Cách tính lãi suất vay

Cách tính lãi suất vay

0
Cách tính lãi suất vay
Lãi vay trong tài khoản margin ở Binance được tính theo giờ, không đủ 1 giờ sẽ làm tròn thành 1 giờ. Nếu lãi suất ngày là 0.02% thì lãi suất giờ sẽ là 0.02%/24
Công thức tính: tiền lãi = số tiền vay*(0.02%/24)*số giờ vay
*Bắt đầu tính lãi từ khi vay, sau khi vay thành công sẽ ngay lập tức tính thành 1 giờ, giờ chẵn tiếp theo được tính thành 2 giờ (ví dụ 1h, 2h, 3h…)
Ví dụ:
A vay 1000 USDT lúc 13:20, trả nợ lúc 14:15. Công thức tính lãi là: 1000*(0.02%/24)*2 = 0.01666667 USDT
Chúng tôi có thể điều chỉnh lãi suất vay bất cứ lúc nào, vui lòng xem lãi suất vay mới nhất tại: https://www.binance.com/vn/margin-fee
Cách tính lãi suất vay
4.2 trên 109 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây