Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ tối đa cho Hợp đồng Binance Futures

Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ tối đa cho Hợp đồng Binance Futures

0
Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ tối đa cho Hợp đồng Binance Futures
Thân gửi các Binancian,
Binance Futures vừa cập mức đòn bẩy và mức ký quỹ tối đa cho các hợp đồng sau vào lúc 13:00 ngày 03/02/2021 (Giờ Việt Nam) như được hiển thị ở bảng và thông tin bên dưới. Các vị thế đã lập trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
  • Mức đòn bẩy tối đa cho Hợp đồng Quý ký quỹ bằng Coin: Hợp đồng quý BTCUSD 0326 & 0625 giảm từ 125x xuống 50x;
  • Mức đòn bẩy tối đa cho Hợp đồng Quý ký quỹ bằng Coin: Hợp đồng quý ETHUSD 0326 & 0625 giảm từ 100x xuống 50x;
  • Mức đòn bẩy tối đa cho các Hợp đồng không kỳ hạn ký quỹ bằng USDT: Hợp đồng CTKUSDT, CHZUSDT, AKROUSDT, SANDUSDT, ANKRUSDT, LUNAUSDT tăng từ 20x lên 50x;
  • Mức đòn bẩy tối đa cho các Hợp đồng không kỳ hạn ký quỹ bằng USDT: Hợp đồng BTSUSDT tăng từ 25x lên 50x.
Hợp đồng Quý BTCUSD 0326 & 0625 ký quỹ bằng 50x Coin
Giá trị danh nghĩa tính theo BTC
Đòn bẩy
Margin duy trì
Margin ban đầu
Vị thế ≤ 10
50x
0.40%
2.00%
10 < Vị thế ≤ 20
30x
0.50%
3.33%
20 < Vị thế ≤ 30
25x
1.00%
4.00%
30 < Vị thế ≤ 50
20x
2.50%
5.00%
50 < Vị thế ≤ 100
10x
5.00%
10.00%
100 < Vị thế ≤ 200
5x
10.00%
20.00%
200 <Vị thế ≤ 400
4x
12.50%
25.00%
400 <Vị thế ≤ 1,000
3x
15.00%
33.33%
Vị thế > 1,000
2x
25.00%
50.00%
Vị thế > 1,000
1x
25.00%
100.00%
Hợp đồng Quý ETHUSD 0326 & 0625 ký quỹ bằng 50x Coin
Giá trị danh nghĩa tính theo ETH
Đòn bẩy
Margin duy trì
Margin ban đầu
Vị thế ≤ 100
50x
0.50%
2.00%
100 < Vị thế ≤ 500
30x
0.65%
3.33%
500 <Vị thế ≤ 1,000
25x
1.00%
4.00%
1,000 <Vị thế ≤ 2,000
20x
2.50%
5.00%
2,000 <Vị thế ≤ 4,000
10x
5.00%
10.00%
4,000 <Vị thế ≤ 6,000
5x
10.00%
20.00%
6,000 <Vị thế ≤ 8,000
4x
12.50%
25.00%
8,000 <Vị thế ≤ 10,000
3x
15.00%
33.33%
Vị thế > 10,000
2x
25.00%
50.00%
Vị thế > 10,000
1x
25.00%
100.00%
Hợp đồng không kỳ hạn ký quỹ bằng USDT: CHZUSDT, AKROUSDT, SANDUSDT, ANKRUSDT, LUNAUSDT
Giá trị danh nghĩa tính theo USDT
Đòn bẩy
Margin duy trì
Margin ban đầu
0 <Vị thế ≤ 5,000
50x
1.20%
2.00%
5,000 <Vị thế ≤ 25,000
20x
2.50%
5.00%
25,000 < Vị thế ≤ 100,000
10x
5.00%
10.00%
100,000 <Vị thế ≤ 250,000
5x
10.00%
20.00%
250,000 < Vị thế ≤ 1,000,000
2x
12.50%
50.00%
Vị thế > 1,000,000
1x
50.00%
100.00%
Hợp đồng không kỳ hạn ký quỹ bằng USDT:CTKUSDT, BTSUSDT
Giá trị danh nghĩa tính theo USDT
Đòn bẩy
Margin duy trì
Margin ban đầu
0 < Vị thế ≤ 5,000
50x
1.00%
2.00%
5,000 <Vị thế ≤ 25,000
20x
2.50%
5.00%
25,000 < Vị thế ≤ 100,000
10x
5.00%
10.00%
100,000 <Vị thế ≤ 250,000
5x
10.00%
20.00%
250,000 < Vị thế ≤ 1,000,000
2x
12.50%
50.00%
Vị thế > 1,000,000
1x
50.00%
100.00%
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Futures là một hoạt động cực kỳ rủi ro, với tiềm năng cho cả lợi nhuận lớn và gây tổn thất đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ sẽ không phản ánh lợi nhuận của tương lai. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Thông tin cung cấp ở đây không nên được xem là lời khuyên tài chính hay lời khuyên đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng các chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng futures.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
03/02/2021
Giao dịch tại mọi thời điểm với ứng dụng tiền mã hoá phiên bản di động của Binance
Theo dõi Binance trên
Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ tối đa cho Hợp đồng Binance Futures
5 trên 60 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây