Quy tắc xử lý khiếu nại giao dịch P2P

0
145
Xin chào các Binancians,
Khiếu nại của người mua
1. Lệnh hủy giao dịch:
 • Nếu vượt quá giới hạn thời gian của đơn hàng và tự động bị hủy bởi hệ thống, nhưng người mua vẫn hoàn tất thanh toán ngoại tuyến hoặc sau khi người mua hoàn tất thanh toán, đơn hàng đã bị hủy do nhầm lẫn, Nhân viên dịch vụ khách hàng của Binance sẽ liên hệ với người bán để hoàn lại tiền cho người mua. Nếu người bán từ chối hoàn tiền, người mua phải chịu trách nhiệm về việc mất tiền.
 • Nếu trạng thái thanh toán không thay đổi kịp thời vì lý do hệ thống và hệ thống tự động hủy đơn hàng khi vượt quá thời hạn, Nhân viên dịch vụ khách hàng của Binance sẽ liên hệ với người bán để được hoàn tiền.
2. Số tiền thanh toán và số tiền đặt hàng không khớp:
 • Nếu số tiền thực tế mà người mua thanh toán lớn hơn số tiền đặt hàng và người dùng đã nhấp vào nút "Tôi đã thanh toán", các Nhân viên dịch vụ khách hàng của Binance sẽ liên hệ với người bán để được hoàn lại số tiền thừa đó. Nếu người bán từ chối hoàn tiền, người mua phải chịu trách nhiệm về việc mất tiền.
3. Người bán chưa mở khoá tiền mã hoá kịp thời:
 • Nếu sau khi người mua hoàn thành thanh toán bằng cách sử dụng phương thức thanh toán theo thời gian thực, người bán không mở khoá tiền mã hoá trong hơn 15 phút, các Nhân viên dịch vụ khách hàng của Binance sẽ liên hệ với người bán để mở khoá tiền mã hoá cho người mua. Nếu người mua khiếu nại lần thứ hai, Nhân viên dịch vụ khách hàng của Binance sẽ buộc phải mở khoá tiền mã hoá cho người dùng.
 • Nếu người mua sử dụng phương thức thanh toán chậm (không phải phương thức chuyển khoản nhanh qua số tài khoản) để thực hiện thanh toán, lúc này người bán không thể nhận được khoản thanh toán kịp thời trong 15 phút, các Nhân viên dịch vụ khách hàng của Binance sẽ liên hệ với người bán và yêu cầu mở khoá tiền mã hoá trong vòng 2 ngày làm việc. Nếu khoản thanh toán không được nhận trong thời hạn quy định, người bán cần liên hệ với Nhân viên dịch vụ khách hàng của Binance kịp thời để liên lạc. Nếu người bán không liên lạc với chúng tôi, mặc định sẽ được coi là người bán đã nhận được tiền.
 • Nếu người mua chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng khác của người bán hoặc tài khoản ngân hàng của người khác, không sử dụng thông tin ngân hàng do người bán cung cấp để thanh toán, cả hai bên cần tự liên lạc giải quyết và người mua chịu rủi ro vấn đề này vì chuyển khoản sai.
4. Người bán đặt giá sai và không muốn mở khoá tiền mã hoá:
 • Nếu người bán đặt giá sai và sau khi người mua hoàn tất thanh toán, người bán đã từ chối mở khoá tiền mã hoá, người bán cần liên hệ trực tiếp với người mua để thương lượng. Nếu người mua không hủy khiếu nại trong vòng 24 giờ, Nhân viên dịch vụ khách hàng của Binance sẽ mở khoá tiền mã hoá cho người mua.
5. Người mua đã ghi chú đặc biệt khi chuyển tiền và người bán không mở khoá tiền mã hoá:
 • Nếu người mua gửi các ghi chú "tiền kỹ thuật số, C2C / P2P, Binance, BTC" hoặc thông tin liên quan khác khi chuyển tiền, Nhân viên dịch vụ khách hàng của Binance sẽ liên hệ với người bán để mở khoá tiền mã hoá hoặc hoàn lại tiền.
6. Ngôn từ xúc phạm:
 • Hai bên đã sử dụng ngôn ngữ gây phản cảm trong cuộc trò chuyện, nếu bên đó bị khiếu nại từ 2 lần trở lên, một phần chức năng tài khoản của người dùng sẽ bị đình chỉ.
khiếu nại của người bán
1. Người mua đã nhấp vào "Tôi đã trả tiền":
 • Nếu người mua không thanh toán và nhấp vào nút "Tôi đã thanh toán", và người mua không cung cấp được bằng chứng thanh toán trong vòng 12 giờ, vì lợi ích của người bán, Nhân viên dịch vụ khách hàng của Binance sẽ hủy đơn đặt hàng. Nếu đơn đặt hàng bị hủy do không thanh toán từ 3 lần trở lên, một phần chức năng tài khoản của người dùng sẽ bị đình chỉ.
 • Nếu người mua đã thanh toán và nhấp vào nút "Tôi đã thanh toán" nhưng người bán không nhận được khoản thanh toán, các Nhân viên dịch vụ khách hàng của Binance sẽ liên hệ với người bán để mở khoá tiền mã hoá trong vòng 2 ngày làm việc. Nếu tiền mã hoá chưa được mở khoá trong thời gian quy định, các nhân viên dịch vụ khách hàng của Binance sẽ buộc phải mở khoá tiền mã hoá. Nếu tiền mã hoá không thể mở khoá một cách bình thường, người bán cần liên hệ với Nhân viên dịch vụ khách hàng để liên lạc, nếu cô ấy/anh ấy không liên lạc, nó sẽ được coi là đã nhận được thanh toán.
2. Nếu tài khoản thanh toán và thông tin được xác minh không khớp:
 • Nếu tên tài khoản thanh toán của người mua (ví dụ: thẻ ngân hàng) không khớp với tên đã được xác minh, người mua đã vi phạm quy tắc, tiền mã hoá không thể được mở khoá, người bán cần hoàn lại tiền và đơn hàng sẽ bị hủy.
3. Số tiền thanh toán và số tiền đặt hàng không khớp:
 • Nếu người mua thanh toán ít hơn số tiền đặt hàng, nhấp vào nút "Tôi đã thanh toán" nhưng vẫn không thanh toán số tiền còn lại hoặc không thể liên hệ trong vòng 24 giờ, vì lợi ích của người bán, người bán cần hoàn lại tiền và đơn hàng sẽ bị hủy .
4. Mở khoá tiền mã hoá trước khi nhận được tiền:
Người bán không xác nhận liệu đã nhận được khoản thanh toán hay không và đã mở khoá tiền mã hoá:
 • Nếu tài khoản của người mua có tiền mã hoá, chức năng rút tiền của người mua sẽ tạm ngưng trong 1 ngày làm việc và đề nghị người bán liên hệ với cảnh sát.
 • Nếu tài khoản của người mua không có tiền mã hoá, người bán tự chịu trách nhiệm vì mở khoá tiền mã hoá khi chưa kiểm tra kỹ khoản thanh toán của người mua.
5. Ngôn từ xúc phạm:
 • Hai bên đã sử dụng ngôn ngữ gây phản cảm trong cuộc trò chuyện, nếu bên đó bị khiếu nại từ 2 lần trở lên, một phần chức năng tài khoản của người dùng sẽ bị đình chỉ.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
Kết nối với Binance:

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây