Cuộc thi giao dịch mô phỏng Binance DEX Thử nghiệm chiến lược giao dịch của bạn và chiến thắng giải thưởng lên tới 10,000 BNB!

0
86

Thời gian chương trình: 15:00 ngày 07/03/2019 – 15:00 ngày 21/03/2019

Để tiếp tục mang Binance DEX đến với cộng đồng Binance Chain, Binance đã quyết định tài trợ một cuộc thi giao dịch trải nghiệm trên mạng thử nghiệm Binance DEX. Tất cả người dùng nắm giữ ít nhất một BNB thật trong tài khoản Binance của mình sẽ đủ điều kiện tham gia cuộc thi giao dịch trải nghiệm trên mạng thử nghiệm Binance DEX. Mỗi tài khoản trên Binance.com sẽ có thể đăng ký tối đa 20 địa chỉ Binance Chain và nhận được  200 đồng BNB ảo trên sàn thử nghiệm tới mỗi địa chỉ để sử dụng làm tài sản bắt đầu giao dịch trước khi cuộc thi giao dịch Binance DEX bắt đầu.

Hãy chú ý: Tất cả dữ liệu trên mạng thử nghiệm Binance Chain sẽ được cập nhật, đặt lại như cũ trước 15:00 ngày 7-03-2019, và tất cả số dư tiền mã hoá trong tài khoản sẽ được xoá bỏ. Sau đó, cuộc thi sẽ bắt đầu.

Cuộc thi 1: Cuộc thi tính biến động giá Token

Các cá nhân có thể phát hành và niêm yết token của mình trên mạng thử nghiệm Binance Chain. Các địa chỉ nắm giữ token sẽ được xếp hạng theo tổng của biến động giá của mỗi token qua mỗi khoảng 5 phút trên cặp “Token/BNB” trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Phép tổng sẽ bắt đầu mỗi khi một token được niêm yết, với biến động giá cao nhất có thể đóng góp vào tổng tính là 10 (cứ mỗi 5 phút). Tổng biến động giá này càng lớn cho đến lúc kết thúc cuộc thi, vị trí của token đó càng cao. Giá ban đầu của mỗi token sẽ được đặt tại mức giá 1 BNB và không có giới hạn với tổng cung của mỗi loại token.

Giải thưởng sẽ được chia như sau :

Giải 1: 3,000 BNB

Giải 2: 2,000 BNB

Giải 3: 1,000 BNB

CHÚ Ý :

 • Hướng dẫn: Phát hành một Token như thế nào .Niêm yết một Token như thế nào
 • Cuộc thi chỉ giới hạn cho cặp giao dịch “Token”/BNB
 • Mỗi một token phát hành sẽ phải có ít nhất 20,000 địa chỉ duy nhất, không trùng, nắm giữ token và mỗi địa chỉ phải diễn ra ít nhất một giao dịch mua hay bán token trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi để có thể đủ điều kiện nhận giải thưởng.
 • Tất cả địa chỉ đăng ký dưới cùng một tài khoản Binance sẽ chỉ được tính một giải thưởng.
 • Giao dịch độ biến động = Tổng (min (Giá cao nhất và giá thấp nhất trong vòng 5phút,10))

Ví dụ :

Alice đã phát hành một token mới, tên là ABC. Biến động giá trong vòng 25 phút đầu tiên sau khi niêm yết như sau. Giao động giá cuối cùng được tính ra là 35 trong thời gian 25 phút.

Thời gian

Giá cao nhất

Giáthấpnhất

Tổng biến động

Chú ý

10:00-10:05

3808

3790

10

Chênh lệch giá cao & thấp nhất là 18.

Biến động giá tối đa 10

10:05-10:10

3814

3802

10+10=20

Chênh lệch giá cao & thấp nhất là 12.

Biến động giá tối đa 10

10:10-10:15

3812

3806

20+6=26

Chênh lệch giá cao & thấp nhất là 6.

Biến động giá tối đa 6

10:15-10:20

3815

3810

26+5=31

Chênh lệch giá cao & thấp nhất là 5.

Biến động giá tối đa 5

10:20-10:25

3818

3814

31+4=35

Chênh lệch giá cao & thấp nhất là 4.

Biến động giá tối đa 4

1.png

Sự khác biệt giữa giá cao nhất và thấp nhất trong vòng mỗi khoảng 5 phút là độ dài của nến qua 5 phút. Nếu độ dài của nó hơn 10, chúng tôi sẽ chỉ lấy đóng góp biến động tối đa là 10.

Cuộc thi 2: Cuộc thi Lợi nhuận cuối cùng

Tất cả các ví có thể sử dụng BNB ảo mạng thử nghiệm được phân phối bởi Binance và sẽ được xếp hạng dựa trên lợi nhuận cuối cùng nhận được sử dụng chiến lược giao dịch trên BNB, BTC.B, ETH.B, USDT.B, XRP.B trong thời gian diễn ra cuộc thi.

Giải thưởng như sau:

Giải 1: 1,000 BNB

Giải 2: 700 BNB

Giải 3: 300 BNB

Giải 4-10: Chia đều 1,000 BNB

Giải 11-20: Chia đều 1,000 BNB

CHÚ Ý:

 • Dù người tham gia có thể giao dịch trên bất cứ cặp giao dịch nào nhưng chỉ những cặp giao dịch trên BNB, BTC.B, ETH.B, USDT.B và XRP.B mới được tính. Các Token mới được tạo bởi người dùng trên tất cả các địa chỉ sẽ có giá trị là 0. Tất cả lợi nhuận sẽ được tính theo BNB. 4 cặp token không phải BNB sẽ được tính ở “Giá trung bình lịch sử” theo BNB vào cuối thời gian cuộc thi giao dịch
 • Các tính lợi nhuận cuối cùng = [Số dư cuối cùng – (Số dư ban đầu + số dư nắm giữ đang chuyển vào)]
 • Số dư ban đầu/cuối cùng: Tổng số dư ban đầu tính theo BNB khi bắt đầu/kết thúc cuộc thi, bao gồm cả những tài sản đang có và những tài sản đang đóng băng.
 • Số lượng nắm giữ tối đa được chuyển sang các địa chỉ đã đăng ký từ những địa chỉ chưa đăng ký không được quá 8,000 BNB. Tất cả số lượng chuyển thêm vào các địa chỉ này sẽ bị trừ đi khỏi con số lợi nhuận cuối cùng.
 • Trung bình lịch sử: Tổng ( (Giá cao nhất ngày + Giá mở đầu ngày + Giá đóng ngày + Giá thấp nhất ngày) / 4) / Số ngày
 • Với tất cả các ví đăng ký dưới cùng một tài khoản Binance, lợi nhuận cuối sẽ được tính gộp cùng.

Điều khoản:

 • Binance hoàn toàn có quyền tự quyết, quyền huỷ hoặc điều chỉnh Cuộc thi hay những điều luật của Cuộc thi.  
 • Phần thưởng sẽ được gửi tới người chiến thắng trong vòng 2 tuần kể từ khi kết thúc cuộc thi. Bạn có thể đăng nhập và kiểm tra phần thưởng của mình trong phần Lịch sử phân phối – trong Trung tâm tài khoản.
 • Tất cả token trên mạng thử nghiệm đều là những tài sản ảo, chỉ dùng cho việc giao dịch thử nghiệm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây