Cách sử dụng chức năng vay/trả tự động

0
109
Các tính năng vay và trả nợ tự động hiện đã sẵn sàng tại Binance, bạn có thể sử dụng tính năng này tại giao diện giao dịch.
Vay tự động:
Hệ thống sẽ căn cứ theo số dư trong tài khoản margin của bạn để tính ra số tiền tối đa mà bạn có thể sử dụng (Số tiền tối đa có thể sử dụng = tiền gốc + số tiền tối đa có thể vay). Nếu số tiền khả dụng trong lệnh lớn hơn tiền gốc thì hệ thống sẽ tự động vay tiền để đặt lệnh.
Ví dụ: Bạn chuyển 1 BTC vào tài khoản Margin, bạn sử dụng phương thức vay tự động để đặt lệnh bán BTC, số lượng tối đa bạn có thể cài đặt là 3 BTC (tính toán căn cứ trên tỷ lệ margin lớn nhất). Bạn có thể sử dụng lệnh limit hoặc lệnh thị trường để đặt lệnh. Trong giao dịch này bạn không cần thủ công đi tiến hành vay tiền, sau đó tiếp tục vào trung tâm giao dịch để giao dịch, bạn có thể nhanh chóng trực tiếp đặt lệnh.
Tự động trả nợ:
Sau khi lựa chọn phương thức này để đặt lệnh, sau khi lệnh khớp xong, hệ thống sẽ sử dụng số tiền giành được sau khi khớp lệnh để tự động tiến hành thao tác trả nợ. (Ưu tiên trả phí trước, trả tiền nợ sau) Tự động trả nợ chỉ được chấp hành sau khi đơn lệnh được khớp hoàn toàn. Nếu sau khi đơn lệnh được khớp và số dư khả dụng không đủ để trả nợ phần tài sản mà người dùng đã vay thì hệ thống sẽ lựa chọn việc trả nợ 90% phần tài sản vay, số còn lại người dùng cần trả nợ theo cách thủ công, nếu không đủ để hoàn trả 90% số tài sản nợ thì việc tự động trả nợ sẽ thất bại, người dùng cần bổ sung tài sản và trả nợ theo cách thủ công. Vui lòng kiểm tra tài khoản margin trong ví của bạn kịp thời xem có còn nợ hay không và kịp thời trả nợ theo cách thủ công.
Ví dụ: Bạn đã vay 2 BTC và bán thành USDT, khi bạn chuẩn bị mua lại BTC để tiến hành trả nợ, bạn có thể lựa chọn phương thức này để đặt lệnh. Sau khi lệnh khớp xong, hệ thống sẽ tự động mua BTC để tiến hành trả nợ. Bạn có thể lựa chọn phương thức lệnh limit hoặc thị trường để đặt lệnh, tự động trả nợ chỉ được chấp hành sau khi lệnh được khớp xong.
*Nếu số tiền trong tài khoản margin nhỏ hơn số tiền cần thiết để đặt lệnh thì hệ thống sẽ tự động vay số tiền mà lệnh này cần, sau khi đặt lệnh thành công thì sẽ lập tức tính lãi. Nếu lệnh chờ hoàn toàn không được khớp, một khi huỷ lệnh hệ thống sẽ tự động trả lại phần lãi và tiền vay tương ứng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây