Cách sử dụng lệnh stop-limit

0
153
Lệnh stop-limit chỉ việc cài đặt trước giá kích hoạt cùng với giá uỷ thác và số lượng đặt lệnh sau khi kích hoạt. Khi đạt đến giá kích hoạt thì sẽ căn cứ theo giá uỷ thác đã cài đặt sẵn để treo lệnh.
Giải thích tham số:
Giá kích hoạt: sau khi “giá mới nhất” đạt đến “giá kích hoạt” mà người dùng cài đặt thì lệnh stop limit này sẽ được kích hoạt và hoàn thành việc uỷ thác đặt lệnh.
Giá uỷ thác: sau khi lệnh stop limit này được kích hoạt thì sẽ căn cứ theo giá uỷ thác để đặt lệnh.
Số lượng: số lượng đặt lệnh sau khi kích hoạt
Ví dụ minh hoạ:
Giả sử, giá hiện tại của BNB là 17 USDT, xung quanh mốc giá 18 USDT là mức kháng cự. Bạn cho rằng, nếu giá cả đột phá được mức kháng cự thì sẽ tiếp tục tăng, có thể mua vào khi giá đạt mốc 18. Nhưng bạn không thể chú ý theo dõi 24/24, lúc này bạn có thể sử dụng lệnh stop limit.
Cách đặt lệnh: chọn “stop-limit”, cài đặt giá xuất phát (giá stop) 18.00 USDT, giá uỷ thác 18.50 USDT, nhấp mua BNB để hoàn thành việc đặt lệnh.
1.png
Xem lệnh: sau khi đặt lệnh thành công, trong phần giao dịch đang chờ khớp lệnh bạn có thể xem được lệnh stop limit.
3.png
Sau khi lệnh được kích hoạt hoàn thành việc khớp hoặc bị huỷ bỏ, bạn có thể xem lệnh stop limit trong mục lịch sử giao dịch.
2.png

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây