Chính sách giao dịch người dùng Binance P2P

0
134

Xin chào các Binancians,

 1.   TẤT CẢ NGƯỜI DÙNG PHẢI TUÂN THỦ CÁC QUY TẮC VỀ KYC, CHỐNG RỬA TIỀN VÀ CHỐNG TÀI TRỢ CHO KHỦNG BỐ VÀ CÁC NGUYÊN TẮC PHÁP LÝ ĐƯỢC THIẾT LẬP TRONG CHÍNH SÁCH:
 1. Người dùng phải tuân thủ chính sách KYC của nền tảng (bao gồm nhưng không giới hạn ở yêu cầu xác minh tên thật) liên quan đến danh tính người dùng và tài khoản liên quan đến giao dịch C2C (bao gồm nhưng không giới hạn ở tài khoản giao ngay và tài khoản tiền tệ fiat, sau đây gọi chung là “Tài khoản”) và Người dùng phải đảm bảo rằng Tài khoản họ sử dụng trên nền tảng được đăng ký và sử dụng hợp pháp.
 2. Khi hệ thống kích hoạt báo động tài chính về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố trên nền tảng, Người dùng phải tích cực hợp tác với nền tảng này để xác minh và hỗ trợ cung cấp mọi bằng chứng kiểm soát rủi ro khi cần thiết (tuỳ thuộc các biện pháp kiểm soát rủi ro của nền tảng có hiệu lực).
 3. Nếu Người dùng không không hợp tác khi hệ thống kích hoạt báo động tài chính chống rửa tiền và chống khủng bố, nền tảng có thể vô hiệu hóa tất cả hoặc một phần các tính năng của tài khoản của họ.
 4. Người dùng phải đảm bảo rằng họ có quyền hợp pháp đối với giao dịch theo luật pháp hiện hành. Nền tảng không đảm bảo tính hợp pháp các giao dịch của Người dùng. Để đảm bảo tất cả các giao dịch đều tuân thủ pháp lý, nền tảng có thể (nhưng không bắt buộc) phải xem xét tính hợp pháp của các giao dịch được thực hiện bởi người dùng và thực hiện các hành động cần thiết theo luật pháp và quy định hiện hành.
 1. Hướng dẫn của người mua:
 1. Bạn cần chọn phương thức thanh toán được người bán hỗ trợ và chuyển số tiền như được hiển thị trên trang đặt hàng trong thời gian được chỉ định bởi nền tảng. Đảm bảo nhấp vào nút “Tôi đã thanh toán” sau khi thanh toán.
 2. Vui lòng sử dụng một phương thức thanh toán xác thực tên thật. Trừ khi được người bán đồng ý, nền tảng không hỗ trợ các phương thức thanh toán không xác thực tên thật.
 3. Không nhấp vào nút “Tôi đã thanh toán” khi thanh toán chưa được thực hiện hoặc chưa hoàn tất. Nếu bạn nhấp vào nút “Tôi đã thanh toán” khi khoản thanh toán chưa được thực hiện hoặc chưa hoàn tất, một số tính năng nhất định của tài khoản của bạn có thể bị vô hiệu hóa.
 4. Vui lòng chọn thanh toán ngay lập tức. Đối với chuyển khoản trên 50.000 RMB, hãy thanh toán theo đợt để đảm bảo nhận được tiền gần như ngay lập tức. Mọi khoản thanh toán không tức thời sẽ không được thực hiện nếu không có sự đồng ý trước của người bán.
 5. Khi bạn thực hiện thanh toán, vui lòng đảm bảo không có ghi chú trong nội dung các từ nhạy cảm nào liên quan đến Tiền tệ kỹ thuật số được sử dụng, chẳng hạn như BTC, Tiền tệ kỹ thuật số và mua Bitcoin.
 6. Nếu bạn đã hoàn tất chuyển khoản và nhấp vào “Tôi đã thanh toán” , nhưng người bán không mở khoá Tài sản kỹ thuật số tương ứng (sau đây gọi là Mở khoá tiền mã hoá) cho người mua trong thời gian được chỉ định, bạn có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng của nền tảng để mở một khiếu nại. Nếu bạn hoạt động hoàn toàn tuân thủ các quy định của nền tảng và thực hiện các quy trình do nền tảng quy định (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc cung cấp chứng chỉ pháp lý có liên quan đáp ứng yêu cầu của nền tảng), chúng tôi sẽ xử lý khiếu nại kịp thời, xác định rằng Tài sản kỹ thuật số thuộc về cho bạn, và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tương ứng.
 7. Trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào đối với Hướng dẫn của người mua trên mạng, thì nền tảng có thể, theo Chính sách, Điều khoản hoặc luật pháp và quy định có liên quan, hoặc theo quyết định riêng của mình, thực hiện các biện pháp khi thấy phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc đóng băng tài khoản của người vi phạm hoặc vô hiệu hóa một số tính năng của nó.

LƯU Ý: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KHÔNG TỨC THÌ BAO GỒM: GỬI ALIPAY ĐẾN THẺ GHI NỢ, GỬI WECHAT ĐẾN THẺ GHI NỢ VÀ CHUYỂN MỘT LẦN RMB 50.000 HOẶC NHIỀU HƠN NGOÀI GIỜ LÀM VIỆC (THƯỜNG TỪ 17:00 – 9:00). CÁC LOẠI PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KHÔNG TỨC THÌ SẼ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH THEO THỜI GIAN, TUỲ VÀO HOẠT ĐỘNG TỪNG KÊNH THANH TOÁN. 

III. Hướng dẫn của người bán:

 1. Tài khoản của người thụ hưởng bạn sử dụng phải phù hợp với thông tin được xác minh tên thật của bạn trên nền tảng.
 2. Sau khi xác nhận đã nhận được thanh toán đầy đủ của người mua, người bán sẽ mở khoá trong vòng 30 phút.
 3. Trừ khi được quy định khác bởi nền tảng, người mua hoặc Nhân viên Dịch vụ khách hàng của nền tảng sẽ không được yêu cầu hủy đơn hàng mà không có sự đồng ý của người mua.
 4. Trừ khi có quy định khác của nền tảng, bạn sẽ không phản đối giá của đơn hàng đã được tạo mà không có sự đồng ý của người mua.
 5. Nếu bạn có đơn đặt hàng chưa hoàn thành hoặc đang tranh chấp với người mua, vui lòng đảm bảo rằng bạn có thể liên lạc qua số điện thoại di động bạn đăng ký trên nền tảng.
 6. Trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào đối với Hướng dẫn của người bán hàng bên trên, thì nền tảng có thể, theo Chính sách, Điều khoản hoặc luật pháp và quy định có liên quan, hoặc theo quyết định riêng của mình, thực hiện các biện pháp khi thấy phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đóng băng tài khoản của người vi phạm hoặc vô hiệu hóa một số tính năng của nó.
 1. Các hành vi và biện pháp giao dịch bất thường để xử lý:

 

 1. Cảnh báo rủi ro và miễn trừ trách nhiệm:    
 • Bạn hoàn toàn hiểu các rủi ro liên quan đến giao dịch C2C, bao gồm nhưng không giới hạn ở rủi ro biến động lớn về giá trị của Tài sản kỹ thuật số, rủi ro uy tín liên quan đến các đối tác trong giao dịch C2C và rủi ro tuân thủ giao dịch tiền tệ fiat.
 • Bạn có đủ kiến ​​thức, kinh nghiệm đầu tư và khả năng chịu rủi ro liên quan đến giao dịch C2C và đồng ý chịu độc lập tất cả các rủi ro phát sinh từ việc tham gia vào các giao dịch C2C.
 • Trước giao dịch C2C, bạn đã đọc và hiểu tất cả nội dung của Chính sách, Điều khoản và quy tắc có liên quan trên nền tảng Binance và đã tham khảo ý kiến ​​các chuyên gia trước khi quyết định có giao dịch hay không dựa trên đề xuất của họ.
 • Nền tảng này không phải là một bên tham gia giao dịch C2C. Do đó, mọi tranh chấp giữa những Người dùng tham gia vào các giao dịch C2C không liên quan gì đến nền tảng này. Nền tảng này không có quyền cũng như nghĩa vụ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ đó. Không bắt buộc phải có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm vật lý đối với bất kỳ bên nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản bồi thường).
 • Bạn đồng ý và ủy quyền cho nền tảng thực hiện tất cả các hành động hợp lý (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc hủy giao dịch hoặc vô hiệu hóa các tính năng tài khoản trong một số trường hợp) theo Chính sách, Điều khoản và quy tắc có liên quan trên nền tảng Binance để bảo vệ bạn, nền tảng và Người dùng có quyền hợp pháp.

Bạn đồng ý rằng, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, nền tảng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào bạn phải chịu từ các giao dịch C2C hoặc việc sử dụng các dịch vụ theo Chính sách do các lý do khách quan khác hoặc sơ suất của nền tảng, bao gồm nhưng không giới hạn cho đến các cuộc tấn công của hacker, mất điện hoặc các sự cố kỹ thuật không thể tránh khỏi.

Hành vi giao dịch bất thường của người mua

Quy tắc xử lý

1. Người mua hủy đơn hàng đã được tạo mà không có sự đồng ý trước của người bán hoặc nền tảng.

Nếu người mua thực hiện 3 lần trong cùng một ngày, hệ thống sẽ cấm người mua giao dịch trong ngày đó. Nếu lệnh cấm được kích hoạt 2 ngày liên tiếp, một số tính năng nhất định của tài khoản người mua sẽ bị vô hiệu hóa (tùy theo quyết định của nền tảng).

2. Đơn hàng sẽ tự động bị hủy vì thanh toán không được thực hiện trong thời hạn sau khi đơn hàng được tạo.

Nếu người mua thực hiện 3 lần trong cùng một ngày, hệ thống sẽ cấm người mua giao dịch trong ngày đó. Nếu lệnh cấm được kích hoạt 2 ngày liên tiếp, một số tính năng nhất định của tài khoản người mua sẽ bị vô hiệu hóa (tùy theo quyết định của nền tảng).

3. Nút “Tôi đã thanh toán” được nhấp, nhưng thanh toán không thực sự được thực hiện.

Người bán có thể tiếp tục giao dịch hoặc gửi khiếu nại đến nền tảng (để hủy đơn hàng sau khi hoàn tiền).

1) Nếu người bán chọn tiếp tục giao dịch, người bán sẽ thực hiện giao hàng khi nhận được thanh toán.

2) Nếu người bán gửi khiếu nại cho người mua và yêu cầu hủy đơn đặt hàng và được xác nhận rằng người mua chưa thanh toán, nền tảng có thể hủy đơn đặt hàng và người bán không cần giao Tài sản kỹ thuật số cho người mua .

3) Nếu người mua bị khiếu nại 2 lần trong cùng một ngày, nền tảng sẽ vô hiệu hóa một số tính năng nhất định của tài khoản của người mua (tùy theo quyết định của nền tảng). Nếu khiếu nại như vậy liên quan đến một lần chuyển 50.000 RMB trở lên, tài khoản của người mua sẽ bị đóng băng trong 48 giờ.

4. Trước khi thanh toán được thực hiện, người mua nhấp vào nút “Tôi đã thanh toán” trước và sau đó thực hiện thanh toán thực tế.

Người bán có thể tiếp tục giao dịch hoặc khiếu nại với nền tảng (để hủy đơn hàng sau khi hoàn tiền).

1) Nếu người bán chọn tiếp tục giao dịch, việc giao hàng cần được thực hiện trong vòng 30 phút sau khi nhận được thanh toán đầy đủ.

2) Nếu người bán quyết định hủy đơn hàng, người bán sẽ hoàn tất việc hoàn tiền trong vòng 2 giờ sau khi khiếu nại được gửi mà không cần phải giao Tài sản kỹ thuật số cho người mua.

5. Sau khi người mua nhấp vào nút “Tôi đã thanh toán” , người bán chưa nhận được khoản thanh toán của người mua trong thời hạn quy định của nền tảng.

1) Người bán có thể tiếp tục giao dịch hoặc hủy đơn hàng sau khi hoàn tiền, trừ khi phương thức thanh toán của người mua và sự chậm trễ trong thanh toán đã đạt được sự đồng ý trước của người bán.

-Nếu người bán chọn tiếp tục giao dịch, người bán cần thực hiện giao hàng trong vòng 30 phút sau khi nhận được thanh toán.

-Nếu người bán quyết định hủy đơn hàng, người bán cần hoàn tất việc hoàn tiền trong vòng 30 phút sau khi nhận được thanh toán, mà không cần mở khoá Tài sản kỹ thuật số cho người mua (nếu việc giao hàng đã được thực hiện, người mua sẽ trả lại Tài sản kỹ thuật số cho người bán).

2) Bất kể các quy định của đoạn 1), nếu người bán là Người bán của Thương gia, nền tảng không thể thông qua cho người mua trong vòng 10 phút sau khi nhận được khiếu nại của người bán và / hoặc nếu được xác nhận rằng người bán chưa nhận được khoản thanh toán , nền tảng có thể hủy đơn đặt hàng trước với điều kiện người bán sẽ bảo lưu các tài sản liên quan và người bán không cần giao Tài sản kỹ thuật số cho người mua (nếu việc giao hàng đã được thực hiện, người mua sẽ trả lại Tài sản kỹ thuật số cho người bán).

6. Việc thanh toán không được thực hiện đối với tài khoản của người thụ hưởng như được hiển thị trên trang chi tiết đơn đặt hàng của người bán.

Người bán có thể yêu cầu hủy đơn đặt hàng mà không cần giao Tài sản kỹ thuật số cho người mua (nếu việc giao hàng đã được thực hiện, người mua sẽ trả lại Tài sản kỹ thuật số cho người bán), trong khi người mua phải chịu rủi ro và mất mát chuyển vào tài khoản sai.

7. Việc thanh toán không được thực hiện đối với tài khoản của người thụ hưởng được xác minh tên thật do người bán cung cấp trong cửa sổ trò chuyện đặt hàng.

Người bán có thể yêu cầu hủy đơn đặt hàng mà không cần giao Tài sản kỹ thuật số cho người mua (nếu việc giao hàng đã được thực hiện, người mua sẽ trả lại Tài sản kỹ thuật số cho người bán), trong khi người mua phải chịu rủi ro và mất mát chuyển vào tài khoản sai.

8. Thanh toán được thực hiện bằng cách sử dụng kênh thanh toán không phù hợp với tài khoản của người mua đã đăng ký tên thật trên nền tảng.

1) Người bán có thể từ chối giao dịch trực tiếp bằng cách hoàn lại tiền trong vòng 24 giờ sau khi nhận được khoản thanh toán và khi đó, người bán không cần giao Tài sản kỹ thuật số cho người mua (nếu giao hàng đã được thực hiện, người mua sẽ trả lại Tài sản kỹ thuật số cho người bán). Thanh toán của các tổ chức sử dụng các kênh thanh toán (bất kể tên của tổ chức có phù hợp với tài khoản được xác minh tên thật hay không) vẫn được coi là thanh toán được xác minh không có tên thật.

2) Nếu người bán quyết định tiếp tục giao dịch, các rủi ro phát sinh từ đó sẽ chỉ do người bán chịu.

3) Nếu 2 khiếu nại như vậy đã được đệ trình chống lại người mua, nền tảng sẽ cấm vĩnh viễn người mua mua qua tài khoản.

9. Việc thanh toán được thực hiện trong thời hạn quy định cho đơn hàng, nhưng đơn hàng sau đó bị hủy.

 (1) Người mua đã hoàn thành tất cả các khoản thanh toán, nhưng đơn hàng sau đó bị hủy bởi người mua hoặc hệ thống khi quá hạn.

 (2) Người mua đã hoàn thành một phần của các khoản thanh toán, nhưng đơn đặt hàng sau đó bị hủy bởi người mua hoặc hệ thống khi quá hạn.

Trong cả hai trường hợp, người bán có thể tiếp tục giao dịch hoặc ngừng giao dịch bằng cách hoàn lại tiền.

1. Trong trường hợp người bán chọn tiếp tục giao dịch,

-Nếu người bán là người dùng thông thường, đơn hàng sẽ được nền tảng trực tiếp tạo lại để người bán giao Tài sản Kỹ thuật số trong vòng 30 phút.

-Nếu người bán là Thương gia và số tiền đặt hàng ít hơn 50.000 RMB, vui lòng sử dụng Đơn hàng “Tái tạo đơn hàng” để hoàn tất giao dịch; nếu số tiền đặt hàng trên 50.000 RMB, hãy giao hàng trong vòng 30 phút sau khi đơn hàng được tạo lại trên nền tảng.

2. Trong trường hợp người bán quyết định hủy đơn hàng, người bán sẽ hoàn tất việc hoàn tiền trong vòng 60 phút sau khi nhận được phản hồi từ nền tảng hoặc người mua, mà không cần phải giao Tài sản kỹ thuật số cho người mua (nếu việc giao hàng đã được thực hiện thực hiện, người mua sẽ trả lại Tài sản kỹ thuật số cho người bán).

10. Nếu thanh toán được thực hiện theo đợt, người mua nhấp vào nút “Tôi đã thanh toán” trước khi hoàn tất tất cả các giao dịch chuyển tiền, sau đó tiếp tục hoàn tất thanh toán.

1) Nếu người bán đồng ý với các hoạt động đó khi có thông báo trước, người bán sẽ tiếp tục hoàn thành đơn hàng.

2) Nếu người mua làm như vậy mà không có sự đồng ý trước của người bán, người bán có thể tiếp tục giao dịch hoặc hủy đơn hàng sau khi hoàn tiền.

-Nếu người bán chọn tiếp tục giao dịch, người bán sẽ giao hàng trong vòng 30 phút sau khi nhận được tất cả các khoản thanh toán.

-Nếu người bán quyết định hủy đơn hàng, người bán sẽ hoàn trả trong vòng 60 phút sau khi nhận được thanh toán, mà không cần giao Tài sản kỹ thuật số cho người mua (nếu việc giao hàng đã được thực hiện, người mua sẽ trả lại Kỹ thuật số Tài sản cho người bán).

11. Số tiền thanh toán không khớp với đơn hàng.

1) Nếu số tiền chuyển lớn hơn số tiền trong đơn hàng, đơn hàng sẽ được coi là đã hoàn thành và người bán sẽ hoàn lại tiền thừa trong vòng 60 phút sau khi nhận được khoản thanh toán.

2) Nếu số tiền chuyển nhỏ hơn số tiền trong đơn hàng, người bán có thể chọn tiếp tục giao dịch hoặc yêu cầu hủy đơn hàng sau khi hoàn tiền.

-Nếu người bán quyết định tiếp tục giao dịch, người bán sẽ hoàn tất đơn đặt hàng theo số tiền thực trả (nghĩa là Tài sản kỹ thuật số tương ứng được tính trên cơ sở giá giao dịch đơn vị được người mua và người bán thỏa thuận trước sẽ được giao (nếu không có thỏa thuận như vậy, giá giao dịch đơn vị tương tự như lệnh ban đầu sẽ được áp dụng)).

-Nếu người bán quyết định hủy đơn hàng, người bán sẽ hoàn trả trong vòng 60 phút sau khi nhận được thanh toán, mà không cần giao Tài sản kỹ thuật số cho người mua (nếu việc giao hàng đã được thực hiện, người mua sẽ trả lại Kỹ thuật số Tài sản cho người bán).

12. Khi nhận được khoản thanh toán, tên thật của người mua không thể được xác minh trong tài khoản của người thụ hưởng.

1) Nếu nền tảng xác nhận rằng tài khoản thanh toán phù hợp với tên thật của người mua đã đăng ký trên nền tảng và thanh toán được hoàn thành trong thời gian được chỉ định cho đơn đặt hàng, đơn hàng sẽ được hoàn thành như bình thường.

2) Nếu nền tảng xác nhận rằng tài khoản thanh toán không phù hợp với tên thật của người mua đã đăng ký trên nền tảng, Biện pháp 8 như quy định ở trên sẽ được áp dụng.

13. Thanh toán được thực hiện thông qua phương thức thanh toán không tức thời không được người bán ủy quyền.

Người bán có thể tiếp tục giao dịch hoặc yêu cầu hủy đơn hàng sau khi hoàn tiền.

-Nếu người bán chọn tiếp tục giao dịch, người bán sẽ giao hàng trong vòng 30 phút sau khi nhận được thanh toán.

-Nếu người bán quyết định hủy đơn hàng, người bán sẽ hoàn trả trong vòng 60 phút sau khi nhận được thanh toán, mà không cần giao Tài sản kỹ thuật số cho người mua (nếu việc giao hàng đã được thực hiện, người mua sẽ trả lại Kỹ thuật số Tài sản cho người bán).

14. Vào các ngày lễ hoặc từ 17:00 đến 9:00 các ngày làm việc, các khoản chuyển khoản thẻ ghi nợ vượt quá 50.000 RMB không được thanh toán theo đợt, dẫn đến việc người bán không nhận được chuyển khoản của người mua trong thời hạn quy định của nền tảng.

Người bán có thể tiếp tục giao dịch hoặc hủy đơn hàng và hoàn tiền.

-Nếu người bán chọn tiếp tục giao dịch, người bán sẽ giao hàng trong vòng 30 phút sau khi nhận được thanh toán.

-Nếu người bán quyết định hủy đơn hàng, người bán sẽ hoàn trả trong vòng 60 phút sau khi nhận được thanh toán, mà không cần giao Tài sản kỹ thuật số cho người mua (nếu việc giao hàng đã được thực hiện, người mua sẽ trả lại Kỹ thuật số Tài sản cho người bán).

15. Bất thường xảy ra với tài khoản của người thụ hưởng do thanh toán của người mua.

1) Nếu người mua không thể cung cấp bằng chứng cho tính quy phạm của tài khoản của mình, người bán sẽ hoàn lại tiền và nền tảng sẽ hủy đơn hàng trong vòng 24 giờ sau khi tài khoản của người thụ hưởng được khôi phục về trạng thái hoạt động bình thường.

2) Nếu người mua có thể cung cấp bằng chứng về tính quy phạm của tài khoản của mình, đơn hàng sẽ được hoàn thành và Tài sản kỹ thuật số sẽ được giao cho người mua, sau khi tài khoản của người mua được xác minh là bình thường.

16. Nếu các lưu ý sau được thực hiện khi người mua thực hiện thanh toán có nội dung liên quan: Tiền tệ kỹ thuật số, BTC, Bitcoin, Binance, v.v.

Người bán có thể tiếp tục giao dịch hoặc hủy đơn hàng sau khi hoàn tiền.

1) Nếu người bán quyết định hoàn thành giao dịch, người bán sẽ giao hàng trong vòng 30 phút sau khi nhận được thanh toán.

2) Nếu người bán quyết định hủy đơn hàng sau khi hoàn tiền, Tài sản kỹ thuật số được giao sẽ được trả lại cho người bán và người bán sẽ hoàn tất việc hoàn tiền trong vòng 60 phút sau khi nhận được thanh toán. Nếu tài khoản của người thụ hưởng bị đóng băng, Biện pháp 14 như quy định ở trên sẽ được áp dụng.

17. Người mua được xác định bởi hệ thống kiểm soát rủi ro là đã giành giật các đơn đặt hàng giá thấp.

1) Nếu người mua không thanh toán, nền tảng sẽ hủy đơn đặt hàng và người bán sẽ không phải giao Tài sản kỹ thuật số cho người mua (nếu việc giao hàng đã được thực hiện, người mua sẽ trả lại Tài sản kỹ thuật số cho người bán).

2) Nếu người mua đã thực hiện thanh toán, người bán sẽ hoàn thành việc hoàn tiền trong vòng 60 phút sau khi nhận được khiếu nại của nền tảng. Nền tảng sẽ hỗ trợ hủy đơn hàng, trong khi người bán không cần giao Tài sản kỹ thuật số cho người mua (nếu việc giao hàng đã được thực hiện, người mua sẽ trả lại Tài sản kỹ thuật số cho người bán).

3) Nếu người mua thực hiện như vậy hai lần, nền tảng sẽ vô hiệu hóa một số tính năng nhất định của tài khoản của người mua (tùy theo quyết định của nền tảng).

Lưu ý: Nếu người bán không hoàn lại hoặc phân phối Tài sản kỹ thuật số trong thời gian được quy định trong Chính sách, nền tảng sẽ vô hiệu hóa một số tính năng của tài khoản của người bán.

Hành vi giao dịch bất thường của người bán

Xử lý quy tắc

1. Người bán phản đối giá đặt hàng sau khi đơn hàng được tạo.

Trừ khi hai bên đồng ý với giá mới, người bán sẽ giao hàng trong thời gian quy định.

2. Bất thường xảy ra đối với tài khoản của người thụ hưởng do người bán cung cấp.

Người mua có thể tiếp tục giao dịch hoặc hủy đơn hàng.

-Nếu người mua không hoàn thành đơn đặt hàng và được xác nhận rằng người mua đã thanh toán đầy đủ trong thời gian quy định, người bán sẽ giao hàng trong thời gian quy định sau khi nhận được khoản thanh toán.

-Nếu người mua quyết định hủy đơn hàng, người mua sẽ trả lại Tài sản kỹ thuật số cho người bán sau khi hoàn tiền.

3. Đơn hàng bị hủy vì người bán không cung cấp phương thức thanh toán hiệu quả kịp thời và người mua không thể thực hiện thanh toán.

1) Nếu đơn đặt hàng không thể hoàn thành do người bán không cung cấp phương thức thanh toán hợp lệ, nền tảng sẽ hủy đơn hàng trực tiếp khi nhận được khiếu nại đó và trừng phạt người bán phù hợp. Đơn đặt hàng bị hủy bởi nền tảng sẽ không được tính là hủy đối với người mua vào ngày đó.

2) Khi các khiếu nại như vậy được đệ trình hai lần đối với người bán, hệ thống sẽ vô hiệu hóa một số tính năng nhất định của tài khoản của người bán (tùy theo quyết định của nền tảng).

4. Người bán không phải thương gia không đăng ký thông tin người thụ hưởng hợp lệ phù hợp với tên thật của họ hoặc cung cấp cho người mua phương thức thanh toán không phù hợp với tên thật đã đăng ký trên nền tảng, ví dụ như khi người bán đó thu tiền qua Alipay hoặc WeChat, tên của người nhận thanh toán không khớp với tên được hiển thị trên trang chi tiết đơn hàng của nền tảng.

1) Người mua có thể hủy đơn đặt hàng và gửi khiếu nại đến nền tảng.

2) Khi 3 khiếu nại như vậy đã được đệ trình chống lại người bán, nền tảng có thể vô hiệu hóa vĩnh viễn tất cả các tính năng của tài khoản của người bán.

3) Nếu người mua không tiếp tục giao dịch, các rủi ro phát sinh từ đó sẽ do người mua tự chịu.

5. Người mua nhấp vào nút “Tôi đã thanh toán” sau khi thanh toán đầy đủ, nhưng người bán không thực hiện giao hàng trong vòng 30 phút sau khi nhận được thanh toán đầy đủ của người mua.

Người mua có thể tiếp tục giao dịch hoặc hủy đơn hàng và yêu cầu hoàn lại tiền.

-Nếu người mua quyết định hoàn thành giao dịch, giám sát viên sẽ xác định rằng Tài sản kỹ thuật số thuộc về người mua và Nhân viên Dịch vụ khách hàng sẽ thực hiện chuyển giao Tài sản kỹ thuật số.

-Nếu người mua hủy đơn hàng sau khi yêu cầu hoàn lại tiền, người bán sẽ hoàn tất việc hoàn tiền trong vòng 60 phút theo yêu cầu từ người mua hoặc nền tảng.

Khi hệ thống kiểm soát rủi ro được kích hoạt

Xử lý quy tắc

1. Khi hệ thống kiểm soát rủi ro phát hiện sự bất thường, Người dùng từ chối hợp tác hoặc không tích cực hợp tác với nền tảng để xác minh tài chính chống rửa tiền hoặc chống khủng bố.

Nền tảng có thể chọn trực tiếp xác định tài khoản là bất thường và thực hiện các biện pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tăng mức độ rủi ro của Người dùng, trực tiếp đóng băng tài khoản của Người dùng và Tài khoản liên quan cho đến khi bằng chứng kiểm soát rủi ro được cung cấp bởi Người dùng vượt qua đánh giá kiểm soát rủi ro của nền tảng .

2. Khi người dùng bị hệ thống kiểm soát rủi ro của nền tảng phát hiện nghi ngờ có gian lận (hoặc cố ý lừa đảo), nghi ngờ rút tiền đến các nền tảng rủi ro cao (bao gồm nhưng không giới hạn ở các nền tảng đại lý, nền tảng cờ bạc trực tuyến, nền tảng bị nghi ngờ là lừa đảo rửa tiền hoặc những người khác có khả năng kiểm soát rủi ro thấp) hoặc chuyển nhượng tài sản có rủi ro cao khác.

Cảnh báo rủi ro: Thận trọng chống lại tất cả các nỗ lực công khai liên kết nền tảng này với các nền tảng như vậy trong trường hợp có bất kỳ tổn thất tài sản không cần thiết.

Nền tảng có thể chọn đóng băng trực tiếp hoặc vô hiệu hóa giao dịch, rút ​​tiền hoặc thậm chí tất cả các tính năng C2C của tài khoản hoặc Tài khoản được liên kết.

3. Tài khoản không được Người dùng sử dụng hoặc sử dụng bất hợp pháp để mua Tài sản kỹ thuật số cho người khác: nếu Người dùng bị nền tảng phát hiện đã bán, cho mượn hoặc cho thuê tài khoản của họ để người khác sử dụng hoặc đã mua bất hợp pháp Tài sản kỹ thuật số cho người khác.

Cảnh báo rủi ro: Vui lòng giữ thông tin của bạn an toàn để không bị người khác khai thác cho các hành vi tội phạm.

Nền tảng có thể chọn thực hiện một hoặc nhiều biện pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vô hiệu hóa tạm thời hoặc vĩnh viễn tính năng giao dịch C2C, trì hoãn hoặc vô hiệu hóa tính năng rút tiền hoặc đóng băng trực tiếp Tài khoản của người dùng và Tài khoản được liên kết đó.

4. Nhận hoặc giới thiệu Tài sản kỹ thuật số hoặc tiền từ các nguồn bất hợp pháp: Người dùng biết hoặc có thể suy luận hợp lý theo cách hiểu thông thường rằng Tài sản kỹ thuật số và tiền nhận được từ các nền tảng khác / Các nhóm WeChat là quỹ hoặc tiền bất hợp pháp, nhưng vẫn cho phép chúng chảy vào Tài khoản của những Người dùng khác trên nền tảng.

Nền tảng có thể vô hiệu hóa trực tiếp và vĩnh viễn bất kỳ và tất cả các tính năng của tài khoản Người dùng và Tài khoản được liên kết đó và chấm dứt mọi dịch vụ được cung cấp cho Người dùng hoặc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng nào.

5. Người dùng được xác định là đã thực hiện hành vi rửa tiền: khi Người dùng bị hệ thống kiểm soát rủi ro phát hiện hoặc được nhân viên kiểm soát rủi ro xác minh là có trực tiếp tham gia hoặc hỗ trợ rửa tiền.

Nền tảng có thể vô hiệu hóa trực tiếp và vĩnh viễn bất kỳ và tất cả các tính năng của tài khoản Người dùng và Tài khoản được liên kết đó và chấm dứt mọi dịch vụ được cung cấp cho Người dùng hoặc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng nào.

6. Đóng băng tài khoản: khi tài khoản của Người dùng bị đóng băng theo yêu cầu của tổ chức tư pháp.

Nền tảng có thể đóng băng tài khoản của Người dùng theo thư do tổ chức tư pháp ban hành cũng như các luật và quy định có liên quan. Trong thời gian đóng băng, Người dùng sẽ áp dụng cho tổ chức tư pháp có liên quan, thay vì nền tảng, để giải phóng tài khoản.

7. Điều tra tư pháp: Người dùng được yêu cầu bởi một tổ chức tư pháp để lấy thông tin tài khoản trên nền tảng, dưới các hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn, điều tra và tư vấn tư pháp.

Nền tảng có thể vô hiệu hóa một số tính năng nhất định của tài khoản Người dùng và Tài khoản được liên kết.


Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

 

Kết nối với Binance: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây