Định nghĩa về “Maker” và “Taker”

0
107
Maker (Treo lệnh) là gì?
Maker chỉ việc bạn đặt lệnh với giá chỉ định (treo lệnh mua thấp hơn giá thị trường hoặc cao hơn giá thị trường) không được lập tức khớp với các lệnh khác trong danh sách độ sâu, được chuyển vào danh sách độ sâu để chờ đối phương chủ động đến khớp lệnh của bạn, hành vi này được gọi maker.
Taker (Ăn lệnh) là gì?
Taker chỉ việc bạn đặt lệnh với giá chỉ định (có sự giao thoa với lệnh trong danh sách độ sâu thị trường) được lập tức khớp với các lệnh khác trong danh sách độ sâu, bạn chủ động đi khớp lệnh trong danh sách độ sâu, hành vi này được gọi là taker.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây