảng, khi sửa đổi cũng như vậy.
10.4 Quyền giải thích quy tắc này thuộc về Binance.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây