Thuật ngữ trong giao dịch P2P

0
100
Video hướng dẫn:Nhấn vào nút "CC" để thay đổi ngôn ngữ
Giao dịch P2P
1. P2P là gì?
Peer-to-peer (P2P) là một hình thức giao dịch mà trong đó người bán và người mua trực tiếp trao đổi tài sản tiền mã hoá và tiền pháp định nhờ sự trợ giúp của một thị trường online và dịch vụ ký quỹ
2. Quảng cáo là gì?
Người dùng có thể đề xuất mức giá mà họ muốn giao dịch tiền mã hoá, và đăng lên nền tảng của chúng tôi. Đề xuất đã được đăng chính là một "Quảng cáo"
3. Người xuất bản là gì?
Người dùng đăng "quảng cáo", đề xuất mua/bán tiền mã hoá, chính là người xuất bản
4. Mở khoá là gì?
Một khi người mua đã thanh toán cho người bán, và người bán xác nhận đã nhận được tiền, người bán sẽ phải xác nhận và mở khoá tiền mã hoá giữ trên nền tảng để chuyển đến cho người mua.
5. Làm sao để chuyển tiền?
Bạn phải chuyển tiền mã hoá của bạn từ ví P2P đến ví spot để có giao dịch trên thị trường. Trên Ứng dụng, hãy truy cập "Quỹ tiền", đi đến "P2P", nhấn vào "Chuyển tiền" rồi chọn đồng tièn và số lượng bạn muốn chuyển và nhấn vào nút "Chuyển".
6. Khiếu nại là gì?
Khi xảy ra tranh chấp giữa người bán và người mua, và người dùng muốn nền tảng đứng ra phân xử, người dùng có thể gửi yêu cầu khiếu nại. Lượng tiền mã hoá liên quan đến thương vụ giao dịch sẽ bị khoá lại trong suốt quá trình này
7. Làm sao để huỷ bỏ khiếu nại?
Sau khi gửi khiếu nại, người dùng thực hiện khiếu nại có thể huỷ khiếu nại nếu đạt được thoả thuận với bên còn lại và không cần nền tảng đứng ra phân xử nữa. Lệnh sẽ quay trở lại trạng thái chờ xác nhận từ người bán để mở khoá tiền mã hoá. Tiền mã hoá vẫn sẽ bị khoá cho đến khi người bán xác nhận đã nhận được tiền thanh toán.
8. Làm sao để đăng quảng cáo?
Đối với những người dùng đáp ứng các điều kiện tiên quyết, bạn có thể nhấn vào nút "Đăng quảng cáo mới" và đăng quảng cáo bằng cách chọn loại quảng cáo, số lượng giao dịch, giá và các yêu cầu khác, v.v. Một khi đã xác nhận những chi tiết, bạn có thể nhấn "Xuất bản" để đăng quảng cáo.
9. Làm sao để trở thành thương gia?
Hãy gửi đơn đăng ký để trở thành thương gia, để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập https://binance.zendesk.com/hc/en-us/articles/360039019631-Binance-Launches-Global-P2P-Merchant-Program
10. Đang đặt lệnh là gì?
Lệnh là một thoả thuận mua bán đã được người mua và người bán nhất trí. Binance P2P hỗ trợ cho hoạt động giao dịch bằng việc cung cấp dịch vụ ký quỹ, khoá tài sản lại cho đến khi cả hai bên đồng ý mở khoá như đã thoả thuận.
11. Thêm phương thức thanh toán
Để có thể nhận thanh toán từ người mua, người dùng cần phải xác định chi tiết thanh toán.
12. Khớp lệnh là gì?
Hệ thống của chúng tôi sẽ tự động khớp những người mua/người bán dựa trên giá tốt nhất, trùng phương thức thanh toán và tổng số lượng giao dịch.
13. Tại sao giá lại có thể hết hạn?
Giá của các quảng cáo có giá thả nổi biến động theo thị trường và được cập nhật mỗi phút. Giá mà bạn đang thấy có thể sẽ hết hạn sau một phút, nếu vậy thì bạn cần làm mới lại và nhận mức giá đã cập nhật trước khi xác nhận lệnh
14. Yêu cầu để tham gia giao dịch là gì?
Bạn cần thêm một số điện thoại hợp lệ và hoàn tất xác minh danh tính trước khi có thể giao dịch P2P
15. Quảng cáo có giá thả nổi là gì?
Giá của Quảng cáo có giá thả nổi biến động cùng với thị trường và được làm mới sau mỗi phút.
16. Quảng cáo có giá cố định là gì?
Giá của Quảng cáo có giá cố định được giữ không đổi và không biến động cùng với giá của tiền mã hoá
17. Margin của giá thả nổi là gì?
Margin là phần chênh lệnh mà người xuất bản quảng cáo muốn tính phí để tính ra mức giá mà họ muốn mua/bán

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây