Trợ cấp tiền điện lên đến 1.000 BUSD cho Người dùng Binance Pool mới

0
73
Xin chào các Binancian,
Để cảm ơn sự ủng hộ không ngừng của người dùng, Binance Pool sẽ triển khai một chương trình dành riêng cho những người dùng mới để giúp họ giải quyết bài toán chi phí tiền điện. Trong thời gian diễn ra sự kiện, những người dùng kết nối hashrate đến Binance Pool sẽ nhận được trợ cấp tiền điện lên đến 1.000 BUSD, dựa trên hashrate trung bình hàng ngày của họ.
Thời gian diễn ra chương trình: từ 08:00 PM ngày 07/09/2020 đến 08:00 PM ngày 07/10/2020 (giờ Việt Nam)
Chi tiết Chương trình Trợ cấp Tiền điện:
Hashrate 24h
50T ≤ hashrate trung bình 24h < 200T
200T ≤ hashrate trung bình 24h < 500T
500T ≤ hashrate trung bình 24h < 1.000T
1.000T ≤ hashrate trung bình 24h < 10.000T
10.000T ≤ hashrate trung bình 24h < 50.000T
Hashrate trung bình 24h ≥ 50.000
Tổng số tiền trợ cấp
10 BUSD
25 BUSD
50 BUSD
80 BUSD
180 BUSD
1.000 BUSD
Lưu ý:
● Người dùng phải hoàn tất Xác minh danh tính (KYC) để tham gia.
● Trợ cấp tiền điện và ưu đãi giảm phí là hai chương trình loại trừ nhau. Người dùng mới đăng ký khi đã được giảm phí thì sẽ không được nhận trợ cấp tiền điện;
● Phân bổ tiền trợ cấp: Trợ cấp tiền điện sẽ được phân bổ 3 lần dưới dạng các Voucher tiền mặt. Đối với những người dùng tham gia chương trình, số lượng và thời gian kết nối hashrate đến pool sẽ được tính vào ngày thứ 8 của mỗi tháng. Các khoản thanh toán trợ cấp tiền điện của tháng hiện tại sẽ được phân bổ trước ngày 15 của mỗi tháng. Bạn có thể xem trợ cấp của mình bằng cách truy cập Tài khoản > Trung tâm Phần thưởng. Đăng nhập để xem hashrate 24h của bạn.
● Số tiền trợ cấp phát hành mỗi tháng = Tổng số tiền trợ cấp x ⅓ x (Số ngày kết nối hashrate của tháng hiện tại ÷ Tổng số ngày của tháng).
● Người dùng không có hashrate kết nối với Binance Pool vào ngày cuối cùng của tháng sẽ được coi là không hoạt động và trợ cấp tiền điện cho tháng đó sẽ bị hủy bỏ.
● Binance Pool bảo lưu quyền định đoạt kết quả cuối cùng của hoạt động này.
Thông tin liên lạc:
E-mail:poolvip@binance.com
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
07/09/2020
Binance – Giao dịch tiền mã hoá – Mua bán Bitcoin BTC, Ethereum ETH, Tether USDT :
Kết nối với Binance:

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây